Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Tiden er inne for lokalpolitisk arbeid

LHLs visjon er et bedre liv for mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag, afasi og deres pårørende. Det lokale arbeidet er det mest konkrete vi gjør for denne visjonen.

Hver uke møtes mennesker over hele landet til trening, turer og sosialt felleskap gjennom LHLs aktiviteter og likepersonstiltak.

I tillegg har LHL en politisk rolle. Vi skal sørge for at interessene til våre grupper ivaretas i samfunnet. Dette gjør vi gjennom politisk arbeid.

Mye av dette arbeidet foregår på nasjonalt plan, i dialog med politikere og statlige myndigheter. Men minst like viktig er den lokale politiske arenaen. Det er i hver enkelt kommune våre grupper bor og der de lokale prioriteringene gjøres, det er kommunestyret som bestemmer over de fleste av tilbudene vi har behov for i hverdagen.

LHL kan og bør spille en viktig rolle lokalt. Derfor vedtok LHLs landsmøte en lokalpolitisk plattform i juni, og derfor har vi nå utarbeidet en veileder i hvordan man kan jobbe for å få gjennomslag for LHLs saker.

Oppsummert: Politisk gjennomslag på 1-2-3:

  • Politisk påvirkning er ikke vanskelig, i bunn og grunn handler det om å ta kontakt med noen som kan løse saken. 
  • Folkevalgte er interessert i å høre om innbyggernes utfordringer, og pasientorganisasjoner blir alltid lyttet til. 
  • Inviter folkevalgte eller myndighetspersoner på møter, aktiviteter eller treningsgrupper. 
  • Presenter lokallaget, hvilke utfordringer medlemmene opplever og forslag til hvordan livet kan bli bedre. Jo mer rett på sak, jo bedre. 
  • Bruk media for å få økt oppmerksomhet om saken og LHLs lokale aktivitet. 
  • Hvordan løses saken? Ved å ta kontakt, og ved å bygge flertall hos de som bestemmer.  

Nå oppfordrer vi LHLs lokallag og tillitsvalgte til å bruke dokumentene og til å jobbe for våre gruppers interesser rundt om i alle lokalsamfunn. Vår felles innsats vil gjøre folks liv bedre.

Lokalpolitisk plattform

Den lokalpolitiske plattformen er LHLs vedtatte politikk for tiltak i kommunesektoren, og skal være et verktøy for lokalledd i organisasjonen i arbeidet til det beste for våre pasientgrupper.

Last ned

Hvordan få gjennomslag for LHLs saker på 1-2-3?

Praktisk veileder i lokalpolitisk arbeid. Veilederen inneholde tips til hvordan man finner lokale saker, verktøy man kan bruke for å få gjennomslag og eksempler på saker som kan være til inspirasjon.

Last ned
Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Samfunns- og helsefagsjef
94 37 06 53

Kontakt for pressehenvendelser.