Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Slik søker du midler fra Stiftelsen DAM

Er du forsker? Har du en idé til et helseprosjekt? Eller er du med i et lokallag, en interessegruppe eller nettverk i LHL som trenger økonomisk støtte til å sette en god idé ut i livet? Da kan du søke midler fra Stiftelsen Dam.

LHL er godkjent søkerorganisasjon
For å søke midler fra Stiftelsen Dam må du samarbeide med en av stiftelsens søkerorganisasjoner, og søknad må sendes inn via denne.

LHL har vært medlem i Stiftelsen Dam siden 1995. Se LHL sin side hos Stiftelsen Dam

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag og afasi kan være tema for en søknad via LHL som søkerorganisasjon.

Hva slags prosjekter kan få støtte?

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Det er mulig å søke prosjektmidler fra Stiftelsen Dam til ulike tiltak og prosjekter på helseområdet og til medisinsk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig forskning. Prosjektene kan spenne fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler til større forskningsprosjekter.

Les mer på www.dam.no/programmer

Forskning

Forskning er stiftelsens nest største program. Omtrent en tredjedel av midlene går til dette. Les mer på https://dam.no/programmer/forskning/om-programmet/

LHL ønsker å stimulere til kunnskapsutvikling innen våre pasient- og målgrupper, og søker derfor kontakt med forskere som kan bidra til dette.

Helse

Helse er stiftelsens største program og omtrent to tredjedeler av midlene går til dette programmet. Les mer på https://dam.no/programmer/helse/om-programmet/

Stiftelsen Dam støtter tiltak og prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse og mestring av livsutfordringer. Prosjekter som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom og hjerneslag og som inkluderer en eller flere av våre målgrupper, kan søkes gjennom søkerorganisasjonen LHL.

Ekspress

Ekspress er stiftelsens minste program. Det settes hvert år av 12 millioner kroner til dette programmet. Ekspress er for stiftelsens 48 medlemsorganisasjoner (LHL er en av disse), og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Les mer på https://dam.no/programmer/ekspress/om-programmet/

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

  • Siden oppstarten har Stiftelsen Dam fordelt 6,3 milliarder kroner til helsefrivilligheten
  • Pengene har gått til 13 503 prosjekter
  • Stiftelsen har finansiert ca. 1 300 forskerstillinger 

Tall oppdatert 1. januar 2023

Irene Steinsvik

Irene Steinsvik

Prosjektrådgiver Stiftelsen Dam
95 70 63 13

Kan bistå med søknader og prosjekter til Stiftelsen DAM.