Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kromallergi

Krom er et stålgrått metall som nest etter nikkel og kobolt er det metallet som hyppigst gir allergisk reaksjon. Det er kontakt mellom krom og hud som gir reaksjon.

Definisjon

Det er ingen norske forekomsttall, men i Danmark har omlag 3 prosent av de som har eksem og er testet for allergi, kromallergi.

Årsak

Krom brukes blant annet til garving av lær og skinn, i farger som brukes i permanente tatoveringer og i kosmetikk. Krom forekommer i sement. Unngå derfor fersk, våt sement. Tørr sement og mur  går vanligvis bra. Krom finnes også i motorolje, avbrente fyrstikker, rustbeskyttende midler og grønn tatoveringsfarve,

Spesielt utsatt er man om man bruker hansker av garvet skinn, hjelm eller hatt med lærbånd, sko eller sandaler av garvet lær rett på huden. 

Klokkereim og armbånd av skinn kan også gi reaksjon. Omkring 80 prosent av alt lær er garvet med krom. Vanligvis reagerer man ikke ved å ta på krom

Symptomer

Kromallergi kan utløse og forverre eksem, gi rød kløende hud, blemmer, sår og sprekker. Dersom man reagerer på garvet lær i sko kan eksemet oppstå på fotrygg og fotsåle.

Les mer om kontakteksem

Krom som mineral kan forekomme naturlig i visse matvarer, men gir da ikke allergisk reaksjon.

Undersøkelse

Diagnosen stilles av en hudlege ved hjelp av en lappetest og sykehistorie. Testen vil ofte bli supplert med prøver fra egne sko og hansker. 

Behandling

Unngå lær garvvet med krom og andre produter som gir symptomer. Eksemet behandles som annen typ eksem. Behandling av atopisk eksem

Prognose

Kromallergikeres livskvalitet ble undersøkt i doktorgrads avhandlingen til David Bregnbak og sammenlignet med andre eksempasienter. I alt 776 pasienter deltok i studien  i perioden 2003 til 2012. Her hadde 155 pasienter kromallergi, og det viste seg, at kromallergi i høy grad påvirker livskvaliteten hos den enkelte. De med kromallergi hadde flere plager enn andre med eksem.

Dette ble målt ut fra medisinforbruk, sykefravær, og egen sykdomsopplevelse på en skala fra 1 til 10. Studien viser at det er kvinner i 50-årsalderen som har flest plager med kromallergi.

Kromallergi varer livet ut.