Hopp direkte til innhold

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er utarbeidet et diplom som kan benyttes av lag som ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte/tidligere tillitsvalgte for lang og tro tjeneste. Diplomet fås ved henvendelse til LHL.

Det er lagene selv som beslutter når de ønsker å hedre en tillitsvalgt/ tidligere tillitsvalgt med overrekkelse av et slikt diplom.

Diplomet kan fås tilsendt ved henvendelse til LHL:

E-post: Kontaktskjema

Vi svarer deg så fort som mulig innen våre åpningstider.

LHLs hedersbevisninger

LHL har fra tidligere følgende hedersbevisninger (statutter vedtatt av sentralstyret januar 2012):

Hedersmerke i gull

Kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats internasjonalt eller nasjonalt i arbeidet for hjerte- og lungesyke.

Følgende kan fremme forslag til kandidater til sentralstyrets arbeidsutvalg:

  • LHLs lokallag etter vedtak i styret
  • LHLs fylkeslag etter vedtak i styret
  • Sentralstyrets medlemmer

Sentralstyrets arbeidsutvalg innstiller overfor sentralstyret som fatter vedtak i saken.

Utnevnelsen foregår på landsmøtet og består av medalje i gullforgylt sølv samt jakkemerke og diplom.

Hedersmerke i sølv

Kan gis til personer som har utmerket seg i arbeidet for hjerte- og lungesyke lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Følgende kan fremme forslag til kandidater til sentralstyrets arbeidsutvalg:

  • LHLs lokallag etter vedtak i styret
  • LHLs fylkeslag etter vedtak i styret

Sentralstyrets arbeidsutvalg fatter vedtak i saken og orienterer sentralstyret om beslutning. Utnevnelsen består av jakkemerke og diplom.

Æresmedlemmer

Kan tildeles personer som har utmerket seg i arbeidet for LHL og dets medlemmer. Vedtak fattes i lokallagets styre. Utnevnelsen består av diplom samt at lokallaget dekker æresmedlemmets medlemskontingent på livstid.