Hopp direkte til innhold
Stemningsbilde fra Landsmøtet 2023
Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

LHLs landsmøte

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet, og holdes årlig. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

LHLs 29. ordinære landsmøte blir torsdag 13. juni og fredag 14. juni 2023. på Scandic Oslo Airport Gardermoen.

Protokoll fra LHLs landsmøte 2023

LHLs 28. ordinære landsmøte 15.-16. juni 2023

Vedtekter

Vedtektene inneholder blant annet organisasjonens formålsparagraf, beslutningsregler og bestemmelser om medlemskap og ulike organisasjonsledd.

Hvem kan møte på landsmøtet?

I henhold til LHLs vedtekter § 12 består landsmøtet av 100 utsendinger fra fylkene, sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen, samt en representant fra hver av de tilsluttede organisasjonene og fra hver av interessegruppene. I henhold til § 11 Fylkesstyre skal en av fylkets representanter være den til enhver tid sittende leder i fylkesstyret.

Fylkenes utsendinger, representant fra tilsluttede organisasjoner og interessegrupper har tale-, forslags- og stemmerett. Sentralstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen har tale- og forslagsrett.

Representasjon per fylke er basert på antall medlemmer og antall lokallag i fylkene per 31.12 foregående år.

Det er ikke anledning for observatører å delta, på grunn av begrenset kapasitet på landsmøtehotellet.

Om landsmøtet

Landsmøtet er LHLs høyeste myndighet og holdes hvert år. Landsmøtets oppgaver er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere resultatene og foreta valg.

Les mer om LHLs styrende organer