Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tuberkulosekoordinatorene i Norge

Tuberkulosekoordinatorene, som er utpekt av de regionale helseforetakene i Norge, skal følge opp behandlingen av tuberkulosepasienter i sitt område og bidra til at tuberkulosekontrollen i området fungerer.

En viktig måte å sikre dette på, er at hver enkelt pasient får en behandlingsplan som fastsetter hvor og når medisiner skal leveres og tas.

I Norge er det en hovedregel at helsepersonell observerer at pasienter tar medisinene sine for å sikre at alle medisindosene blir tatt i hele den lange behandlingsperioden. Behandlingsplanen lages i samarbeid med pasienten, pasientens lege og kommunehelsetjenesten. Tuberkulosekoordinatorene skal følge opp at planen blir fulgt.

Tuberkulosekoordinatorene har også som oppgave å drive opplæring av annet helsepersonell i tuberkulose, og å følge med på at alle tilfeller av tuberkulose blir meldt til et sentralt register.