Hopp direkte til innhold

Studiearbeid

Det skaper mening og glede å møte andre for å utveksle erfaringer, lære noe nytt og bruke egne evner som ressurs for egen og andres trivsel og helse.

Opplæring i LHL

Opplæring har alltid stått sentralt i LHL, kompetanse- og kunnskapsutvikling i organisasjonen er av avgjørende betydning for å bygge opp og videreutvikle et lag av dyktige tillitsvalgte og frivillige.

Nyttige lenker

  1. FunkisKurs (Studieforbundenes tilskuddsportal)
  2. Pedagogikk: Funkis Pedagogiske Plattform

Les mer om

Studiearbeid er samlebetegnelse for all kursvirksomhet i LHL og vi kan dele studiearbeidet i to områder:

1: Opplæring av tillitsvalgte og frivillige

Tillitsvalgte og frivillige i LHL skal ha gjennomført enkelte obligatoriske kurs før og under oppstart av sitt verv i LHL. Opplæringen består av grunnleggende og videregående kurs.

Kursene er viktig og nyttig kompetanseheving av tillitsvalgte og frivillige. Dette er et satsningsområde innen organisasjonsutvikling i LHL.

2: Aktivitets- og kurstilbud for medlemmer/alle

Det er viktig at lokallaget tilbyr ulike kurs for sine medlemmer og ikke-medlemmer. Dette er god reklame for laget i kommunen og kan være et viktig hjelpemiddel for både arrangør og deltaker å komme i kontakt med andre mennesker.

Disse kursene kan både være praktiske i form av de aktiviserer deltakerne i en eller annen form, slik som et trimkurs eller matlagingskurs kan gjøre. Kurset kan også være teoribasert og baserer seg på LHLs kampsaker og andre temaer som på en eller annen måte berører våre målgrupper.

Per Buvik

Organisasjonsrådgiver
901 00 012

Kan bistå med studiearbeid, kurs, kursadmin.

Digitalt valgkomitekurs for ledere og valgkomitemedlemmer

Det sies at en av de viktigste oppgavene i en organisasjon er det å sitte i en valgkomite.

Dermed skal dette vervet ikke tas for lett på, verken av styret i lokallaget, fylkesutvalg, administrasjonen eller valgkomitemedlemmer.

LHLs administrasjon har derfor laget et digitalt valgkomitekurs som i disse dager sendes til ledere i lokallag og fylkesutvalg og medlemmer/varamedlemmer i valgkomiteer med e-postadresse i LHLs medlemsregister.

Dette kurset vil årlig bli sendt nyvalgte valgkomitemedlemmer på lokallags- og fylkesnivå. Vi håper kurset blir til nytte i det viktige valgkomitearbeidet.