Hopp direkte til innhold

Hjerneblødning

Hjerneblødning kan oppstå i storehjernen, lillehjernen, hjernestammen eller på hjernens overflate, og omfatter rundt 15 prosent av alle hjerneslag.

Definisjon

Hjerneblødning oppstår ved blødning i eller omkring hjernevevet og kan deles i to hovedkategorier: 

 • intracerebral blødning (blødning i hjernen)
 • Hjernehinneblødning (blødning på hjernens overflate).

En blødning kan oppstå i enten storehjernen, lillehjernen, hjernestammen eller på hjernens overflate, og omfatter rundt 15 prosent av alle hjerneslag.

En hjerneblødning innebærer en høyere risiko for død eller alvorlig invaliditet enn hjerneinfarkt.

Intracerebral blødning 

Når en blodåre i hjernevevet brister, blør det fra dette stedet og ut i hjernevevet omkring. Som regel er blodåren liten og blødningen skjer derfor under et relativt lavt trykk. Blødningen øker i størrelse i løpet de første timene etter at det har startet å blø.

Årsak

Den aller hyppigste årsaken til hjerneblødning er høyt blodtrykk og blødningen oppstår raskt og uten forvarsel.

Symptomer

De vanligste symptomene ved blødning i storehjernen er

 • lammelser
 • eventuelt talevansker
 • redusert bevissthet

De vanligste symptomene ved blødning i lillehjernen er

 • kvalme
 • oppkast
 • styringsvansker
 • redusert bevissthet

De vanligste symptomene ved blødning i hjernestammen er

 • dobbeltsyn
 • svelgvansker
 • hurtig bevissthetstap

Intracerebral blødning utgjør rundt ti prosent av alle slag.