Hopp direkte til innhold

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM

Har du et forskningsprosjekt du ønsker å realisere? Eller mangler du penger til å sette i gang et helseprosjekt? Da kan du søke midler fra Stiftelsen DAM gjennom LHL.

Kanskje du er forsker? Kanskje du har en idé til et helseprosjekt? Eller kanskje er du med i et LHL-lag som trenger økonomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Da er det bare å kaste seg rundt og utarbeide en god prosjektsøknad nå!

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen DAM er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen DAM til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektene kan spenne fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler til større forskningsprosjekter. For å søke midler fra Stiftelsen DAM må man samarbeide med en av stiftelsens søknadsorganisasjoner, og søknaden må sendes inn via denne.

Les mer på www.dam.no

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL. Tildelingsresultatet for årets søknadsrunder vil være klart mot slutten av året.

Nærmere 240 millioner kroner fordeles hvert år

Takket være Extra-spillet, som vises på NRK 1 hver uke, har Stiftelsen DAM gjennom en rekke år kunnet finansiere forskning og frivillige helseprosjekter over hele landet. Extra-spillet eies av Norsk Tipping og Stiftelsen DAM mottar årlig en fast andel av Norsk Tipping sitt spilloverskudd. Dette overskuddet fordeles etter en fast fordelingsnøkkel til forskning og helseprosjekter.

Husk å søke innen fristene

Søknadene leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsportalen damnett.no må søker sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker/prosjektleder på e-post til LHLs prosjektrådgiver Irene Steinsvik. Dette gjøres i god tid før LHLs interne søknadsfrister som er som følger:

Få hjelp til å søke

Ta gjerne kontakt med LHL sin kontaktperson inn mot Stiftelsen DAM, prosjektrådgiver Irene Stensvik om du har behov for veiledning i søknadsprosessen.

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.