Hopp direkte til innhold

Velkommen.

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen!

E-post: Slik får du tilgang til ny e-post

Viktig melding

Grasrotandelen, Norsk tipping

De fleste lag i LHL er nå mottakere av Grasrotmidler. Ved å verve spillere til å gi "sin" Grasrotandel til det lokale LHL lag, kan grasrotandelen bli enda større.

Tjen gode penger til laget

Noen lag har aktivt vervet spillere og har årlig inntekt opp mot 70 000 kroner. Dette kan altså være et godt tilskudd til lagets økonomi.

Slik registrerer man "sin" Grasrotandel:

  1. Søk opp ønsket grasrotmottaker på norsk-tipping.no/grasrotandelen
  2. Hos kommisjonær
  3. Sende SMS Grasrotandelen «org.nr» til 2020 (tjenesten er gratis).

Grasrotandelen

Slik blir ditt lag Grasrotmottaker

Krav for å kunne motta midler fra Grasrotandelen:

  1. Laget må være registrert i Frivillighetsregistret i Brønnøysundregisteret
  2. I Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding), velg "Ja" på feltet "Skal enheten delta i Grasrotandelen?".

Grasrotandelen gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et lag / forening.

Bestill vervemateriell

Dere kan bestille vervemateriell på Norsk Tipping sine nettsider (du må kjenne lagets organisasjonsnummer).

Blant vervemateriellet er for eksempel vervekort med overskriften "Vil du støtte oss med din grasrotandel?" Kortet kan legges ved utsending til lagets medlemmer eller deles ut på lagsmøter og i trimgrupper. Spør også om vervekortene kan få ligge i den lokale kiosken.

En annen type vervemateriell er vervebrev med en kort forklaring av hva Grasrotandelen er, samt en oppfordring om å velge det lokale LHL-laget som Grasrotmottaker.