Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Søk afasi-midler

Her kan du søke om midler til aktiviteter knyttet til afasi.

Ved sammenslåingen av Afasiforbundet i Norge og LHL ble det overført midler fra Afasiforbundet til LHL. Disse midlene skal brukes på arbeid knyttet til afasi:

  • Aktiviteter lokalt og sentralt.
  • Gi tilbud til medlemmer med afasi, og deres pårørende.
  • Øke oppmerksomheten på afasi.

Midlene skal stimulere til lokal satsing og frivillighet. Utadrettede aktiviteter prioriteres.

Midler til lokale aktiviteter

Det kan søkes om midler til aktiviteter som:

  • gir medlemmer med afasi og deres pårørende et tilbud.
  • Øker antall medlemmer med afasi og pårørende til medlemmer med afasi.
  • Gir mer informasjon om afasi til omgivelsene.

Aktiviteter kan være kurs, samlinger, samtalegrupper, kafetreff, kor, fysisk trening og andre relevante aktiviteter. Det kan også være digitale aktiviteter. 

Aktiviteten skal være tilrettelagt for personer med afasi.

Aktiviteten foregår lokalt og ledes av lokallag.

Slik søker du

  1. Det kan søkes om maks 30 000 kroner.
  2. Søknad sendes til LHL, som tildeler midler.
  3. Det skal deretter leveres enkel sluttrapport og prosjektregnskap til LHL: Rapportering på bruk av afasi-midler

Ta kontakt hvis du har et større prosjekt der du trenger mer midler.

Marianne Brodin

Marianne Brodin

Spesialrådgiver organisasjon
95 86 01 38

Søknad afasi-midler

Om laget som søker

Om laget som søker

Kontaktperson for aktiviteten

Kontaktperson for aktiviteten

Om aktiviteten det søkes midler til

Om aktiviteten det søkes midler til