Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hjerteløftet

Et forebyggings- og samhandlingsprosjekt med mål om å redusere forekomst og dødelighet av hjerte- og karsykdommer.

Det overordnede målet med Hjerteløftet har vært å sette fokus på hjerte- og karrisiko i befolkningen, på hvilken måte den opptrer i dagens samfunn og hvordan hjertehendelser kan forebygges gjennom systematisk kartlegging, samarbeid og innsats fra pasient, spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste.

Prosjektet har utgått fra LHL-sykehuset Gardermoen og vært finansiert av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Det har vært gjennomført en stor forebyggingsstudie hvor 701 personer har deltatt og blitt fulgt opp i 3 år.

For mer informasjon og resultater så langt:  Hjerteløftet har gitt viktig kunnskap