Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Merete Taksdal

Pasientmedvirkning

LHL Internasjonal er opptatt av pasientenes rettigheter. Vi ønsker også at pasientene i størst mulig grad er medvirkende i bekjempelsen av tuberkulose og at behandlingen tilpasses lokale behov og utfordringer. Derfor samarbeider vi med pasientorganisasjoner i de aller fleste utviklingsprogrammene våre.

Pasientorganisasjonene arbeider med tuberkuloserammedes rettigheter og bedring av deres livsvilkår. Organisasjoner for tuberkulose- og hiv positive jobber ofte både med politisk påvirkning, informasjonsspredning og direkte støtte, som blant annet inntektsgenererende aktiviteter.

Hvis de utsatte landene skal klare å tilby kvalitetsmessig god og pasientvennlig behandling er det avgjørende at de som har vært rammet av tuberkulose blir spurt om råd og tas på alvor. Det offentlige helsevesenet må spille på lag med organisasjoner som samler dem det gjelder.

Organisasjonene påvirker utviklingen

Pasientorganisasjonene er viktige bidragsytere til endringer i sine samfunn og for tuberkuloserammede som er i en sårbar situasjon. Vi har som mål at organisasjonene vi samarbeider med skal ha troverdighet i samfunnet og dermed en sterk stemme direkte inn i utviklingen av helsesystemet i landet.

Organisasjonene er forskjellige og befinner seg på ulike stadier i utviklingsprosessen. De har ulike styrker og roller i samfunnene hvor de opererer. Derfor tilpasser vi støtten og veiledningen til hver enkelt organisasjon.

Dette er likepersonsarbeid

Personer som selv har eller har hatt tuberkulose vet bedre enn noen andre hvordan det føles og hva man må gjennom for å bli frisk. De vet også at man blir frisk, og hva som kan gjøre livet lettere gjennom behandlingsprosessen.

Likepersonssarbeid handler om at de som selv har opplevd og overlevd sykdommen bidrar i kampen mot tuberkulose i sine lokalsamfunn.

Disse likepersonene er gode rollemodeller for de som har det vanskelig på grunn av sykdommen og som trenger noen som forstår, noen som har opplevd det samme som dem og som har klart seg.

Kunne du tenke deg å bli en likeperson? Ring oss på telefon 22 79 92 00 eller send e-post til

Din erfaring kan hjelpe andre. 

Langsiktig perspektiv

Å organisere seg og utvikle en sterk og slagkraftig organisasjon tar tid. LHL Internasjonal har et langsiktig perspektiv på samarbeidene vi inngår, og bidrar blant annet med systematisk og helhetlig kapasitetsbygging av slike pasientorganisasjoner i de enkelte landene.

Organisasjonsutviklingsverktøyet vårt har vist seg nyttig både for å øke bevisstheten til de som er ansatt i organisasjonene, og for å planlegge videre utvikling og styrking av organisasjon.

God ballast fra arbeidet i Norge

LHL Internasjonal springer selv ut av en pasientorganisasjon; LHL, som ble opprettet i 1943 av personer som selv hadde tuberkulose. Formålet var å bedre situasjonen for alle tuberkulosepasienter i Norge, og etter hvert ble fokuset utvidet til også å inkludere hjerte- og lungeproblematikk. Vi er overbevist om at denne bakgrunnen gir merverdi til arbeidet vårt.

Her kan du lese mer om LHL.

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Støtt vår kamp Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver