Hopp direkte til innhold
Foto: Merete Taksdal

Kjønn og likestilling

Kjønn har ofte betydning for hvor utsatt man er for tuberkulose. Det er belegg for å anta at kvinner og menns biologi gir ulik risiko for tuberkulose.

Tuberkulose rammer de mest sårbare gruppene i en befolkning hardest, og kjønn har betydning for sårbarhet. Kvinner og menn kan ha ulike sosiale posisjoner og plikter, og dermed også ulik tilgang til helsetjenester. Det kan også være forskjeller i livsstil som gjør at kvinner og menn rammes ulikt.

I mange samfunn er kvinner ekstra sårbare fordi de er bundet av tunge arbeids- og omsorgsoppgaver i hjemmet, og fordi de ikke kan bestemme selv når de kan søke helsehjelp. Det er også flere kvinner enn menn som er fattige, noe som er en risikofaktor i seg selv.

Mange menn er sårbare fordi de arbeider i risikofylte og helsefarlige miljøer som gruver og annen industri, og de må ofte bo hjemmefra under kummerlig forhold for å være nær arbeidsplassen. I marginaliserte grupper som rusbrukere og fengselsinnsatte er det også en overvekt av menn. I tillegg er menn sårbare fordi de bruker mer tobakk og alkohol, noe som svekker immunforsvaret og helsen generelt.

Flere menn enn kvinner får diagnosen tuberkulose

Stigma knyttet til tuberkulose rammer ofte kvinner hardere enn menn. Mange kvinner med tuberkulose blir forlatt av ektemennene og sosialt utstøtt.

Les mer om Stigma og tuberkulose

På verdensbasis er det totalt sett en overvekt av menn som diagnostiseres med tuberkulose. Det er ikke klart om dette avspeiler epidemiologiske forhold eller om det skyldes mangelfull rapportering. Forskjellen kan også skyldes at kvinner diskrimineres og har dårligere tilgang til helsetjenester, og derfor ikke blir diagnostisert.

Verdens helseorganisasjon anslår at bortsett fra hiv, er tuberkulose den sykdommen som tar livet av flest kvinner i fruktbar alder i fattige land.

Det er fastslått at tuberkulose forårsaker flere dødsfall blant kvinner enn alle svangerskapsrelaterte dødsfall til sammen.

Biologiske forskjeller

Det er belegg for å anta at kvinner og menns biologi gir ulik risiko for tuberkulose. Noen mener at menn er generelt mer utsatt for luftbårne sykdommer på grunn av biologiske forhold som hormoner og halsens anatomiske oppbygning.

Kvinner er mest utsatt i reproduktiv alder, spesielt i forbindelse med svangerskap og i tiden etter fødsel. Særlig i denne perioden, men også ellers, har kvinner større risiko for å få tuberkulose utenfor lungene, noe som kan være krevende både å diagnostisere og behandle.

Målrettede tiltak

For å nå flest mulig med tuberkulosearbeidet er det viktig med målrettede tiltak mot kvinner og menn i de samfunnene man jobber. LHL Internasjonal samarbeider med aktører som jobber med mødrehelse, vi støtter lokalbaserte helsetjenester tilpasset kvinner og menn, inntektsgenererende aktiviteter, opplysnings- og rettighetsarbeid – særlig for kvinner, innsats for gruvearbeidere, fengselsinnsatte og rusbrukere.

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar