Hopp direkte til innhold

Aktuelt

Pressehenvendelser rettes til

Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Politikk- og samfunnssjef
94 37 06 53

Kontakt for pressehenvendelser.

LHL vil gi raskere tilgang til medisiner for norske pasienter

LHL sender nå et høringssvar til et forslag i Stortinget om beslutningsforum. – Det er uakseptabelt at pasienter i Norge må vente mye lengre enn...

Er du hjertesyk og snakker Arabisk? Russisk? Dari? Polsk? Urdu? Somali? Engelsk? Eller Tyrkisk?

Vi trenger brukermedvirkere for hjelp til å kvalitetssikre helseinformasjon til hjertesyke.

LHL Førstehjelp støtter Ukraina med Tourniqets

Da ukrainske myndigheter sendte ut ett nødrop til verden om stort behov for donasjoner av profesjonelt akutt førstehjelpsutstyr, kastet LHL...

Lovisenberg overtar LHL Omsorg AS

Det innebærer drift av de to sykehjemmene St. Hanshaugen omsorgssenter og Sofienberghjemmet med til sammen 170 langtidsplasser og 28 dagsenterplass...

På tide med bedre behandling av kols

Hvert år legges nær 10 000 pasienter med kols inn på norske sykehus. Ved hjertesykdom og mange andre kroniske sykdommer har vi de siste årene sett ...

Ny Politikk- og samfunnssjef i LHL

Lars Fjærli Hjetland er ansatt som ny Politikk- og samfunnssjef i LHL. Vi tok en prat om hva han vil bidra med og forventninger til jobben.

Sliter du med pusten? Dette bør du sjekke!

Føles det tungt å puste, eller blir du mer andpusten enn før? Det kan være alt fra forklarlige og ufarlige årsaker til signaler på mer alvorlig...

Får medisinen Norge sa nei til: Hjertesyk kjempet om livsforlengende medisin

Da norsk helsevesen sa nei til livsforlengende medisin til hjertesyke Øystein Krabberød (69), kjøpte han den selv og klaget på avgjørelsen.

LHL virksomhetsoverdrar tre av sine klinikker til WeCare

LHL og WeCare er enige om en virksomhetsoverdragelse av LHL sine virksomheter LHL-klinikken Nærland, LHL-klinikken Trondheim og LHL-klinikken Bergen.

LHL fikk generøs julegave fra de ansatte i Bane NOR

De ansatte i Bane NOR valgte å gi 90 000 kr i julegave til LHL. LHL er svært takknemlige for gaven, som vil komme medlemmer over hele landet til gode!

Kolspasienter må etterspørre årlig kontroll hos fastlegen sin!

En årskontroll vil bedre kvaliteten på omsorgen for lungesyke. Men for å få det implementert som en fast rutine, så må pasientene selv etterspørre...

LHL gir støtte til ekkomaskin i viktig hjertestudie

LHL har gitt 1, 4 millioner kroner i støtte til innkjøp av ekkomaskin til bruk i NEEDED forskningsprogrammet.

Viktig dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon)

Denne uken ble det holdt et dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon) og helsedata. Sentrale spørsmål var: Hvor står vi i dag og hva...

LHLs krav til finanskomiteen for en bedre folkehelse

NCD-alliansen håper finanskomiteen vil prioritere de tiltakene vi vet fungerer for bedre folkehelse.

Frode Jahrens tale under LHLs 26. ordinære landsmøte

- Vi ser daglige nyhetsreportasjer om ekstremvær, varmerekorder og store langvarige skogbranner. Klimakrisen påvirker helsa vår. Det har...

Ny styringsstruktur og organisasjonsmodell vedtatt på landsmøtet

På landsmøtet denne helgen ble det vedtatt en ny og fremtidsrettet organisasjonsmodell for LHL.

LHLs interessepolitisk program

Et nytt forslag til interessepolitisk program ble vedtatt på landsmøtet 29.–30. oktober.

Ny strategi vedtatt på landsmøtet

LHLs verdier er førende for hvem vi er og vår virksomhet. De veileder oss i hvordan vi arbeider og samarbeider, og er en viktig rettesnor for...

Ny leder i LHLs sentralstyre

På LHLs 26. ordinære landsmøte ble Bjørn Egil Bjørnstad enstemmig valgt til ny leder i sentralstyret. Han har en klar visjon: Bygge organisasjonen...

LHL og Mills samarbeider for bedre folkehelse!

Med et felles mål om å øke befolkningens bevissthet om hvorfor det er viktig å ha kontroll på eget kolesterol og forebyggende aktiviteter for et...

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En rykende fersk kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for...

Stor ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge på Hjertesviktpoliklinikk

Faglig leder ved Norsk hjertesviktregister, Morten Grundtvig, mener antallet Hjertesviktpoliklinikker og sykepleierstillinger ved disse...

Ahus starter opp i lokalene til LHL-sykehuset Gardermoen

Fra mandag 18. januar er Ahus i gang med invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt kirurgisk virksomhet på Ahus Gardermoen, i lokalene...

Strever du med slim og åndenød?

Helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, har utviklet en digital løsning i form av ...

Seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol

Du kan ha farlig høyt kolesterol uten å vite det. Da Jorunn (45) fikk beskjeden fra legen, tok hun grep.

Ren luft redder liv

COVID-19 nedstengingen i vår førte til at luftforurensning ble redusert raskt. Det har stor betydning for folkehelsen.

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. Nå utvikles digitale verkt...

Ny, enkel guide til norsk helsevesen

Språkbarrierer, redsel for smitte og dårlig kjennskap til helsevesenet er en vanskelig kombinasjon for mange innvandrere. Nå lages en enkel guide t...

Nytt unikt tilbud: Digital rehabilitering

Da rehabiliteringstilbudet til lungesyke pasienter ble stengt på grunn av korona, så ble et unikt tilbud satt opp på rekordtid – nemlig ”Digital...

KrF-snuoperasjon kan hindre forskriftsfesting av ambulanseresponstid

Stortingets helse- og omsorgskomité har avgitt innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Mindretallet - som består av Ap, Sp og SV -...

Krever og forventer refusjonsordninger tilpasset risikogruppenes egne organisasjoner

LHL er en av mange frivillige helseaktører bak et felles brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sammen med Nasjonalforeningen for...

Kolesterol: Et lite stikk for bedre folkehelse

Et lite stikk i fingeren når du er 18 år kan redusere faren for hjerte- og karsykdom når du blir 40.

LHL lærer opp morgendagens livreddere

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i ferd med å utvikle og rulle ut et kunnskapsbasert undervisningsopplegg innen førstehjelp for 63...

- Dette har vi så godt av

På LHL-sykehuset Gardermoen er det nå startet livsstilskurs hvor målet er å få flere opp av sofaen og til å ta noen sunnere valg i hverdagen.

Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset Gardermoen omtales som Norges grønneste sykehus av Enova.

LHL-sykehuset Gardermoen kåret til årets bygg 2018

LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag 3. april kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i...

Gir håp til andre

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist kronisk fibrose i lungene. At hun velger å stå frem med sykdommen viser at sykdommen kan ramme alle...

Døli barneskole - sammen redder vi liv

– Det er dere som er heltene

LHL i EU-prosjekt om folkehelse

LHL deltar i Erasmus-prosjektet Liv og helse, som er et nystartet prosjekt som skal fokusere på helsefremming og livsstilsveiledning rettet mot...

LHL er miljøsertifisert

18 måneder etter at ledermøtet vedtok at LHL skulle miljøsertifiseres er prosessen i mål. Stiftelsen Det Norske Veritas har foretatt den endelige...

Kun en av tre får tilbud om hjerterehabilitering

– Nok et alvorlig løftebrudd fra landets helsepolitikere.

Først og fremst i Norge på avansert spirometri

Christine Gudim Karlsen ved LHL-sykehuset Gardermoen var for noen år siden den første i Norge som ble godkjent i ESDL (Europeisk spirometrisertifis...

Stortingspresidenten åpnet LHL-sykehuset Gardermoen

I dag, torsdag 7. juni, ble LHL-sykehuset Gardermoen offisielt åpnet. Med over 200 gjester tilstede foretok stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøe...

LHL støtter Medisinstart for hjertepasienter

2. mai lanseres Medisinstart for pasienter som starter opp med nye hjertemedisiner.

LHL krever et nasjonalt rehabiliteringsløft

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

LHL-hjertestartere i drosjene i Finnmark

Par i hjerter: Målfrid Mikkola, leder av LHL i Sør-Varanger, fikk i våres ideen om å plassere ut hjertestartere i samtlige drosjer i Finnmark....

Hjerterehabiliteringsseminar med overvekt og vektreduksjon som hovedtema

10. mai inviterte Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst til teoretisk hjerterehabiliteringsseminar ved LHL-klinikkene Feiring....

Slik beregnes risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Nytt, norsk verktøy for å kartlegge risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Hjerneslag er knyttet til psykiske lidelser i ung alder

Unge, svenske menn med psykiske lidelser har større sjanse for tidlig hjerneslag. Men forebygging kan være mulig.

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Høyt blodtrykk: Hvor lavt bør man gå?

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men når bør behandlingen starte og hvor mye bør blodtrykket senkes?

Økt innsats på kar- og lungeområdene

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har vedtatt å forsterke sitt engasjement for mennesker med kar- og lungesykdommer, og blir nå en...

Depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt

Forskning viser at depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt. Moderat til alvorlig depresjon er knyttet til hele 40 % høyere risiko i løpet av 11...

Intervalltrening positivt for hjertetransplanterte

Doktorgradsavhandling viser at intervalltrening har mange positive effekter for friske, stabile hjertetransplanterte.

Psykisk helse og kronisk sykdom

– Mange med kroniske lidelser sliter psykisk og deres behov blir ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Høyt blodtrykk – global utfordring

I Vest-Europa forårsaker høyt blodtrykk 22 % av alle hjerteinfarkt hvert år*. I anledning Verdens helsedag fokuserer WHO på høyt blodtrykk.