Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte 2022

LHLs 27. ordinære landsmøte holdes fredag 10. og lørdag 11. juni 2022.

Det kalles herved inn til LHLs 27. ordinære landsmøte. Dette er i henhold til LHLs vedtekter § 12 samt vedtak i sentralstyret 3. mars 2022.

 • Tid: Møtet starter fredag 10. juni kl. 10.00 og avsluttes med lunsj lørdag 11. juni kl. 13.30
 • Sted: Scandic Oslo Airport Gardermoen, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Alle billettbestillinger for fly skal gjøres direkte til Berg Hansen enten på telefon +47 63 94 27 80 eller e-post 

Husk å oppgi kostnadssted: 902004 og «landsmøte 2022» som referanse.

Alle som ønsker kan følge landsmøtet digitalt. Direktesendt video kommer her på denne siden.

Forslag til saksliste

Åpning

 1. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
 2. Konstituering
 3. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
 5. Kontrollkomiteens rapport
 6. Generalsekretærens tale
 7. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
 8. Forslag til lokalpolitisk plattform
 9. Forslag til uttalelse
 10. Andre innkomne forslag
 11. Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge
 12. Valg

Avslutning

Program for LHLs 27. ordinære landsmøte, 2022

Fredag 10. juni

Kl. 10.00
Åpning av landsmøtet

Kl. 10.15
Formell åpning av LHLs 27. ordinære landsmøte
Sak 1: Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
Sak 2: Konstituering
Sak 6: Generalsekretærens tale

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 14.00
Tale til landsmøtet, ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Foredrag, ved ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad
Sak 7: Forslag til endringer i LHLs vedtekter (pdf)
Sak 10: Andre innkomne forslag (pdf)
Sak 11: Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge (pdf)

Kl. 17.30
Slutt for dagen

Kl. 19.30
Middag

Lørdag 11. juni

Kl. 08.30
Åpning av dag 2

Kl. 08.40
Sak 3: Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
Sak 4: Årsberetning og årsregnskap 2021 (pdf) samt Revisjonsberetning 2021 (pdf)
Sak 5: Kontrollkomiteens rapport (pdf)
Sak 8: Forslag til lokalpolitisk plattform (pdf)
Sak 9: Forslag til uttalelse
Sak: 12 Valg (pdf)

Kl. 13.30
Lunsj og avreise

 

Det vil bli lagt inn pauser underveis i programmet.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

I LHLs vedtekter, § 12 står det følgende:
«Endelig forslag til saksliste og saker skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Dette med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet.»

Vedtektene er å anse som oppfylt ved publisering av sakene på LHLs nettsider.

Her er sakene som skal være lagene i hende en måned før landsmøtet:

Her er sakene som skal være lagene i hende 14 dager før landsmøtet:

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, samt sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene.

Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer i lagene per 31.12 foregående år.

Det legges ikke opp til deltakelse fra observatører på grunn av begrenset kapasitet på landsmøtehotellet. Det vil bli mulig å følge landsmøtet digitalt og dermed er møtet tilgjengelig for alle som ønsker å følge det.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Protokoll fra LHLs landsmøte 2021

LHLs 26. ordinære landsmøte 29.-30. oktober 2021