LHL

Hopp direkte til innhold

Kontakt oss

 

 

Har du spørsmål om vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag, interessepolitikk? Kontakt:

Har du spørsmål om studiearbeid, kurs, kursadmin? Kontakt:

Har du spørsmål om likemannstilbud og opplæring av likemenn? Kontakt:

Har du spørsmål om brukermedvirkning, eller søknad om prosjekt til ExtraStiftelsen? Kontakt:

LHLs medlem- og giverservice

For spørsmål om medlemskap, verving av medlemmer, gaver:

Åpen mandag–fredag, kl. 09.00–15.00

Telefon: 67 02 38 00

E-post: medlem@lhl.no

Medlemsservice

Du kan endre opplysninger til medlemsregisteret:

  • melde inn nye medlemmer
  • bestille vervepremier
  • bestille medlemslister
  • bestille adresseetiketter
  • bestille brosjyrer
  • ... og lignende

Min side på lhl.no har tillitsvalgte tilgang til medlemslister og kan selv bl.a. oppdatere tillitsverv, melde inn nye medlemmer og bestille vervepremier. Det er lokallagsleder, kontakt medlemsregister og studieleder som har tilgang til lokallag- og medlemsadministrasjonsdelen av tjenesten.