Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktuelt

Pressehenvendelser rettes til

Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Samfunns- og helsefagsjef
94 37 06 53

Kontakt for pressehenvendelser.

Fremoverlent landsmøte

I forrige uke ble LHLs 29. ordinære landsmøte avholdt på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen. Det var en fullstappet sal med delegater fra hele l

Magne Wang Fredriksen ny generalsekretær i LHL

LHLs sentralstyre har ansatt Magne Wang Fredriksen som ny generalsekretær. Wang Fredriksen kommer fra stillingen som generalsekretær i MS-forbundet, h

Helse- og samhandlingsplanen må forplikte

Stortinget har behandlet Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027. – Nå må planen følges opp i statsbudsjettet for 2025. Vi forventer også at god

Nytt kostholdsverktøy utvikles sammen med LHL

Denne uken deltok medlemmer av LHL Bergen på workshop for å bidra til brukermedvirkning i prosjektet Food4HealthyLife. Innspillene tas med videre i ar

Atrieflimmer har økt risiko for hjerneslag

Banebrytende norsk studie: Pasienter med atrieflimmer (hjerteflimmer) har to og en halv gang høyere risiko for å få hjerneslag, sammenlignet med pasie

Voksenvaksinering er god folkehelse

Hvert år markeres Verdens vaksinasjonsuke ved slutten av april. Med inspirasjon fra årets tema "Gjør det mulig", retter LHL søkelyset mot det vi mener

LHL utfordrer helseminister Vestre

LHL forventer at når Arbeiderpartiet setter inn sin nestleder som helseminister, så betyr det en prioritering av den helsepolitiske innsatsen. – Arbei

Stortingsflertallet svikter sårbare grupper

Norge mangler logopeder, og mens utviklingen går feil vei, svarer Stortinget med å si nei til tiltak.

Norsk Folkehjelp og LHL inngår samarbeid om førstehjelp

Norsk Folkehjelp og LHL inngår en samarbeidsavtale for førstehjelpsutstyr, redningsutstyr, hjertestartere og tilhørende forbruksmateriell.

Nasjonal helse- og samhandlingsplan: Vil ikke løse rehabiliteringsproblemene

I dag lanserte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol den nye Nasjonale helse- og samhandlingsplanen, som staker ut kursen for den helhetlige helse

LHL: Knusende rapport fra Riksrevisjonen om rehabilitering

I dag har Riksrevisjonen levert en forvaltningsrapport om norsk rehabiliteringstjeneste. Etter 12 år uten en slik gjennomgang, er konklusjonen klar og

For en likestilt og likeverdig tannhelsetjeneste

Tannhelseutvalget gjennomfører en helhetlig gjennomgang av tannhelsefeltet og skal overlevere rapport til regjeringen før sommeren. LHL har i vårt inn

LHL-applaus til regjeringens sykehusgrep

I går holdt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol årets sykehustale, hvor hun presenterte betydelige endringer i sykehusfinansieringen.

Gledelig nytt: Refusjonsordning for oksygenbehandling ved utenlandsreise

LHL har det siste året brukt mye tid på å få endret refusjonsordningen for oksygenbehandling ved utenlandsreise.

Tid for kommunalt kolsløft

15. november er Verdens kolsdag. Datoen markerer ikke bare en sykdom, men også et presserende behov for en mer kraftfull tilnærming til behandling og

Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

Viktig gjennomslag for pasienter med hjertesvikt

LHL jubler over statsbudsjettbevilgninger til nye legemidler for personer med hjertesvikt, sier Mari Larsen, konstituert generalsekretær i LHL.

Foto: Julie C. Knarvik

Å vaksinere befolkningen er like smart som å strø fortauene om vinteren!

Influensa, helvetesild, RS-virus og pneumokokksykdom koster samfunnet 1,1 milliarder kroner i helsetjenestekostnader bare i 2023. Hvorfor prioriterer

Foto: USN

En dråpe spytt på en liten strimmel, og du får viktig informasjon om mulig kolsforverring, før du merker det selv!

LHL samarbeider tett med en forskningsgruppe ledet av professor Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge som har utviklet en banebrytende og fungeren

Hva betyr Statsbudsjettet 2024 for LHL?

Første fredag i oktober er dagen regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for kommende år, og dette året er intet unntak. I forkant har

Lærere, barnehagelærere og helsepersonell plages mest av dårlig inneklima

Skoler, barnehager, sykehus og helsebygg topper statistikken over arbeidsplasser med dårlig inneklima ifølge ny undersøkelse. Eksperter er bekymret fo

LHLs 28. ordinære landsmøte: Fellesskapet og engasjementet er gullet!

Det var fullsatt sal med delegater fra lokallag, interessegrupper og nettverk fra hele landet da LHLs 28. ordinære landsmøte ble avholdt 15. og 16. ju

LHL er en kjempeviktig virksomhet!

Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonens rapport, holdt et interessant innlegg om helse-Norges tilstand og veien videre.

Setter underernæring på kartet

Sykdomsrelatert underernæring er et alvorlig og utbredt problem i Norge. Det er kraftig underprioritert både politisk og i helse- og omsorgstjenestene

Foto: Frank Rosendahl Slettebakken

Underernæring: Vi tar saken til regjeringen

I 2021 var underernæring knyttet til flere dødsfall enn covid-19, og om lag 114 000 personer i Norge lider av sykdomsrelatert underernæring til enhver

225 kommuner tilbyr ikke gratis vaksiner av ungdom mot hjernehinnebetennelse

LHL har kartlagt alle kommuners tilbud om informasjon om meningokokkvaksiner til ungdom, og om vaksinene tilbys gratis.

Tiden er inne for en ambisiøs folkehelsepolitikk

I dag har LHL deltatt i stortingets høring om meldingen. Vi etterlyser ikke bare gode intensjoner, men snarlig iverksettelse av konkrete tiltak.

En folkehelsemelding med få konkrete tiltak

I dag la regjeringen frem sin folkehelsemelding, hvor utjevning av sosiale helseforskjeller er en rød tråd. Forventningene til innholdet var store, me

Sett helse i et kjønnsperspektiv

Kvinnehelseutvalget jobbet i to år for å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Rapporten viser at det er stor forskjell blant kjønn in

Foto: Peggy og Marco Lachmann-Anke, Pixabay / Gerd Altmann, Pixabay

Nå må barn og unge beskyttes mot usunn markedsføring

Fredag denne uken kommer den nye Folkehelsemeldingen, som peker vei for regjeringens forebyggende helsearbeid. LHL mener regjeringen kan bevise at de

Foto: Ian Dooley, Unsplash / Jimmie Hjärtström, Pixabay

Ønsker kraftfulle tiltak mot tobakk

Fredag 31. mars kommer regjeringens etterlengtede stortingsmelding om folkehelse. Dette er en mulighet for regjeringen å vise ambisjon og handlekraft

Unge mennesker skal ikke bo på sykehjem

I dag vet vi at det finnes unge mennesker som bor på sykehjem i mangel av et annet tilpasset botilbud. Det er en ordning vi må komme bort fra. Nå kan

Kronisk syke skal prioriteres i fastlegetilskuddet

Regjeringen la i dag frem en styrking av basistilskuddet for fastlegene. Målet er å frigjøre tid slik at fastleger med pasienter med store behov skal

Uten politisk handlekraft, kollaps i helsetjenesten

I dag kom rapporten mange har ventet på: Helsepersonellkommisjonens forslag til hvordan Norge skal løse den nåværende og fremtidige bemanningskrisen i

Foto: Agurtxane Concellon

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtar LHL-sykehuset på Gardermoen

LHL har 1.11.2022 inngått avtale med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg om at de overtar den virksomheten som i dag drives ved LHL-sykehuset Garde

Konsentrert lungerehabilitering med digital oppfølging for personer med kols

I samarbeid med LHL søkte og mottok Helse i Hardanger i Øystese midler fra Stiftelsen Dam for å prøve ut et helt nytt gruppekonsept for konsentrert lu

Hvilken betydning har statsbudsjettet 2023 for LHLs kjernesaker?

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som følge av urolige tider med krig i Europa, økt inflasjon og stor prisvekst

Start arbeidet med rehabiliteringsreform i høst

Om ca. ett år kommer Riksrevisjonens dom over norsk rehabiliteringsinnsats. Konsulentselskapet KPMG dokumenterte i fjor at lite har skjedd med å rette

- En gledens dag for fastlegeordningen og pasientene

I morgendagens fremleggelse av statsbudsjettet for 2023 varsler regjeringen nå at det kommer en betydelig satsing på fastlegeordningen. Dette er en sa

Foto: Shutterstock

Verdens hjertedag: Tid er liv

På verdens hjertedag 29. september ønsker vi i LHL å rette oppmerksomheten mot behandlingen av akutt hjerteinfarkt, som rammer nærmere 10 000 personer

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra 1. januar 2023 slås LHL og Afasiforbundet i Norge sammen. Afasiforbundet blir en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Sammenslåing vil styr

Endelig JA til hjertemedisin!

LHL har lenge kjempet for at pasienter med den alvorlige hjertesykdommen amyloidose skal få hjertemedisinen tafamidis (Vyndaqel). Tre ganger har Beslu

Foto: Jona, Unsplash

LHL viser vei: Klima, miljø og helse

På landsmøtet ble det lagt frem en uttalelse om klima, helse og miljø. Innen 2030 skal Norge redusere utslippet av klimagasser med minst 50 til 55 pro

Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol talte på landsmøtet

- Min viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister er å styrke vår felles helsetjeneste. Den som sikrer både unge og gamle god helsehjelp uansett

Foto: Ingeborg Sleipnes Sivertsen

Espen Rostrup Nakstad: Hva har vi lært av pandemien?

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, holdt foredrag på landsmøtets første dag om erfaringene rundt pandemien og hvordan h

Nytt viktig møte om PAH

Nylig ble det avholdt et nytt dialogmøte om PAH, hvor viktigheten av å få et PAH-register og god rehabilitering ble sterkt vektlagt.

LHL vil gi raskere tilgang til medisiner for pasienter i Norge

LHL sender nå et høringssvar til et forslag i Stortinget om beslutningsforum. Det er uakseptabelt at pasienter i Norge må vente mye lengre enn andre l

LHL Førstehjelp støtter Ukraina med Tourniqets

Da ukrainske myndigheter sendte ut ett nødrop til verden om stort behov for donasjoner av profesjonelt akutt førstehjelpsutstyr, kastet LHL Førstehjel

Foto: Rakkar AS / Helse Førde HF

På tide med bedre behandling av kols

Hvert år legges nær 10 000 pasienter med kols inn på norske sykehus. Ved hjertesykdom og mange andre kroniske sykdommer har vi de siste årene sett en

Sliter du med pusten? Dette bør du sjekke!

Føles det tungt å puste, eller blir du mer andpusten enn før? Det kan være alt fra forklarlige og ufarlige årsaker til signaler på mer alvorlig sykdom

Kolspasienter må etterspørre årlig kontroll hos fastlegen sin!

En årskontroll vil bedre kvaliteten på omsorgen for lungesyke. Men for å få det implementert som en fast rutine, så må pasientene selv etterspørre det

LHL gir støtte til ekkomaskin i viktig hjertestudie

LHL har gitt 1, 4 millioner kroner i støtte til innkjøp av ekkomaskin til bruk i NEEDED forskningsprogrammet.

Viktig dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon)

Denne uken ble det holdt et dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon) og helsedata. Sentrale spørsmål var: Hvor står vi i dag og hva trenger

LHLs krav til finanskomiteen for en bedre folkehelse

NCD-alliansen håper finanskomiteen vil prioritere de tiltakene vi vet fungerer for bedre folkehelse.

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for kolspasienter i landets

Stor ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge på Hjertesviktpoliklinikk

Faglig leder ved Norsk hjertesviktregister, Morten Grundtvig, mener antallet Hjertesviktpoliklinikker og sykepleierstillinger ved disse spesialpolikli

Foto: Rakkar AS / Helse Førde HF

Strever du med slim og åndenød?

Helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, har utviklet en digital løsning i form av en

Seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol

Du kan ha farlig høyt kolesterol uten å vite det. Da Jorunn (45) fikk beskjeden fra legen, tok hun grep.

Ren luft redder liv

COVID-19 nedstengingen i vår førte til at luftforurensning ble redusert raskt. Det har stor betydning for folkehelsen.

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. Nå utvikles digitale verktøy

Kolesterol: Et lite stikk for bedre folkehelse

Et lite stikk i fingeren når du er 18 år kan redusere faren for hjerte- og karsykdom når du blir 40.

Foto: NTB Scanpix

Gir håp til andre

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist kronisk fibrose i lungene. At hun velger å stå frem med sykdommen viser at sykdommen kan ramme alle menneske

Kun en av tre får tilbud om hjerterehabilitering

– Nok et alvorlig løftebrudd fra landets helsepolitikere.

Foto: Christopher Olssøn

LHL krever et nasjonalt rehabiliteringsløft

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Foto: Shutterstock

Hjerneslag er knyttet til psykiske lidelser i ung alder

Unge, svenske menn med psykiske lidelser har større sjanse for tidlig hjerneslag. Men forebygging kan være mulig.

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Høyt blodtrykk: Hvor lavt bør man gå?

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men når bør behandlingen starte og hvor mye bør blodtrykket senkes?

Foto: Shutterstock

Psykisk helse og kronisk sykdom

– Mange med kroniske lidelser sliter psykisk og deres behov blir ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.