Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Anbefalinger knyttet til Covid-19

Viktig melding

Studiearbeid

Det skaper mening og glede å møte andre for å utveksle erfaringer, lære noe nytt og bruke egne evner som ressurs for egen og andres trivsel og helse.

Opplæring har alltid stått sentralt i LHL, kompetanse- og kunnskapsutvikling i organisasjonen er av avgjørende betydning for å bygge opp og videreutvikle et lag av dyktige tillitsvalgte og frivillige.

Studiearbeid er en samlebetegnelse for all kursvirksomhet i LHL og vi deler dette i to områder:

  1. Opplæring av tillitsvalgte og frivillige
    Tillitsvalgte og frivillige i LHL skal ha gjennomført enkelte obligatoriske kurs før og under oppstart av sitt verv i LHL. Opplæringen består av grunnleggende og videregående kurs.

    Kursene er viktig og nyttig kompetanseheving av tillitsvalgte og frivillige. Dette er et satsningsområde innen organisasjonsutvikling i LHL.
  2. Aktivitets- og kurstilbud for medlemmer/alle
    Det er viktig at lokallaget tilbyr ulike kurs for sine medlemmer og ikke-medlemmer. Dette er god reklame for laget i kommunen og kan være et viktig hjelpemiddel for både arrangør og deltaker å komme i kontakt med andre mennesker.

Disse kursene kan både være praktiske i form av de aktiviserer deltakerne i en eller annen form, slik som et trimkurs eller matlagingskurs kan gjøre. Kurset kan også være teoribasert og baserer seg på LHLs kampsaker og andre temaer som på en eller annen måte berører våre målgrupper.

Les mer om introduksjonskurs

Rollen som studieleder

I alle lokallag og fylkesstyrer skal det være en studieleder. Denne har en ansvar for å støtte og koordinere all studievirksomhet i laget eller fylket.

Studieleder i lokallag skal koordinere og eventuelt søke økonomisk støtte for lagets studiearbeid, som for eksempel kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper.

Studieleder i fylkesstyret kan bistå med planlegging og gjennomføring av samarbeidskurs (typisk valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid og prosjektkurs) som holdes på tvers av lokallag i fylket. Hen kan også bistå lokallag med sitt studiearbeid.

Nyttige lenker:

Les mer om:

Fylkesstudieledere i LHL

LHL har en egen tillitsvalgt i alle fylker som har et spesielt ansvar for å igangsette og følge opp studieaktiviteten i fylket.

Det er mange aktiviteter i lokallagene i LHL, mye av dette er ulike typer studiearbeid som kurs, studiesirkler, samtale- og treningsgrupper.

Enkelte kurs egner seg best å arrangere for alle lokallagene i fylket, som valgkomité-kurs, interessepolitisk arbeid eller prosjektkurs. Fylkesstudielederen kan bistå med planlegging og gjennomføring av slike samarbeidskurs.

Oversikt over fylkesstudieledere i LHL
Fylke / LHL Fylkesstyre Navn (klikk for e-post) Telefon
Oslo 95 75 21 00
Innlandet 95 80 55 83
Vestfold og Telemark 97 63 43 28
Viken 91 17 48 78
Agder 95 08 35 25
Rogaland 48 25 73 32
Vestland Johnny Saltnes
Leif D Thuland
90 08 31 56
91 73 00 82
Møre og Romsdal 94 03 90 17
Trøndelag 97 52 15 35
Nordland 94 89 85 15
Troms og Finmark 90 04 71 25

Digitalt valgkomitekurs for ledere og valgkomitémedlemmer

Det sies at en av de viktigste oppgavene i en organisasjon er det å sitte i en valgkomité.

Dermed skal dette vervet ikke tas for lett på, verken av styret i lokallaget, fylket, administrasjonen eller valgkomitémedlemmene.

LHLs administrasjon har laget et digitalt valgkomitékurs som årlig sendes til nyvalgte valgkomitémedlemmer både i lokallagene og fylkene. Vi håper kurset kommer til nytte i det viktige valgkomitéarbeidet.