Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Helsesenteret for papirløse migranter

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Norges Røde Kors/Oslo Røde Kors

Det er stor etterspørsel av helsetjenester i denne gruppen. Siden åpningen i 2009 har Helsesenteret for papirløse migranter har hatt en jevn økning i aktiviteter.

Helsesenteret gir helseinformasjon til papirløse, bidrar til at de får helsehjelp i det ordinære helsevesenet og dokumenterer papirløses helsesituasjon.

Senteret holder åpent for dropp-in konsultasjoner to dager i uken. I tillegg får en del pasienter henvisning til andre instanser og spesialisttjenester, enten via frivillige eller helsevesenet. Det er også opprettet forskjellige gruppetilbud. I 2015 hadde senteret 908 pasienter, og siden de åpnet har de behandlet 3 326 pasienter og hatt over 15 000 konsultasjoner.

Helsesenteret har rundt 175 aktive frivillige bestående av leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, bioingeniører, farmasøyter og miljøarbeidere, i tillegg til rundt 40 frivillige telefontolker. Det er også en fast ansatt daglig leder og et helsefaglig ansvarlig.

Et viktig supplement

Pasientene sier at de verdsetter Helsesenteret for papirløse migranter høyt og uttrykker takknemmelighet for hjelpen de får. De føler seg sett og respektert. Det oppleves som senteret og arbeidet som gjøres her er anerkjent, og anses som et markant supplement til det offentlige helsevesenet.

I desember 2011 ble senteret tildelt Amnestyprisen for sitt operative menneskerettighetsarbeid.

Fortsatt behov for hjelp til papirløse

Helsesenteret gir helseinformasjon til papirløse, bidrar til at de får helsehjelp i det ordinære helsevesenet og dokumenterer papirløses helsesituasjon. Målet om å bli overflødige og kunne legge ned senteret ser ikke ut til å være innen rekkevidde.

LHL Internasjonal har samarbeidet med Helsesenteret for papirløse siden før åpningen. Vi var med i ressursgruppa og bidro faglig i opplæring av personell og planlegging av smittevernarbeidet. Vi har også gitt en del utstyr til senteret. Brosjyremateriell på mange språk om tuberkulose ligger til fri benyttelse på venteværelset. I tillegg bidrar vi med egne ansatte som helsepersonell.

Grunnleggende helserettigheter for alle

Ideologien bak helsesenteret stemmer med LHL Internasjonals ideologi. Migrasjon og helserettighetene til migranter er fundamentalt viktig, også i tuberkulosearbeidet. I Norge er det etablert gode rettigheter til å få diagnose og behandling for allmenfarlige smittsomme sykdommer – for alle. Realiteten dokumenterer imidlertid behovet for at migranter får tilgang til forståelig informasjon, at de vet om sine rettigheter, og at de får hjelp til å få tilgang til behandling.

LHL Internasjonal ser på retten til liv og helse som grunnleggende og fundamentale menneskerettigheter, og ønsker at myndighetene i Norge skal ta ansvar for helserettighetene til alle som befinner seg på norsk territorium.

Les mer: Helsesenteret for papirløse migranter

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid