Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Norad

Norad er Norges direktorat for utviklingssamarbeid.

Norads hovedoppgaver er å gi faglige råd til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, bistå i arbeidet med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer av norsk bistand, kommunisere om norsk bistand og resultatene av den.

Norad forvalter tilskuddsordninger; 12 prosent av norske bistandsmidler går gjennom Norad.

LHL Internasjonal får finansiering fra Norad til størsteparten av arbeidet for tuberkulosebekjempelse i det sørlige Afrika og i Nepal. Finansieringen har vært koordinert gjennom Atlas-Alliansen, men fra 2015 har LHL Internasjonal en egen prosjektavtale med Norad. Vi rapporter årlig om hva midlene er bruk til og hvilke resultater vi har oppnådd.

Les mer om Norad her.