Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Balansetrening med ball, i basseng, Bjorbekk
Foto: Christopher Olssøn

Hjerneblødning

Hjerneblødning kan oppstå i alle deler av hjernen, eller på hjernens overflate, og omfatter mellom 10-15 prosent av alle hjerneslag.

Definisjon

Den forårsakes av at en blodåre i hjernen sprekker og blodet lekker ut i hjernevevet (intracerebral blødning) eller på hjernens overflate (hjernehinneblødning (subaraknoidal blødning)). Dette fører til opphevet blodsirkulasjon. I tillegg tar hjernecellene skade av blodet som lekker ut, og det danner seg en hevelse i området.

En intracerebral blødning kan oppstå som følge av skade i blodåren, forårsaket av høyt blodtrykk over lang tid eller medfødte karmisdannelser.

En hjernehinneblødning kan skyldes en utposning (aneurisme) på et blodkar. Størrelsen på det skadde blodkaret påvirker størrelsen på blødningen.

Årsak

Den aller hyppigste årsaken til hjerneblødning er høyt blodtrykk og blødningen oppstår raskt og uten forvarsel.

Symptomer

Blødningen i hjernevevet kommer plutselig, oftest uten forutgående symptomer. Symptomene varierer ut fra beliggenheten. Halvsidig lammelse, ansiktslammelse og eventuelt talevansker er de vanligste symptomene, i tillegg kan hodepine og påvirket bevissthet forekomme.

Ved blødning i lillehjernen kan det oppstå kvalme, oppkast, styringsvansker og påvirket bevissthet. Den slagrammede kan bli vanskelig å vekke.

Ved subaraknoidalblødning oppstår plutselig, kraftig hodepine med påfølgende kvalme og oppkast. Nakkestivhet og lysskyhet er vanlig, og bevisstheten kan påvirkes.

Behandling

Pasienten skal øyeblikkelig innlegges for undersøkelse og behandling. CT av hodet er nødvendig for å sikre diagnose.

God blodtrykkskontroll og overvåkning er viktig behandling. Enkelte ganger gis det medikamenter som påvirker blodets evne til å koagulere, slik at blødningen stopper fortere. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å operere slik at blodet fjernes og ikke skaper for høyt trykk inne i hodeskallen. Dette er særlig aktuelt ved blødninger i lillehjernen.

Dersom den rammede har en hjernehinneblødning (subaraknoidal blødning) og det viser seg at det er en utposning på en blodåre (aneurisme), velger man ofte å behandle enten ved operasjon, hvor man fester en liten metallklype (klips) over utposningen, eller ved å føre inn et kateter i utposningen og fylle den med metalltråder (coiling).