Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte 2022

LHLs 27. ordinære landsmøte holdes fredag 10. og lørdag 11. juni 2022.

I henhold til LHLs vedtekter § 12 og etter vedtak i sentralstyret 3. mars 2022, innkalles det med dette til LHLs 27. ordinære landsmøte.

 • Tid: Møtet starter fredag 10. juni kl. 10.00 og avsluttes med lunsj lørdag 11. juni kl. 13.00
 • Sted: Scandic Oslo Airport Gardermoen, Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Alle som ønsker kan følge landsmøtet digitalt.

Billettbestillinger: Alle billettbestillinger for fly skal gjøres direkte til Berg Hansen enten på telefon +47 63 94 27 80 eller e-post 

Husk å oppgi kostnadssted: 902004 og «landsmøte 2022» som referanse.

Forslag til saksliste

Åpning

 1. Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
 2. Konstituering
 3. Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
 4. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
 5. Kontrollkomiteens rapport
 6. Generalsekretærens tale
 7. Forslag til endringer i LHLs vedtekter
 8. Forslag til lokalpolitisk plattform
 9. Forslag til uttalelse
 10. Andre innkomne forslag
 11. Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge
 12. Valg

Avslutning

Program for LHLs 27. ordinære landsmøte, 2022

Fredag 10. juni

Kl. 10.00
Åpning av landsmøtet

Kl. 10.15
Formell åpning av LHLs 27. ordinære landsmøte
Sak 1 Navneregistrering og fullmaktsgodkjenning
Sak 2 Konstituering
Sak 6 Generalsekretærens tale

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 14.00
Hilsningstale ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Foredrag ved ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad
Sak 7 Forslag til endringer i LHLs vedtekter (pdf)
Sak 10 Andre innkomne forslag (pdf)
Sak 11 Sammenslåing av LHL og Afasiforbundet i Norge (pdf)

Kl. 17.30
Slutt for dagen

Kl. 19.30
Middag

Lørdag 11. juni

Kl. 08.30
Åpning av dag 2

Kl. 08.40
Sak 3 Orientering om aktiviteter i landsmøteperioden
Sak 4 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap
Sak 5 Kontrollkomiteens rapport
Sak 8 Forslag til lokalpolitisk plattform (pdf)
Sak 9 Forslag til uttalelse
Sak 12 Valg

Kl. 13.30
Lunsj og avreise

 

Det vil bli lagt inn pauser underveis i programmet.
Det tas forbehold om endringer i programmet.

I LHLs vedtekter, § 12 står det følgende:
«Endelig forslag til saksliste og saker skal være lagene i hende senest 1 måned før landsmøtet. Dette med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet.»

Vedtektene er å anse som oppfylt ved publisering av sakene på LHLs nettsider.

Her følger sakene som skal være lagene i hende en måned før landsmøtet:

Årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling publiseres senest 27. mai.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, samt sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene.

Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer i lagene per 31.12 foregående år.

Det legges ikke opp til deltakelse fra observatører på grunn av begrenset kapasitet på landsmøtehotellet. Det vil bli mulig å følge landsmøtet digitalt og dermed er møtet tilgjengelig for alle som ønsker å følge det.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Protokoll fra LHLs landsmøte 2021

LHLs 26. ordinære landsmøte 29.-30. oktober 2021