Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Innspill til handlingsplan i lokallag

Det nærmer seg nytt år og nye planer legges. Her kommer en liten oversikt over utvalgte aktiviteter som lagene kan ta med inn i egen planlegging for 2024.

Viktige datoer

  • Mars: Lagsamling med årsmøte i fylkene
  • Mai: LHL dagene
  • Juni: Landsmøte
  • September: Kampanjeuke
  • September: Lagsamling i fylker

Lagsamling med årsmøte

Det arrangeres som vanlig lagsamlinger med årsmøter i fylkene i løpet av mars 2024. 

LHL dagene (uke 22)

LHL henter nå opp en gammel tradisjon med å etablere en fast aksjonsuke siste uke i mai og i 2024 blir LHL dagene i uke 22, fra mandag 27. mai til søndag 2. juni.
I aksjonsuken oppfordrer vi alle lokallag til å arrangere stands, åpne møter og andre tiltak for å vise frem sine lokale tilbud.  

Det vil bli påmelding for lokallagene og det vil bli mulighet for å få tilsendt "standpakker". Mer informasjon kommer!

Dette er også uken der en inviterer alle som benytter seg av ulike tilbud i laget uten å være medlem om å melde seg inn i LHL. Mer informasjon om aksjonsuken, tilhørende materiell og aktiviteter kommer på lagsamlingen i mars.  

LHLs landsmøte

LHLs landmøte i 2024 er torsdag 13. juni til fredag 14. juni på Scandic Oslo Airport.

Les mer: LHLs landsmøte

LHLs kampanjeuker 38 og 39

LHL har innført at uke 38 og 39 er faste kampanjeuker. Etter en vellykket kampanje om kols i år er det nå avklart at tema for 2024 vil bli hjertesykdom.

I 2024 er uke 38–39 perioden fra mandag 16. september til søndag 29. september. Som vanlig vil lag som ikke kan få lagt kampanjeaktivitet til denne perioden selvsagt kunne ha det på et annet tidspunkt.

Informasjon om kampanjens innhold og utforming vil bli presentert på lagsamlingene i mars.

Lagsamling høst

Det blir som vanlig lagsamlinger i fylkene i perioden september–oktober.

Lokalpolitisk arbeid

I 2023 har LHL gjennomført en rekke lokalpolitisk kurs basert på den lokalpolitiske plattformen som vedtatt av LHLs landsmøte. Tiden er nå inne for å omgjøre dette til praktisk politikk. Lagene utfordres i 2024 til å prioritere en eller to lokale saker som de følger opp. Det kan for eksempel være ved å gjennomføre møter med folkevalgte, bruke media eller invitere til åpne møter om tema.

Les mer:

Kontakte nye medlemmer

Det er god medlemsoppfølging i lagene å ta kontakt med nye medlemmer og ønske dem velkommen. På Min Side kan en enkelt få oversikt over kontaktinformasjonen til nye medlemmer siste måned.

Likepersonansvarlig (evt. et annet styremedlem) kan da en gang i måneden ta kontakt med nye medlemmer, informere om lagets aktiviteter og ønske velkommen.

En slik personlig oppfølging vil styrker medlemmers tilknytning til laget og kunne bidra til at flere kommer på lagsaktiviteter.

Les mer: Slik bruker du Min side

Ta vare på medlemmer 

I henhold til LHLs rutiner så blir medlemmer som ikke har betalt medlemskapet slettet 9 måneder etter forfall av faktura. LHL kjører flere purrerunder før den tid. Lokallagene oppfordres til å ta direkte kontakt i oktober med medlemme.