Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet, og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

LHLs 27. ordinære landsmøte ble avholdt på Gardermoen fredag 10. og lørdag 11. juni 2022. Det kunne også følges digitalt.

LHLs 28. ordinære landsmøte holdes på Gardermoen, 15.–16. juni 2023.

Protokoll fra LHLs landsmøte 2022

LHLs 27. ordinære landsmøte 10.-11. juni 2022

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, samt sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene.

Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer i lagene per 31.12 foregående år.

Landsmøtet kan følges via direktesendt video.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer