Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Tuberkulose og hiv

Kampen mot tuberkulose har fått nye utfordringer på grunn av hiv-epidemien. På verdensbasis er tuberkulose den største enkeltårsaken til dødsfall blant aids-syke.

Forskning viser at hiv-positive som er smittet med tuberkulose har 20-35 ganger større risiko for å utvikle tuberkulosesykdom enn hiv-negative i samme land.

I 2019 var det 10  millioner nye tuberkulosetilfeller i verden, og nesten en million av disse var hiv-positive.

Befolkningen i området sør for Sahara er spesielt hardt rammet av både tuberkulose og hiv (koinfeksjon). I en del land oppdages over halvparten av alle nye tuberkulosetilfeller hos personer som er hiv-positive.

Les mer om hiv og aids

Hiv-positive som er tuberkulosesyke kan være vanskeligere å diagnostisere, og de utvikler raskere alvorlig sykdom. Fordi tuberkulose i så stor grad bidrar til dødsfall blant aidssyke er det svært viktig at innsatsen mot disse to epidemiene sees i sammenheng.

Testing av begge pasientgrupper for tidlig behandling

Hiv-positive pasienter må raskest mulig få anti-virus-behandling (ART eller ARV) mot hiv, slik at immunforsvaret fortsetter å være best mulig. God behandling mot hiv reduserer sjansen for å utvikle tuberkulose betraktelig. Derfor er det viktig at det blir universell tilgang til hiv-behandling og at alle tuberkulosepasienter blir tilbudt hiv-test.

På samme måte er det viktig at hiv-positive blir screenet regelmessig for symptomer på tuberkulose. Med rask igangsetting av tuberkulosebehandling kan man unngå fremskreden sykdom og smitteoverføring. I land med høy forekomst av begge sykdommer, anbefaler WHO forebyggende tuberkulosebehandling av alle hiv-positive.

Ofte stilte spørsmål og svar

Tjenester fra LHL Internasjonal

Telefon

Tuberkulose-telefonen

Har du tuberkulose og ønsker å snakke med noen som selv har hatt tuberkulose? Ring 22 79 92 00 eller e-post

Telefon

Likepersonsarbeid

LHL Internasjonal driver likepersonsarbeid for tuberkulosepasienter i flere land, også i Norge. Likepersonsarbeid handler om erfaringsutveksling og ulike former for støtte fra tidligere pasienter til nåværende pasienter.

Mer om vårt likepersonsarbeid

Video

Filmer om tuberkulose

Vi har laget film som forklarer hvordan det norske helsevesenet fungerer, vi har film som forklarer hva tuberkulose er og hvordan sykdommen behandles, og vi har intervjuer med tre personer som har hatt tuberkulose og fått behandling i Norge.

Se filmene

Webinar

Digitale kurs

LHL Internasjonal har utviklet flere digitale kurs knyttet til helsekommunikasjon. Kursene retter seg mot ulike målgrupper.

Gå til våre kurs

Webinar

Undervisningspakke om tuberkulose

Pakken kan brukes til å gi undervisning på introduksjonssentre, asylmottak og andre steder man når personer i risikogrupper, og sette folk i stand til å oppsøke helsevesenet ved symptomer.

Last ned undervisningspakken eller les mer om pakken

Brosjyre

Brosjyrer

I samarbeid med pasienter, frivillige behandlingshjelpere og helsepersonell har vi utviklet informasjonsbrosjyrer om tuberkulose i alle våre samarbeidsland.

Se brosjyrene

Chat

Ofte stilte spørsmål og svar

Har du spørsmål om tuberkulose? Her får du svar på de vanligste spørsmålene.

Gå til ofte stilte spørsmål og svar

Gi en gave til tuberkulosesyke

Vipps logo

Vipps til 49236

Vipps 250 kroner for å støtte en tuberkulosesyk gjennom behandlingen.

Konto

Bank

Kontonummer: 1503 33 09462

Konto

Gi et månedlig beløp

Bli fast giver