Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forskning og utvikling

Ny kunnskap og nye verktøy kan gi grunnlag for bedre forebygging, utredning, behandling og rehabilitering. På den måten kan forskning- og utviklingsprosjekter bidra til bedre folkehelse og gi personer med kroniske sykdommer mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL bidrar til forskning- og utviklingsprosjekter med formål om å bedre forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av sykdom innen våre interesseområder og til nytte for våre pasientgrupper. LHLs mål er å sikre at ny kunnskap og gode verktøy skal komme folk til gode og bidra til at flest mulig kan leve et bedre liv.

Organisasjonen gjennomfører ikke egne forskningsprosjekter, men støtter relevante forskning- og utviklingsmiljøer i deres søknader om finansiering til regionale helseforetak, Forskningsrådet, Horisont Europa, m.m. For søknader til Stiftelsen Dam kan LHL stille som søkerorganisasjon. I tillegg bidrar LHL direkte inn i enkeltprosjekter som samarbeidspartner, f.eks. med prosjektstøtte eller brukermedvirkning.

Snarveier til:

Forskningsprosjekter

Dette er en oversikt av både pågående og ferdigstilte forskningsprosjekter med involvering fra LHL. Trykk på hvert prosjekt for mer informasjon. Denne listen er ikke uttømmende.

Utviklingsprosjekter

Dette er en oversikt av både pågående og ferdigstilte forskningsprosjekter med involvering fra LHL. Trykk på hvert prosjekt for mer informasjon. Denne listen er ikke uttømmende.

Forprosjekter

Dette er en oversikt av forprosjekter med involvering fra LHL. Trykk på hvert prosjekt for mer informasjon. Denne listen er ikke uttømmende.

Søke midler fra Stiftelsen Dam

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag og afasi, kan være et aktuelt tema for en søknad som sendes inn til Stiftelsen Dam via LHL som søkerorganisasjon. Slik søker du midler fra Stiftelsen Dam.

Søke midler fra LHLs fond

LHL har per i dag ingen utlysninger fra LHLs Hjertefond eller LHLs Lungefond som muliggjør direkte finansiering av forskning- og utviklingsprosjekter.

Vi gjennomfører likevel løpende vurderinger av forespørsler om å uttrykke støtte og/eller medvirke i eksternt finansierte prosjekter av relevans for våre interesseområder, bl.a. i form av støttebrev eller brukermedvirkning. Ta kontakt med LHLs fagpolitiske rådgiver for mer informasjon.

Vivian Lam

Vivian Lam

Fagpolitisk rådgiver
46 93 34 13