Hopp direkte til innhold

Vær oppmerksom på svindelforsøk! - og sjekk gjerne en ekstra gang! Ikke betal hvis du mottar e-post som ber deg betale raskt, selv om det tilsynelatende ser ut til å være sendt fra en i lokallaget, eller i LHL. Les mer om svindel mot organisasjoner, og våre tips til nettvett.

Les om LHLs landsmøte 2021

Viktig melding

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om regelverket og praktisk håndtering i LHL.

Samlet skattefri lønnsutbetaling til en person fra en skattefri organisasjon er i inntektsåret 2017 opptil kr. 10 000,– (samme beløp som i 2016). Overstiger beløpet kr. 10 000,– skal hele beløpet innberettes og alt blir skattepliktig inntekt.

Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder for en jobb du gjør for organisasjonen som for eksempel tillitsvalgt.

Utbetalinger (refusjoner) som kun dekker utgifter pådratt i forbindelse med utførelse av arbeid kan utbetales trekkfritt dersom utgiftene dokumenteres med kvittering. Dersom dokumentasjonsreglene ikke er oppfylt, skal utbetalingen behandles som lønn.

Organisasjonen må betale arbeidsgiveravgift av alle utbetalingene og foreta forskuddstrekk hvis beløpet overstiger beløpsgrensen

Hvordan håndteres dette i LHL pr i dag:

  • Når vi mottar for eksempel skjemaer for møtegodtgjørelse som skal utbetales så er det vanskelig å vite om vedkommende vil tjene mer enn kr. 10 000,- i løpet av året.
  • Det er registrert på hver person inne i lønnssystemet at man kan tjene inntil beløpsgrense før det trekkes skatt.
  • Vi henter inn skattekort på de som er medlemmer av Sentralstyret og Landsstyret fordi vi mener at de kan overskride beløpsgrensen.
  • Hvis noen overskrider beløpsgrensen så vil lønnssystemet automatisk trekke 50% skatt. 
  • Hvis noen ønsker at vi skal trekke skatt fra første krone så må det gis beskjed til oss – enten på skjemaet for møtegodtgjørelse eller via mail til: .

Dersom du som tillitsvalgt har spørsmål knyttet til utbetalinger av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende, kan du ta kontakt med fylkets kontaktperson i LHLs administrasjon.