Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fortsatt lite tuberkulose i Norge

Etter flere år med jevn stigning i forekomsten av tuberkulose i Norge har tallene gått ned de siste årene. Folkehelseinstituttet har presentert sin årlige tuberkuloserapport. Rapporten viser at det i 2020 var 160 tilfeller av tuberkulose i Norge

Flest smittes av tuberkulose utenlands

Oslo har flest tuberkulosetilfeller (33 av 160 tilfeller). Av de som fikk tuberkulose i 2020  var de fleste født i andre land, og omtrent en tredjedel var født i Afrika (62 av 160). Man regner med at det er svært få som blir smittet i Norge, de fleste syke har blitt smittet i land med høy forekomst av tuberkulose. 30 av de som ble syke var personer født i Norge. 

Resistent tuberkulose er en økende helsetrussel

Men i Norge var det i 2020 færre tilfeller av multiresistent tuberkulose (MDR) enn i de siste årene. Det var kun 1 tilfelle av MDR-tuberkulose i 2020, mot for eksempel  4 i 2018 og 11 i 2016.  De siste 10 årene har antallet tilfeller av MDR- tuberkulose ligget på mellom fire og elleve per år. Resistent tuberkulose er økende global helsetrussel, spesielt i Russland, Sentral- og Øst-Europa, Asia og det sørlige Afrika. MDR-tuberkulose medfører store omkostninger både for pasienter og helsevesen; opptil to år lang og til dels smertefull behandling med svært dyre medisiner.

Gode behandlingsresultater i Norge

Behandlingsresultatene for 2019 er 81 % for "vanlig" (sensitiv) tuberkulose og 88 % resistent tuberkulose i perioden 2014-2019. Men vi har fortsatt et forbedringspotensial. 

Prosenttallene for vellykket behandling inkluderer ikke personer som har reist ut av landet under behandling, og det er tilfeller der personer forsvinner fra behandling. Dette er bekymringsfullt. Avbrutt behandling kan føre til at man blir syk på nytt og kan smitte flere. Det kan også føre til utvikling av resistens. For å forhindre at pasienter forlater landet eller forsvinner fra behandling, er det svært viktig å gi god informasjon og motivere pasienter gjennom den lange behandlingsperioden.

LHL Internasjonal har god erfaring med å bruke tidligere pasienter, likemenn, i arbeidet med å motivere andre til å gjennomføre behandlingen.

Kunne du tenke deg å bli en likeperson? Ring oss på telefon 22 79 92 00 eller send e-post til

Din erfaring kan hjelpe andre. 

Mer informasjon til nyankomne 

Mer informasjon til nyankomne 

Selv om vi har lite tuberkulose i Norge, er det undergrupper i befolkningen der forekomsten, og dermed også risikoen for eksponering, er mye høyere. Tuberkulose er vanskelig å diagnostisere, og mange er syke lenge før sykdommen blir påvist. Statistikken viser også at mange av de som blir syke er relativt nyankomne.

LHL Internasjonal mener derfor det er svært viktig å arbeide med å gi informasjon om tuberkulose til nyankomne personer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Mange kjenner ikke til symptomer på tuberkulose, og vet ikke at det fins effektive medisiner mot sykdommen. Det er også mange nyankomne som trenger informasjon om hvordan det norske helsevesenet fungerer, slik at de vet hvor de kan henvende seg hvis de blir syke.

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver