LHL

Hopp direkte til innhold

Kontaktpersoner for fylkesutvalg og lokallag

Kontaktpersonen bistår blant annet fylkesutvalgene med å arrangere to årlige lagsamlinger.

Kontaktpersoner
Fylke Kontaktperson E-post Telefon
Nordland
Vestfold
Irene Steinsvik irene.steinsvik@lhl.no 957 06 313
Akershus Ragnhild Rørvik ragnhild.rorvik@lhl.no 936 22 361
Hordaland
Møre og Romsdal
Per Buvik per.buvik@lhl.no 901 00 012
Oslo
Rogaland
Stian Dalland stian.branting.dalland@lhl.no 482 04 472
Telemark Grethe Amdal grethe.amdal@lhl.no 994 14 260
Buskerud Marita Lysstad Bjerke Marita.Lysstad.Bjerke@lhl.no 401 07 987
Oppland Tommy Skar tommy.skar@lhl.no 905 06 449
Sør-Trøndelag Helle Grøttum helle.grottum@lhl.no 996 24 139
Troms Mari Larsen mari.larsen@lhl.no 977 30 302
Sogn og Fjordane
Hedmark
Majuri Nanthakumaran Majuri.Nantha@lhl.no 472 63 054
Østfold
Nord-Trøndelag
Irene Skaret Sørensen Irene.skaret.sorensen@lhl.no 917 05 556
Finnmark Mette Dønåsen Mette.R.Donasen@lhl.no 900 75 931
Vest-Agder
Aust-Agder
Stig Terje Tolo Stig.Terje.Tolo@lhl.no 951 61 396

Oppfølging av ulike verv i fylkesutvalgene

Medlemsservice

Du kan endre opplysninger til medlemsregisteret:

  • melde inn nye medlemmer
  • bestille vervepremier
  • bestille medlemslister
  • bestille adresseetiketter
  • bestille brosjyrer
  • ... og lignende

Vi minner også om LHLs medlemsservice på nett "Min side", der tillitsvalgte har tilgang til medlemslister og kan selv bl.a. oppdatere tillitsverv, melde inn nye medlemmer og bestille vervepremier. Det er lokallagsleder, kontakt medlemsregister og studieleder som har tilgang til lokallag- og medlemsadministrasjonsdelen av tjenesten.

E-post: medlem@lhl.no

Spørsmål? Kontakt LHLs giver- og medlemsservice.

Telefon: 67 02 38 00

Åpningstid: mandag - fredag, kl. 09.00 til 15.00