Hopp direkte til innhold

Aktuelt

Pressehenvendelser rettes til

Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Politikk- og samfunnssjef
94 37 06 53

Kontakt for pressehenvendelser.

Gledelig nytt: Refusjonsordning for oksygenbehandling ved utenlandsreise

LHL har det siste året brukt mye tid på å få endret refusjonsordningen for oksygenbehandling ved utenlandsreise.

Tid for kommunalt kolsløft

15. november er Verdens kolsdag. Datoen markerer ikke bare en sykdom, men også et presserende behov for en mer kraftfull tilnærming til behandling ...

Viktig gjennomslag for pasienter med hjertesvikt

LHL jubler over statsbudsjettbevilgninger til nye legemidler for personer med hjertesvikt, sier Mari Larsen, konstituert generalsekretær i LHL.

Å vaksinere befolkningen er like smart som å strø fortauene om vinteren!

Influensa, helvetesild, RS-virus og pneumokokksykdom koster samfunnet 1,1 milliarder kroner i helsetjenestekostnader bare i 2023. Hvorfor prioriter...

En dråpe spytt på en liten strimmel, og du får viktig informasjon om mulig kolsforverring, før du merker det selv!

LHL samarbeider tett med en forskningsgruppe ledet av professor Tao Dong ved Universitetet i Sørøst-Norge som har utviklet en banebrytende og...

Hva betyr Statsbudsjettet 2024 for LHL?

Første fredag i oktober er dagen regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for kommende år, og dette året er intet unntak. I forkant h...

Lærere, barnehagelærere og helsepersonell plages mest av dårlig inneklima

Skoler, barnehager, sykehus og helsebygg topper statistikken over arbeidsplasser med dårlig inneklima ifølge ny undersøkelse. Eksperter er bekymret...

Uttalelser på de enkelte diagnoseområder

LHL har utarbeidet forslag til seks uttalelser, hvor fire er knyttet til våre diagnoseområder, en omhandler rehabilitering og en omhandler pårørend...

LHLs 28. ordinære landsmøte: Fellesskapet og engasjementet er gullet!

Det var fullsatt sal med delegater fra lokallag, interessegrupper og nettverk fra hele landet da LHLs 28. ordinære landsmøte ble avholdt 15. og 16....

LHL er en kjempeviktig virksomhet!

Gunnar Bovim, leder av Helsepersonellkommisjonens rapport, holdt et interessant innlegg om helse-Norges tilstand og veien videre.

Setter underernæring på kartet

Sykdomsrelatert underernæring er et alvorlig og utbredt problem i Norge. Det er kraftig underprioritert både politisk og i helse- og omsorgstjenest...

Underernæring: Vi tar saken til regjeringen

I 2021 var underernæring knyttet til flere dødsfall enn covid-19, og om lag 114 000 personer i Norge lider av sykdomsrelatert underernæring til...

225 kommuner tilbyr ikke gratis vaksiner av ungdom mot hjernehinnebetennelse

LHL har kartlagt alle kommuners tilbud om informasjon om meningokokkvaksiner til ungdom, og om vaksinene tilbys gratis.

Tiden er inne for en ambisiøs folkehelsepolitikk

I dag har LHL deltatt i stortingets høring om meldingen. Vi etterlyser ikke bare gode intensjoner, men snarlig iverksettelse av konkrete tiltak.

En folkehelsemelding med få konkrete tiltak

I dag la regjeringen frem sin folkehelsemelding, hvor utjevning av sosiale helseforskjeller er en rød tråd. Forventningene til innholdet var store,...

Sett helse i et kjønnsperspektiv

Kvinnehelseutvalget jobbet i to år for å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Rapporten viser at det er stor forskjell blant kjønn...

Nå må barn og unge beskyttes mot usunn markedsføring

Fredag denne uken kommer den nye Folkehelsemeldingen, som peker vei for regjeringens forebyggende helsearbeid. LHL mener regjeringen kan bevise at ...

Ønsker kraftfulle tiltak mot tobakk

Fredag 31. mars kommer regjeringens etterlengtede stortingsmelding om folkehelse. Dette er en mulighet for regjeringen å vise ambisjon og handlekra...

Unge mennesker skal ikke bo på sykehjem

I dag vet vi at det finnes unge mennesker som bor på sykehjem i mangel av et annet tilpasset botilbud. Det er en ordning vi må komme bort fra. Nå k...

Kronisk syke skal prioriteres i fastlegetilskuddet

Regjeringen la i dag frem en styrking av basistilskuddet for fastlegene. Målet er å frigjøre tid slik at fastleger med pasienter med store behov sk...

Uten politisk handlekraft, kollaps i helsetjenesten

I dag kom rapporten mange har ventet på: Helsepersonellkommisjonens forslag til hvordan Norge skal løse den nåværende og fremtidige bemanningskrise...

Ny brosjyre til hjertepasienter på 10 ulike språk!

LHL har sammen med nettverk for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst utgitt en informasjonsbrosjyre til helsepersonell og pasienter med angina...

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg overtar LHL-sykehuset på Gardermoen

LHL har 1.11.2022 inngått avtale med Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg om at de overtar den virksomheten som i dag drives ved LHL-sykehuset...

Konsentrert lungerehabilitering med digital oppfølging for personer med kols

I samarbeid med LHL søkte og mottok Helse i Hardanger i Øystese midler fra Stiftelsen Dam for å prøve ut et helt nytt gruppekonsept for konsentrert...

Hvilken betydning har statsbudsjettet 2023 for LHLs kjernesaker?

I dag har regjeringen lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som følge av urolige tider med krig i Europa, økt inflasjon og stor...

Start arbeidet med rehabiliteringsreform i høst

Om ca. ett år kommer Riksrevisjonens dom over norsk rehabiliteringsinnsats. Konsulentselskapet KPMG dokumenterte i fjor at lite har skjedd med å...

- En gledens dag for fastlegeordningen og pasientene

I morgendagens fremleggelse av statsbudsjettet for 2023 varsler regjeringen nå at det kommer en betydelig satsing på fastlegeordningen. Dette er en...

Verdens hjertedag: Tid er liv

På verdens hjertedag 29. september ønsker vi i LHL å rette oppmerksomheten mot behandlingen av akutt hjerteinfarkt, som rammer nærmere 10 000...

Afasiforbundet blir en del av LHL

Fra 1. januar 2023 slås LHL og Afasiforbundet i Norge sammen. Afasiforbundet blir en del av LHL gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Sammenslåing vil...

Endelig JA til hjertemedisin!

LHL har lenge kjempet for at pasienter med den alvorlige hjertesykdommen amyloidose skal få hjertemedisinen tafamidis (Vyndaqel). Tre ganger har...

LHL viser vei: Klima, miljø og helse

På landsmøtet ble det lagt frem en uttalelse om klima, helse og miljø. Innen 2030 skal Norge redusere utslippet av klimagasser med minst 50 til 55...

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol talte på landsmøtet

- Min viktigste prioritet som helse- og omsorgsminister er å styrke vår felles helsetjeneste. Den som sikrer både unge og gamle god helsehjelp...

Espen Rostrup Nakstad: Hva har vi lært av pandemien?

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, holdt foredrag på landsmøtets første dag om erfaringene rundt pandemien og hvorda...

Nytt viktig møte om PAH

Nylig ble det avholdt et nytt dialogmøte om PAH, hvor viktigheten av å få et PAH-register og god rehabilitering ble sterkt vektlagt.

LHL vil gi raskere tilgang til medisiner for pasienter i Norge

LHL sender nå et høringssvar til et forslag i Stortinget om beslutningsforum. – Det er uakseptabelt at pasienter i Norge må vente mye lengre enn...

Idar får ikkje livforlengande hjartemedisin: ­ – Det er eit spørsmål på liv og død

(NRK.no) Idar Berget har fått avslag på den einaste medisinen som kan forlenge livet. No krev dei store pasientorganisasjonane at norske styresmakt...

LHL Førstehjelp støtter Ukraina med Tourniqets

Da ukrainske myndigheter sendte ut ett nødrop til verden om stort behov for donasjoner av profesjonelt akutt førstehjelpsutstyr, kastet LHL...

På tide med bedre behandling av kols

Hvert år legges nær 10 000 pasienter med kols inn på norske sykehus. Ved hjertesykdom og mange andre kroniske sykdommer har vi de siste årene sett ...

Sliter du med pusten? Dette bør du sjekke!

Føles det tungt å puste, eller blir du mer andpusten enn før? Det kan være alt fra forklarlige og ufarlige årsaker til signaler på mer alvorlig...

Får medisinen Norge sa nei til: Hjertesyk kjempet om livsforlengende medisin

Da norsk helsevesen sa nei til livsforlengende medisin til hjertesyke Øystein Krabberød (69), kjøpte han den selv og klaget på avgjørelsen.

Kolspasienter må etterspørre årlig kontroll hos fastlegen sin!

En årskontroll vil bedre kvaliteten på omsorgen for lungesyke. Men for å få det implementert som en fast rutine, så må pasientene selv etterspørre...

LHL gir støtte til ekkomaskin i viktig hjertestudie

LHL har gitt 1, 4 millioner kroner i støtte til innkjøp av ekkomaskin til bruk i NEEDED forskningsprogrammet.

Viktig dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon)

Denne uken ble det holdt et dialogmøte om PAH (Pulmonal arteriell hypertensjon) og helsedata. Sentrale spørsmål var: Hvor står vi i dag og hva...

LHLs krav til finanskomiteen for en bedre folkehelse

NCD-alliansen håper finanskomiteen vil prioritere de tiltakene vi vet fungerer for bedre folkehelse.

Kolspasienter forsømmes i kommunene

En rykende fersk kartlegging av rehabiliteringstilbudet til kolspasienter i Norge viser, med noen få hederlige unntak, at rehabilitering for...

Stor ulikhet i antall pasienter med hjertesvikt som følges opp i Norge på Hjertesviktpoliklinikk

Faglig leder ved Norsk hjertesviktregister, Morten Grundtvig, mener antallet Hjertesviktpoliklinikker og sykepleierstillinger ved disse...

Strever du med slim og åndenød?

Helseprosjektet «Pust Deg Bedre – et digitalt verktøy» som gjennomføres i Helse Førde og der LHL deltar, har utviklet en digital løsning i form av ...

Seks av ti nordmenn har for høyt kolesterol

Du kan ha farlig høyt kolesterol uten å vite det. Da Jorunn (45) fikk beskjeden fra legen, tok hun grep.

Ren luft redder liv

COVID-19 nedstengingen i vår førte til at luftforurensning ble redusert raskt. Det har stor betydning for folkehelsen.

Digital støtte for slagrammede

Koronapandemien har ført til manglende rehabilitering, isolasjon og usikkerhet for mange slagrammede og deres pårørende. Nå utvikles digitale verkt...

Kolesterol: Et lite stikk for bedre folkehelse

Et lite stikk i fingeren når du er 18 år kan redusere faren for hjerte- og karsykdom når du blir 40.

Gir håp til andre

Kronprinsesse Mette-Marit har fått påvist kronisk fibrose i lungene. At hun velger å stå frem med sykdommen viser at sykdommen kan ramme alle...

Kun en av tre får tilbud om hjerterehabilitering

– Nok et alvorlig løftebrudd fra landets helsepolitikere.

LHL krever et nasjonalt rehabiliteringsløft

Færre mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Slik beregnes risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag

Nytt, norsk verktøy for å kartlegge risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Hjerneslag er knyttet til psykiske lidelser i ung alder

Unge, svenske menn med psykiske lidelser har større sjanse for tidlig hjerneslag. Men forebygging kan være mulig.

Barn bør testes for arvelig høyt kolesterol

Sammen med Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi tar LHL til orde for at alle skolebarn bør bli testet for høyt kolesterol.

Høyt blodtrykk: Hvor lavt bør man gå?

Høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men når bør behandlingen starte og hvor mye bør blodtrykket senkes?

Psykisk helse og kronisk sykdom

– Mange med kroniske lidelser sliter psykisk og deres behov blir ikke godt nok ivaretatt i helsevesenet, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.