Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Gratis bruk av undervisningslokaler

Slik går du frem for å få tilgang til offentlige undervisningsrom til lagets opplæringsaktiviteter.

I henhold til Lov om voksenopplæring § 7 skal undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, etter søknad stilles vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Forskriften til loven gir nærmere informasjon hvordan ordningen ivaretas.

Bruk av lokaler i skoler

I praksis vil dette hovedsakelig være klasserom og andre rom på skoler. Det skal verken betales for leie, strøm, rengjøring eller utstyr, men eier av lokalet (som regel vil dette være rektor) kan fastsette utfyllende regler.

Ved utlån av spesialrom som for eksempel sløydsal, husstellrom, datarom og gymsal må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger. Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell. Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen.

Når LHLs lokallag skal låne et rom på skolen, gjelder dette når rommet ikke er i bruk av eier av lokalet. Vanligvis vil dette si hverdager mellom klokka 15 og 21. Det er kun aktiviteter som får tilskudd fra Studieforbundet Funkis som kan forvente gratis bruk. Andre aktiviteter, som for eksempel et lagsmøte eller komitemøter, omfattes ikke av loven.

Det er mange organisasjoner som vil benytte seg av gratis bruk av undervisningslokaler, så det kan være vanskelig å få innpass. Da kan kursarrangøren be om å få stå på en venteliste og bli varslet av lokal-eier når det blir ledig kapasitet.

Bruk av basseng

Når det gjelder svømmebasseng regnes disse sjelden som undervisningsrom, og de fleste av LHLs kursarrangører må betale for bruken. Andre har imidlertid vist til Voksenopplæringsloven og fått til ordninger der de kun betaler for tilsyn eller får en reduksjon i prisen, men dette må det forhandles om lokalt med eier av bassenget.

Reglene om gratis bruk av undervisningslokaler bygger på prinsippet om samordnet ressursbruk. Det vil si at det offentliges investeringer innenfor undervisningssektoren også skal komme studieforbundene (og deres medlemsorganisasjoner) til gode. Det er flott at hensiktsmessige lokaler som ellers ville stått tomme blir brukt også etter ordinær undervisningstid. Et tips er å ha med seg utskrift av Lov om voksenopplæring med forskrift når dere skal i møte med skoleledelsen. Av og til opplever lagene at skolen ikke kjenner til ordningen og protesterer på at dere skal få bruke lokalene vederlagsfritt.

Lov om voksenopplæring

Forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet