Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Stemningsbilde fra Landsmøtet 2023
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

LHLs landsmøte

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet, og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

LHLs 29. ordinære landsmøte blir torsdag 13. juni og fredag 14. juni 2023 på Scandic Oslo Airport Gardermoen.

Innkalling

I henhold til LHLs vedtekter § 11 og etter vedtak i sentralstyrets møte 11. mars 2024, innkalles det med dette til LHLs 29. ordinære landsmøte 13.–14. juni 2024

 • Tid: Møtet starter torsdag 13. juni kl. 10.00, og avsluttes fredag 14. juni kl. 15.00
 • Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Innkallingen er også sendt til alle som skal ha den.
Last ned: Innkalling til LHLs landsmøte 13.-14. juni 2024.pdf

Saksliste og sakspapirer

I følge LHLs vedtekter, § 11, 3. ledd skal "Endelig forslag til saksliste og saker skal være lagene i hende senest 4 uker før landsmøtet. Dette med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet".

Last ned: Sakspapirer LHLs landsmøte 2024.pdf

Her kan saksfremleggene til landsmøtesakene lastes ned i et samlet dokument. Dokumentet vil oppdateres med årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling senest 14 dager før landsmøtet.

Endelig saksliste:

 1. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning.
 2. Konstituering:
  1. Valg av dirigenter.
  2. Valg av tellekorps.
  3. Valg av redaksjonskomite for vedtekter.
  4. Valg av redaksjonskomite for politiske saker og uttalelser.
  5. Valg av protokollutvalg.
  6. Forslag til kjøreplan.
  7. Forslag til saksliste.
  8. Forslag til forretningsorden.
 3. LHLs årsberetning og årsregnskap 2023.
 4. Kontrollkomiteens rapport.
 5. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden.
 6. Generalsekretærens tale.
 7. Interessepolitisk program.
 8. Forslag til endringer i LHLs vedtekter.
 9. Andre innkomne forslag.
 10. Forslag til uttalelser.
 11. Valg.

 

Program

for LHLs 29. ordinære landsmøte.

Torsdag 13. juni
Kl. 10.00 Åpning av landsmøtet
  Sak 1: Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
  Sak 2: Konstituering
  Sak 6: Debatt om planer for kommende landsmøteperiode/generalsekretærens tale
  Sak 7: LHLs interessepolitiske program
  Sak 10: Landsmøteuttalelser
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.30 Sak 8: Forslag til endringer i LHLs vedtekter
  Sak 9: Andre innkomne forslag
Kl. 17.30 Slutt for dagen
Kl. 19.30 Middag
Fredag 14. juni
Kl. 08.30 Åpning av dag 2
  Sak 5: Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
  Sak 3: Årsberetning og årsregnskap 2023
  Sak 4: Kontrollkomiteens rapport
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30 Sak 11: Valg
Kl. 15.00 Slutt

Det vil bli lagt inn pauser underveis i programmet. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Forslag til saker, inklusive vedtektsendringer

Viktige datoer:

 • 13. april: forslag til saker, til sentralstyret
 • 16. mai: endelig saksliste og saksdokumenter
 • 30. mai: endelig årsregnskap, kontrollkomiteens rapport, valgkomiteens innstilling

I henhold til LHLs vedtekter § 11 skal saker som lagene ønsker behandlet på landsmøtet, være sentralstyret i hende 2 måneder før landsmøtet. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må derfor være sentralstyret i hende innen 13. april 2024. Forslag innkommet etter dette vil ikke bli behandlet.

Det er svært viktig at fristene overholdes. Dette for å kunne følge opp bestemmelsene i LHLs vedtekter § 11 som sier at endelig forslag til saksliste og saksdokumenter skal være lagene i hende senest 4 uker før landsmøtet, senest 16. mai 2024. Dette med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet, senest 30. mai 2024.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene. I henhold til § 11 Fylkesstyre skal en av fylkets representanter være den til enhver tid sittende leder i fylkesstyret.

Fylkenes utsendinger, representant fra tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer og antall lokallag i fylkene per 31.12 foregående år.

Det er ikke anledning for observatører å delta, på grunn av begrenset kapasitet på landsmøtehotellet.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Last ned

Protokoll fra LHLs landsmøte 2023

LHLs 28. ordinære landsmøte 15.-16. juni 2023

Last ned