Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

E-post for tillitsvalgte

Tillitsvalgte med verv "Leder" og "It-kontakt / Medlemsansvarlig" får e-postkonto av LHL, med tilgang til lagets e-post. Slik får du tilgang til epost

Utbetalinger til tillitsvalgte

Er du tillitsvalgte i LHL og lurer på reglene for utbetaling av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende? Les mer om regelverket og praktisk håndtering i LHL.

Samlet skattefri lønnsutbetaling til en person fra en skattefri organisasjon er i inntektsåret 2022 opptil 10 000 kroner (samme beløp som i 2021). Overstiger beløpet 10 000 kroner skal hele beløpet innberettes og alt blir skattepliktig inntekt.

Beløpsgrensen for skattefri inntekt gjelder for en jobb du gjør for organisasjonen, som for eksempel tillitsvalgt.

Utbetalinger (refusjoner) som kun dekker utgifter pådratt i forbindelse med utførelse av arbeid kan utbetales trekkfritt dersom utgiftene dokumenteres med kvittering. Dersom dokumentasjonsreglene ikke er oppfylt, skal utbetalingen behandles som lønn.

Organisasjonen må betale arbeidsgiveravgift av alle utbetalingene og foreta forskuddstrekk hvis beløpet overstiger beløpsgrensen.

Last ned skjema (Excel)

Slik håndteres dette i LHL

  • Når vi mottar for eksempel skjemaer for møtegodtgjørelse som skal utbetales så er det vanskelig å vite om vedkommende vil tjene mer enn 10 000 kroner i løpet av året.
  • Det er registrert på hver person inne i lønnssystemet at man kan tjene inntil beløpsgrense før det trekkes skatt.
  • Vi henter inn skattekort for medlemmene av Sentralstyret fordi vi mener at de kan overskride beløpsgrensen.
  • Hvis beløpsgrensen overskrides vil lønnssystemet automatisk trekke 50 prosent skatt.
  • Hvis du ønsker at vi skal trekke skatt fra første krone må du gis beskjed til oss, enten på skjemaet for møtegodtgjørelse eller via e-post 

Spørsmål?

Har du (som tillitsvalgt) spørsmål knyttet til utbetalinger av møtegodtgjørelse, honorar, tapt arbeidsfortjeneste og lignende?

Stig Terje Tolo

Stig Terje Tolo

Leder organisasjonsavdelingen
95 16 13 96

Kan bistå med interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesstyre og lokallag.

Birgit Stræde

Birgit Stræde

Organisasjonsrådgiver
93 02 24 45

Er ansvarlig for LHLs interessegrupper. Kan svare på spørsmål om landsmøtet.

Mari Larsen

Mari Larsen

Generalsekretær
97 73 03 02
Irene Skaret Sørensen

Irene Skaret Sørensen

Organisasjonsrådgiver / Likepersonsansvarlig
91 70 55 56

Kan bistå med likepersonstilbud og opplæring av likepersoner.

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver Stiftelsen Dam
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.