Hopp direkte til innhold

Aktuelt

LHL og Mills samarbeider for bedre folkehelse!

Med et felles mål om å øke befolkningens bevissthet om hvorfor det er viktig å ha kontroll på eget kolesterol og forebyggende aktiviteter for et...

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En rykende fersk kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for...

Den landsmøtevalgte valgkomiteen har startet sitt arbeid

Det inviteres med dette til å sende inn forslag på kandidater til de valg som skal gjøres under LHLs landsmøte 29.–30. oktober 2021.

Endelig kan lokale aktiviteter i LHL starte opp igjen for fullt!

Dette er gode nyheter for alle de som har gledet seg til å kunne treffes på LHLs trimgrupper, turer og møter.

Oppretter LHL Sepsis og Meningitt

Sentralstyre i LHL har vedtatt å opprette interessegruppen LHL Sepsis og Meningitt for å styrke pasienter med sepsis og deres pårørende sin stillin...

Stor ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge på Hjertesviktpoliklinikk

Faglig leder ved Norsk hjertesviktregister, Morten Grundtvig, mener antallet Hjertesviktpoliklinikker og sykepleierstillinger ved disse...

Ahus starter opp i lokalene til LHL-sykehuset Gardermoen

Fra mandag 18. januar er Ahus i gang med invasiv hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt kirurgisk virksomhet på Ahus Gardermoen, i lokalene...

Årskontroll for lungesykdommer vil bedre livskvalitet for pasientene

Obligatorisk årskontroll for pasienter med lungesykdom vil bedre kvaliteten på omsorgen. Likevel er det få som får tilbud om dette hos fastlegen si...

Strever du med slim og åndenød?

Helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, har utviklet en digital løsning i form av ...

Seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol

Du kan ha farlig høyt kolesterol uten å vite det. Da Jorunn (45) fikk beskjeden fra legen, tok hun grep.

Ren luft redder liv

COVID-19 nedstengingen i vår førte til at luftforurensning ble redusert raskt. Det har stor betydning for folkehelsen.

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. Nå utvikles digitale verkt...

Ny, enkel guide til norsk helsevesen

Språkbarrierer, redsel for smitte og dårlig kjennskap til helsevesenet er en vanskelig kombinasjon for mange innvandrere. Nå lages en enkel guide t...

Nytt unikt tilbud: Digital rehabilitering

Da rehabiliteringstilbudet til lungesyke pasienter ble stengt på grunn av korona, så ble et unikt tilbud satt opp på rekordtid – nemlig ”Digital...

KrF-snuoperasjon kan hindre forskriftsfesting av ambulanseresponstid

Stortingets helse- og omsorgskomité har avgitt innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Mindretallet - som består av Ap, Sp og SV -...

Krever og forventer refusjonsordninger tilpasset risikogruppenes egne organisasjoner

LHL er en av mange frivillige helseaktører bak et felles brev til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, sammen med Nasjonalforeningen for...

LHL Omsorg overtar driften av St. Hanshaugen omsorgssenter 1. februar

LHL Omsorg ble tildelt avtalen av Sykehjemsetaten i Oslo kommune om å overta driften av St. Hanshaugen omsorgssenter fra 1. februar 2020 og de nest...

Kolesterol: Et lite stikk for bedre folkehelse

Et lite stikk i fingeren når du er 18 år kan redusere faren for hjerte- og karsykdom når du blir 40.

LHL lærer opp morgendagens livreddere

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) er i ferd med å utvikle og rulle ut et kunnskapsbasert undervisningsopplegg innen førstehjelp for 63...

- Dette har vi så godt av

På LHL-sykehuset Gardermoen er det nå startet livsstilskurs hvor målet er å få flere opp av sofaen og til å ta noen sunnere valg i hverdagen.

LHL og Mills har inngått en treårig avtale

LHL og Mills har signert en treårig avtale hvor LHL-logoen får eksponering på Vita hjertego’ produktene. Samarbeidet vil omfatte felles...

Norges grønneste sykehus

LHL-sykehuset Gardermoen omtales som Norges grønneste sykehus av Enova.

LHL-sykehuset Gardermoen kåret til årets bygg 2018

LHL-sykehuset Gardermoen ble onsdag 3. april kåret til Årets Bygg 2018. Vinneren ble utropt under årets Byggegalla på Radisson BLU Plaza Hotel i...

Gir håp til andre

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist kronisk fibrose i lungene. At hun velger å stå frem med sykdommen viser at sykdommen kan ramme alle...

Døli barneskole - sammen redder vi liv

– Det er dere som er heltene

LHL i EU-prosjekt om folkehelse

LHL deltar i Erasmus-prosjektet Liv og helse, som er et nystartet prosjekt som skal fokusere på helsefremming og livsstilsveiledning rettet mot...

LHL er miljøsertifisert

18 måneder etter at ledermøtet vedtok at LHL skulle miljøsertifiseres er prosessen i mål. Stiftelsen Det Norske Veritas har foretatt den endelige...

Kun en av tre får tilbud om hjerterehabilitering

– Nok et alvorlig løftebrudd fra landets helsepolitikere.

Først og fremst i Norge på avansert spirometri

Christine Gudim Karlsen ved LHL-sykehuset Gardermoen var for noen år siden den første i Norge som ble godkjent i ESDL (Europeisk spirometrisertifis...

Stortingspresidenten åpnet LHL-sykehuset Gardermoen

I dag, torsdag 7. juni, ble LHL-sykehuset Gardermoen offisielt åpnet. Med over 200 gjester tilstede foretok stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøe...

LHL støtter Medisinstart for hjertepasienter

2. mai lanseres Medisinstart for pasienter som starter opp med nye hjertemedisiner.

LHL krever et nasjonalt rehabiliteringsløft

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

LHL-hjertestartere i drosjene i Finnmark

Par i hjerter: Målfrid Mikkola, leder av LHL i Sør-Varanger, fikk i våres ideen om å plassere ut hjertestartere i samtlige drosjer i Finnmark....

Hjerterehabiliteringsseminar med overvekt og vektreduksjon som hovedtema

10. mai inviterte Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst til teoretisk hjerterehabiliteringsseminar ved LHL-klinikkene Feiring....

Slik beregnes risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Nytt, norsk verktøy for å kartlegge risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Hjerneslag er knyttet til psykiske lidelser i ung alder

Unge, svenske menn med psykiske lidelser har større sjanse for tidlig hjerneslag. Men forebygging kan være mulig.

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Høyt blodtrykk: Hvor lavt bør man gå?

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men når bør behandlingen starte og hvor mye bør blodtrykket senkes?

Mer allergi enn tidligere?

Du har kanskje tenkt over det du også? Langt flere enn "i gamle dager" har pollenallergi, astma og eksem. Karin C. Lødrup Carlsen, overlege og...

Økt innsats på kar- og lungeområdene

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har vedtatt å forsterke sitt engasjement for mennesker med kar- og lungesykdommer, og blir nå en...

Depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt

Forskning viser at depresjon kan øke risikoen for hjertesvikt. Moderat til alvorlig depresjon er knyttet til hele 40 % høyere risiko i løpet av 11...

Intervalltrening positivt for hjertetransplanterte

Doktorgradsavhandling viser at intervalltrening har mange positive effekter for friske, stabile hjertetransplanterte.

Dobling av atrieflimmer innen 2040?

Atrieflimmer er den største risikoen for hjerneslag, og en økning i antallet med atrieflimmer vil dermed også øke antallet som får hjerneslag.

Psykisk helse og kronisk sykdom

– Mange med kroniske lidelser sliter psykisk og deres behov blir ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Høyt blodtrykk – global utfordring

I Vest-Europa forårsaker høyt blodtrykk 22 % av alle hjerteinfarkt hvert år*. I anledning Verdens helsedag fokuserer WHO på høyt blodtrykk.

Sikrere flyreise for kols-pasienter

Med sitt funn av enkel metode for testing, har Glittreklinikkens (nå LHL-sykehuset Gardermoen) Anne Edvardsen gjort det lettere for kolspasienter å...