Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling.

FoU i LHL

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt. På den måten kan forsknings- og utviklingsprosjektene bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom  forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt FoU-avdelingen

ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

Ansatte i FoU-avdelingen

Line Oldervoll

 • Idrettsfysiolog
 • Professor og seniorforsker - PhD og MSc fra NTNU
 • Forskningsleder kreft, sykelig overvekt og arbeidsrettet rehabilitering

Line har ble ansatt som forskningsleder ved LHL-klinikkene Røros i 2010. Etter sammenslåingen av FoU i selskapet 2012 har hun jobbet som både seniorforsker og forskningsleder. Har god kompetanse innen forskningsledelse, forskningsmetoder og spesielt bruk av selvrapporterte spørreskjema. Hun har forskningslederansvar for områdene kreft, sykelig overvekt og arbeidsrettet rehabilitering og spesielt oppfølgingsansvar for LHL-klinikkene Røros, Trondheim, Nærland og Skibotn. Veileder flere PhD- og masterkandidater og har bistilling som professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Bidrar med forskningsstøtte og organisering av FoU-avdelingen i LHL.

Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo

 • Utdannet spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Idrettslege
 • Ph.D på fysisk funksjon, sykelighet og dødelighet og forekomst av atrieflimmer hos middelaldrende og eldre birkebeinere

Jostein ble ansatt ved Hjerterehabiliteringsavdelingen ved Feiringklinikken i 2001 og i FoU fra 2014. Arbeidet perioder deltid i Gjensidige Forsikring og kortere periode i Olympiatoppen. Kombinert avdelingsoverlege hjerterehabiliteringsavdelingen og Avdelingsleder Kvalitet og FoU fra 2016. I FoU ansvarlig for forskningsvirksomheten i LHL på forskning relatert til hjerte. Hovedansvar i FoU for å følge opp forskningsvirksomheten knyttet spesielt til LHL-klinikkene Bergen.

Anne Edvardsen

Anne Edvardsen

 • Bioingeniør med spesialitet klinisk fysiologi
 • Forsker - PhD og MSc fra UiO
 • Avdelingsleder for avd for Respirasjons- og arbeidsfysiologi

Anne har vært ansatt på Glittreklinikken siden 1998 og i FoU siden 2015. Har spesielt arbeidet med respirasjons- og arbeidsfysiologi på hjerte- og lungesyke. Hun fungerer som forskningsansvarlig for lunge i LHL. Driver også som veileder for våre PhD- og MSc-studenter. Bidrar med forskningsstøtte og organisering av FoU avdelingen i LHL.

Siri Holm Solberg

 • Spesialfysioterapeut
 • Master of Science, Exercise physiology/psychology fra University of Alberta, Canada
 • 50 % vikariat i FoU i 2018

Siri har vært ansatt i LHL siden 2004. Per i dag kombineres jobben i FoU med en stilling som fysioterapeut ved Glittreklinikken. Har tidligere jobbet på Feiring, Nærland og i kommunikasjonsavdelingen i LHL. Siri vil spesielt kunne kontaktes ved spørsmål omkring CheckWare og Cristin.