Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

God kommunikasjon gjør en forskjell

Helsepersonell som kommuniserer godt med pasienten gir bedre behandlingsresultater.

God kommunikasjon bidrar i betydelig grad til pasientens tilfredshet og utgjør en forskjell i helbredelsesprosessen.

Når vi er syke og trenger helsehjelp er det viktig å føle at vi er i trygge hender. Helsepersonellet vi møter må være genuint interessert i oss, være lyttende, stille gode spørsmål og gi konstruktive tilbakemeldinger. De må snakke et språk vi forstår. Og de må være til å stole på, slik at vi tør å åpne oss og fortelle det vi synes er vanskelig å snakke om.

En tøff hverdag

Helsepersonell som jobber med tuberkulose opplever ofte en tøff hverdag med pasienter som er veldig syke, pasienter som avbryter behandlingen, pasienter som opplever stigmatisering og pasienter som er redde for å dø. Helsearbeiderne på sin side kan være frustrerte på grunn av høy arbeidsmengde og liten tid til hver pasient. Samtidig er de engstelige for selv å bli smittet og syke.

Tuberkulose er en sykdom omgitt av myter og fordommer. Mangelfull informasjon og dårlig kommunikasjon øker stigmatisering av tuberkulosepasienter. Det skaper misforståelser og reduserer pasientenes motivasjon til å fullføre behandlingen og bli frisk. Hvis pasienten er velinformert og har et godt forhold til helsepersonellet de møter kan mange av disse utfordringene løses.

Les mer om Tuberkulose og stigmatisering

God kommunikasjon kan læres

Helsekommunikasjon er et viktig verktøy i tuberkulosearbeidet. LHL Internasjonal organiserer opplæring i helsekommunikasjon, både som klasseromsundervisning og digitale kurs, til likemenn og helsepersonell som jobber med tuberkulose. Målet er å kommunisere bedre med pasienter og øke arbeidsgleden. Viktige elementer i opplæringen er å motivere pasienter til å gjennomføre behandlingen, håndtere følelser som frykt, stress og sinne og å sette seg egne mål.

Rollespill er nyttig og et viktig element i helsekommunikasjonskurset. Bildet er fra kurs for sykepleierlærere i Zambia.

Helsearbeidere som har fått opplæring forteller at de nå er mye mer bevisst egen kommunikasjon og effekten denne har på andre, at de har forbedret ferdigheter som aktiv lytting og å stille gode åpne spørsmål, evne til å etablere tillit og sikre felles forståelse. De erfarer mindre stress og er bedre i stand til å løse problemer og gi konstruktive tilbakemeldinger.

The training was an eye-opener on how I communicate, so that I better can help other understand their disease and treatment  

- Sykepleielærer i Lusaka, Zambia

Her er våre digitale kurs om helsekommunikasjon

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver