Hopp direkte til innhold
Landsmøtets dirigenter, Rita Andersen og Are Helseth
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

LHLs landsmøte 2021

LHLs 26. ordinære landsmøte ble gjennomført fredag 29. og lørdag 30. oktober 2021.

LHLs landsmøte 2021 ble gjennomført digitalt og ble også direktesendt her.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til § 11 består landsmøtet av en utsending fra hvert lokallag samt landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Lagenes utsendinger har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett. For hver av representantene fra lagene skal det velges 2 vararepresentanter.

I henhold til § 14 kan tilsluttede organisasjoner møte med en representant hver og har tale-, forslag- og stemmerett. Interessegruppene kan stille med en representant hver med tale- og forslagsrett.

Det er mulig å delta som observatør på landsmøtet. Landsmøtet strømmes direkte over internett, og alle som ønsker kan følge dette direkte.