Hopp direkte til innhold

Forskning og utvikling

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling.

FoU i LHL

Ny kunnskap fra forskning kan gi grunnlag for utredning, behandling og rehabilitering med god effekt. På den måten kan forsknings- og utviklingsprosjektene bidra til å gi personer med kroniske sykdommer et nytt liv med aktiv deltagelse i samfunnet.

LHL forsker på forebygging av sykdom, pasienter med kronisk sykdom, pasientforløp og effekter av behandling. LHL genererer kunnskap gjennom  forskning som gir oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Som en sentral aktør innen frivillighet og helse bidrar stiftelsen til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.

Alt som kan knyttes opp mot hjerte-, kar- og lungesykdom, hjerneslag og slagrammede, kan være tema for en søknad via søkerorganisasjonen LHL.

FoU-funksjoner

Anne Edvardsen

Anne Edvardsen

Bioingeniør med spesialitet klinisk fysiologi. Forsker - PhD og MSc fra UiO. Avdelingsleder for avd for Respirasjons- og arbeidsfysiologi.

LHL-sykehuset Gardermoen

Ansatt på Glittreklinikken siden 1998 og i FoU siden 2015. Har spesielt arbeidet med respirasjons- og arbeidsfysiologi på hjerte- og lungesyke.

Hun fungerer som forskningsansvarlig for lunge i LHL. Driver også som veileder for våre PhD- og MSc-studenter. Bidrar med forskningsstøtte og organisering av FoU-avdelingen i LHL.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=5484

https://www.researchgate.net/profile/anne_edvardsen (innlogging)

Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo

Idrettslege. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

LHL-sykehuset Gardermoen

PhD på fysisk funksjon, sykelighet og dødelighet og forekomst av atrieflimmer hos middelaldrende og eldre birkebeinere.

Jostein ble ansatt ved Hjerterehabiliteringsavdelingen ved Feiringklinikken i 2001 og i FoU fra 2014. Arbeidet perioder deltid i Gjensidige Forsikring og kortere periode i Olympiatoppen. Kombinert avdelingsoverlege hjerterehabiliteringsavdelingen og Avdelingsleder Kvalitet og FoU fra 2016. I FoU ansvarlig for forskningsvirksomheten i LHL på forskning relatert til hjerte.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=12680

Line Oldervoll

Line Oldervoll

Forskningsleder (professor NTNU)

LHL-klinikken Trondheim

Tlf: 975 29 731

line.merethe.oldervoll@lhl.no

PhD i klinisk medisin (2006) fra Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU og hovedfag idrettsvitenskap, NTNU (1998).

Mange års praktisk klinisk- og forskningserfaring fra rehabilitering og trening hos pasienter med hjerte, kreft, sykelig overvekt og muskel-skjelettplager.

Spesialitet fysisk aktivitet og trening hos kreftpasienter med spesifikk interesse for kreftrelatert fatigue, fysisk funksjon og livskvalitet.