Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Diplom, hedersmerker og æresmedlem

Påskjønnelse til tillitsvalgte og frivillige.

Det er ikke uvanlig at en ønsker å gi en påskjønnelse til tillitsvalgte og frivillige for lang og tro tjeneste og/ eller for ekstraordinær innsats.

Våre hedersmerker:

Premie

Diplom for lang og tro tjeneste

Det er lagene selv som beslutter når de ønsker å hedre en tillitsvalgt / tidligere tillitsvalgt med overrekkelse av et slikt diplom.

Diplomet kan fås tilsendt ved henvendelse til LHL.

Premie

Hedersmerke i gull

Kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats internasjonalt eller nasjonalt i arbeidet for LHLs pasientgrupper.

Hedersmerket består av medalje i gullforgylt sølv samt jakkemerke og diplom.

Slik foregår det:

 1. Forslag til kandidater fremmes til sentralstyrets arbeidsutvalg (AU). 
 2. AU innstiller til sentralstyret
 3. Sentralstyret fatter vedtak
 4. Selve utnevnelsen foregår på landsmøtet 

Forslag til kandidater kan fremmes av:

 • LHLs lokallag, etter vedtak i styret
 • LHLs fylkesstyre, etter vedtak i styret
 • Sentralstyrets medlemmer
Premie

Hedersmerke i sølv

Kan gis til personer som har utmerket seg i arbeidet for LHLs pasientgrupper lokalt, regionalt eller nasjonalt.

Hedersmerket består av jakkemerke og diplom.

Slik foregår det:

 1. Forslag til kandidater fremmes til sentralstyrets arbeidsutvalg (AU). 
 2. AU fatter vedtak og orienterer sentralstyret
 3. Selve utnevnelsen foregår på landsmøtet 

Forslag til kandidater kan fremmes av:

 • LHLs lokallag, etter vedtak i styret
 • LHLs fylkesstyre, etter vedtak i styret
Premie

Æresmedlem

Kan tildeles personer som har utmerket seg i arbeidet for LHL og dets medlemmer. Vedtak fattes i lokallagets styre.

Utnevnelsen består av diplom. I tillegg dekkes æresmedlemmets medlemskontingent på livstid.

 

Både bestilling av diplom og fremme forslag til hedersmerke gjøres ved en henvendelse til LHL administrasjon via e-post:

Husk fullt navn og fødselsdato på vedkommende dere ønsker å gi en påskjønnelse.

Telefon

Fylkesstyre og lokallag

Spørsmål og veiledning om (drift av) fylkesstyre og lokallag, likepersonstjeneste og aktiviteter / studieleder-rollen:

Rådgiving til lokallag
Kontaktpersoner