Hopp direkte til innhold

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen! Søk afasi-midler.

E-post: Slik får du tilgang til lagets e-post

LHLs landsmøte, 15-16. juni

Viktig melding

Likeperson

Likepersonarbeid handler om omsorg for hverandre og utveksling av erfaringer, om det å bli syk, leve med sykdom eller å være pårørende til en som er syk.

I likepersonarbeidet deler begge parter erfaringer – både den som er likeperson og den som benytter seg av tilbudet. Den som ønsker å snakke med en likeperson har ofte mange spørsmål, og likepersonen blir gjerne oppfordret til å fortelle om hvordan han eller hun har erfart sin egen sykdom eller sin situasjon som pårørende.

Målet med likepersonarbeid er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi støtte.

Likepersonarbeidet gir økt kunnskap om sykdommen og mestring av denne. Arbeidet kan foregå mellom enkeltpersoner eller i grupper. For at en aktivitet kan kalles likepersonarbeid må den foregå i regi av organisasjonen og ledes av en eller flere likepersoner.

En likeperson er først og fremst et medmenneske som kan lytte og dele av egne erfaringer. Likepersonen kan være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om de mulighetene som finnes.

LHLs likepersontilbud:

 • Likepersoner tilstede på gitte tidspunkt ved sykehus og andre steder der mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende befinner seg
 • Likepersonkontakter i lokallag, fylkesstyrer og interessegruppene
 • Erfaringsutveksling i grupper (samtalegrupper/selvhjelpsgrupper)
 • Telefon: Likepersonlinjen 22 79 90 90
 • Besøkstjenester
 • Treningsgrupper i lokallagene, ledet av likepersoner

Om likepersonlinjen

Likepersoner og trimtilbud

Likeperson på sykehus

Det bærende prinsippet i likepersonarbeid bygger på en aktiv og målrettet bruk av egenbasert erfaring. Likepersonarbeidet vil normalt ha som utgangspunkt at en av dem som inngår i samhandlingen har en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige og partene har en mest mulig likhet i diagnose eller befinner seg i noenlunde samme livssituasjon.

Slik blir du likeperson

Rollen som likepersonkoordinator (fylket) og likepersonansvarlig (lokallaget)

Alle lokal- og fylkesstyrer skal ha en person med ansvar for likepersonarbeidet. Vedkommende skal ha tett og god kontakt med likepersonene i lokallaget og fylket.  

 • Likepersonskoordinator i fylket skal også gjennomføre en årlig samling for likepersonene i fylket, denne samlingen må fullfinansieres av lokallagene dersom den ikke dekkes av grunnpakken.
 • Likepersonansvarlig i lokallag skal koordinere og være en pådriver for lokallagets likepersonaktivitet og har tett og god kontakt med koordinator i fylket.

Likepersonkoordinator i fylkesstyret bistår med å planlegge og gjennomføre likepersonskurs som holdes på tvers av lokallag i fylket. Hen kan også bistå lokallag med sitt likepersonsarbeid. Koordinatoren skal også ha oversikt over de likepersonsaktivitetene lokallagene har og også bistå disse med å registrere aktiviteter på LHLs kalender.

Typiske oppgaver for deg som er likepersonskoordinator:

 • Ta initiativ til likepersonaktiviteter overfor styret
 • Planlegge og organisere likepersonskurs- og aktiviteter i laget
 • Markedsføre likepersonstilbud (internt/eksternt) på en god måte
 • Delta på kurs for egen oppdatering

Likepersonkoordinatorer i fylkesstyrene

LHL Agder

Espen Falch Johansson
92 42 93 91

LHL Innlandet

Tore André Bjørge
90 55 96 82

LHL Møre og Romsdal

Odd Arne Grande
91 76 99 76

LHL Nordland

Wanja Wennberg
97 17 58 13

LHL Oslo

Arnfinn Johnsen
99 56 66 60

LHL Hjerneslag Oslo og Akershus

Ove Hellvik
90 69 13 88

LHL Rogaland

Gry Tinnesand
90 77 93 66

LHL Troms og Finnmark

Målfrid Irene Mikkola
46 63 07 37

LHL Trøndelag

, 48 21 45 71
, 41 24 80 44
, 97 52 15 35

LHL Vestfold og Telemark

Leif Larsen
48 28 49 01

LHL Vestland

Harald Geir Haga
90 18 49 32

LHL Viken

Rolf Aikio
93 84 49 15
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.