Hopp direkte til innhold

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM

Har du et forskningsprosjekt du ønsker å realisere? Eller mangler du penger til å sette i gang et helseprosjekt? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam gjennom LHL.

Kanskje er du forsker? Kanskje har du en idé til et helseprosjekt? Eller kanskje er du med i et lokallag, en interessegruppe eller nettverk i LHL som trenger økonomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam.

LHL er godkjent søkerorganisasjon
For å søke midler fra Stiftelsen Dam må du samarbeide med en av stiftelsens søknadsorganisasjoner, og søknad må sendes inn via denne.

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom og hjerneslag kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen DAM er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektene kan spenne fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler til større forskningsprosjekter.

Les mer på www.dam.no/programmer

Forskning

Forskning er stiftelsens nest største program. Omtrent en tredjedel av midlene går til dette. Les mer på https://dam.no/programmer/forskning/om-programmet/

LHL ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling innen våre pasient- og målgrupper, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette.

Helse

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette programmet. Les mer på https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse og mestring av livsutfordringer. Prosjekter som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom og som inkluderer en eller flere av våre målgrupper, kan søkes gjennom søkerorganisasjonen LHL.

Ekspress

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet. Ekspress er for stiftelsens 31 medlemsorganisasjoner (LHL er en av disse), og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Les mer på https://dam.no/programmer/ekspress/om-programmet/

Få hjelp til å søke

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.

Husk å søke innen fristene

Søknad leveres elektronisk. For å få tilgang til søknadsportalen damnett.no må søker sende en kort beskrivelse av prosjektet og oppgi kontaktinformasjon på søker/prosjektleder på e-post til LHLs prosjektrådgiver Irene Steinsvik.

Dette må gjøres i god tid før LHLs interne søknadsfrister:

  • Forskning: 1. mai
  • Helseprosjekter: 15. februar og 15. august
  • Express: 15. mars og 15. september

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Gjennom Extra-spillet, som vises på NRK 1 hver uke, har Stiftelsen Dam gjennom en rekke år kunnet finansiere forskning og frivillige helseprosjekter over hele landet. Extra-spillet eies av Norsk Tipping og Stiftelsen Dam mottar årlig en fast andel av spilloverskuddet. Dette overskuddet fordeles etter en fast fordelingsnøkkel til forskning og helseprosjekter.

  • Siden oppstarten har Stiftelsen Dam fordelt 5,5 milliarder kroner til helsefrivilligheten
  • Pengene har gått til 11 238 prosjekter
  • Stiftelsen har finansiert 963 forskerstillinger 

Tall oppdatert 1. januar 2021