LHL

Hopp direkte til innhold

Studiearbeid

Det skaper mening og glede å møte andre for å utveksle erfaringer, lære noe nytt og bruke egne evner som ressurs for egen og andres trivsel og helse.

Opplæring i LHL

Opplæring har alltid stått sentralt i LHL, kompetanse- og kunnskapsutvikling i organisasjonen er av avgjørende betydning for å bygge opp og videreutvikle et lag av dyktige tillitsvalgte og frivillige.

Studiearbeid er samlebetegnelse for all kursvirksomhet i LHL og vi kan dele studiearbeidet i to områder:

Opplæring av tillitsvalgte og frivillige

Alle tillitsvalgte og frivillige skal ha gjennomført eller skal gjennomføre enkelte obligatoriske kurs før og under oppstart av sitt verv i LHL. Denne opplæringen består av grunnleggende kurs og videregående kurs.

Sammen med denne håndboken er opplæringskursene  verktøy i kompetansehevingen av tillitsvalgte og frivillige, og utgjør et satsningsområde innenfor organisasjonsutvikling i LHL.

Aktivitets- og kurstilbud for medlemmer/alle

Det er viktig at lokallaget tilbyr ulike kurs for sine medlemmer og ikke-medlemmer. Dette er god "reklame" for laget i kommunen og kan være et viktig hjelpemiddel for både arrangør og deltaker å komme i kontakt med andre mennesker.

Disse kursene kan både være praktiske i form av de aktiviserer deltakerne i en eller annen form, slik som et trimkurs eller matlagingskurs kan gjøre. Kurset kan også være teoribasert og baserer seg på LHLs "kampsaker" og andre temaer som på en eller annen måte berører våre målgrupper.