Hopp direkte til innhold

LHLs landsmøte

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet, og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

I henhold til LHLs vedtekter § 12 og etter vedtak i sentralstyrets møte 1.–2. mars 2023, innkalles det med dette til LHLs 28. ordinære landsmøte.

 • Tid: 
  Møtet starter torsdag 15. juni kl. 10.00
  og avsluttes fredag 16. juni med lunsj kl. 15.00
 • Sted:
  Scandic Oslo Airport, Gardermoen
  Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen

Innkalling til LHLs 28. ordinære landsmøte 15-16. juni 2023 (pdf)

Saksliste

Sentralstyret har vedtatt følgende saksliste for landsmøtet:

 1. Navneregistrering. Fullmakter.
 2. Konstituering.
 3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap knyttet sammen med gjeldende budsjett for perioden.
 4. Kontrollkomiteens rapport.
 5. Orientering og debatt om aktiviteter i landsmøteperioden.
 6. Debatt om planer for kommende landsmøteperiode. Generalsekretærens tale.
 7. Forslag til LHLs strategi 2023–2026.
 8. Forslag til endringer i LHLs vedtekter.
 9. Behandling av innkomne forslag.
 10. Landsmøteuttalelser.
 11. Valg.

Utsendelse av saker

I henhold til vedtektenes § 12, 3. ledd, skal endelig forslag til saksliste og saker skal være lagene i hende senest 4 uker før landsmøtet. Med unntak av årsregnskap, kontrollkomiteens rapport og valgkomiteens innstilling, som skal være lagene i hende senest 14 dager før landsmøtet. Publisert fil av sakspapirene inneholder alle saker med unntak av valgkomiteens innstilling. Sakspapirene oppdateres med valgkomiteens innstilling senest 14 dager før landsmøtet.

Sakspapirer LHLs landsmøte 2023 (pdf)

Sak: 006.1 Forslag til endringer honorarer (pdf)

Lenke til fil Informasjon om at saksdokumentene er lagt på lhl.no sendes på epost til lagene og alle påmeldte deltakere. Saksdokumenter og programhefte i papirversjon vil bli delt ut til landsmøtedeltakerne ved ankomst til landsmøtet.

Birgit Stræde

Birgit Stræde

Organisasjonsrådgiver
93 02 24 45

Er ansvarlig for LHLs interessegrupper. Kan svare på spørsmål om landsmøtet.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær
97 73 03 02

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesstyre og lokallag.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, samt sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene. I henhold til § 11 Fylkesstyre skal en av fylkes representanter være den til enhver tid sittende leder i fylkesstyret.

Fylkenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer og antall lokallag i fylkene per 31.12 foregående år.

Det legges ikke opp til deltakelse fra observatører på grunn av begrenset kapasitet på landsmøtehotellet.

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Protokoll fra LHLs landsmøte 2022

LHLs 27. ordinære landsmøte 10.-11. juni 2022