Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Blå latekshansker
Foto: Shutterstock

Lateksallergi

Det er spesielt fagpersoner innen helse og lignende yrker som har et stort forbruk av latekshansker som er mest utsatt for å få lateksallergi.

Definisjon

Lateks brukes i en rekke produkter og i yrkessammenheng er helsepersonell den mest utsatte gruppen. Lateks er den hyppigste årsaken til kontakt-elveblest.

Forekomsten av lateksallergi er under 1 prosent i normalbefolkningen og varerier mellom 3 og 10 prosent i ulike studier blant helsepersonell.

Det er spesielt sykepleiere, laboratorieansatte, tannleger, operasjons- og anestesipersonell samt renholdsarbeidere og andre yrkesgrupper som har et stort forbruk av latekshansker som er mest utsatt for å utvikle lateksallergi.

Industriarbeidere som framstiller lateks eller lateksprodukter vil også ha høy risiko for å utvikle lateksallergi.

Yrkesgruppene som har høyere risiko for å utvikle lateksallergi er også utsatt for å utvikle yrkesrelatert allergisk rhinitt (allergisk nesetetthet) og astma utløst av lateks.

Årsak

Lateks eller naturgummi er melkesaften/sevjen fra gummitreet Hevea brasiliensis. Treet kan bli over 30 meter høyt og vokser i Brasil og i tropiske/subtropiske land. Melkesaften tilsettes ulike kjemikalier og brukes i produksjon av lateks.

De siste 20 år har det vært en økende forekomst av lateksallergi. Dette relateres til økt bruk og behov for hansker.

Man kan bli allergisk både for lateks og for kjemikaliene som tilsettes i fremstillingen av lateks. Lateksallergi og gummikjemikalieallergi er derfor to forskjellige ting.

Flere har utviklet lateksallergi de senere år grunnet økt bruk av latekshansker. Forenklet bearbeiding og tilsetting av stivelse – istedenfor talkumpulver – i hanskene gjør at allergenene lettere trenger inn i huden.

Symptomer

Symptomene skyldes en allergisk reaksjon på latekspartikler som kan finnes i gummigjenstander, eller som svever fritt i luften der gummigjenstander benyttes.

Det kan oppstå en type 1-reaksjon, en såkalt straksreaksjon, eller type 4-reaksjon, som er en forsinket reaksjon.

Det kan oppstå straksallergiske reaksjoner i huden eller slimhinner som kommer i kontakt med lateks og i løpet av noen minutter vil det oppstå rødhet, kløe og i mange tilfeller elveblest. Generelle allergiske symptomer som kløe og rennende nese, øyeirritasjon, hoste, pustevansker og hevelse i ansiktet (angioødem) kan også oppstå. Ved intens kontakt med slimhinnene, kan det i enkelte tilfeller føre til anafylaksi og allergisk sjokk.

Ved lateksallergi kan kondomer gi plager som tørre flekker og irritert hud, utslett og nupper rundt underlivet. Det finnes flere ulike typer kondomer uten lateks.

Typiske symptomer ved kryssallergi, er hevelse og kløe rundt eller i munnen.

Undersøkelse

Diagnosen lateksallergi stilles ved sykehistorie supplert med prikktest i hud og/eller ved blodprøve med påvisning av IgE mot lateks.

Les mer om allergitester og diagnose.

Behandling

Lateksallergi behandles med medikamenter mot allergi (antihistaminer, kortison, adrenalin), men den viktigste formen for behandling er å unngå kontakt med lateks.

Dersom det blir påvist allergi mot lateks kreves det opplæring av den som er allergisk og noen utstyres også med adrenalinpenn (EpiPen / Jext).

Alle som har fått diagnosen lateksallergi må være påpasselige med å opplyse om sin allergi ved all behandling hos tannlege og lege.

Les mer om kontakteksem

Forebygging

Det er noen ting du kan gjøre for å forhindre at du utvikler lateksallergi.

 • Bruk mild såpe og skyll og tørk hendene godt.
 • Varier arbeidet slik at huden får hanskefrie perioder.
 • Unngå oljebaserte kremer ved bruk av latekshansker fordi slike kremer kan føre til at hanskene avgir mer allergifremkallende stoffer.

Latekshansker bør være pudderfrie og ha lavt innhold av allergen/løselige protein, gummitilsettingsstoff og endotoksin.

Produkter med lateks

Typiske produkter som kan inneholde lateks er:

 • gummihansker
 • ballonger
 • kondomer
 • pessar
 • medisinsk utstyr som dren, kateter, røntgenutstyr, elastiske bandasjer, munnbind, plaster o.l.
 • smokker
 • elastiske bånd/strikk
 • gummistøvler
 • regntøy
 • dekk
 • tekstillim

I tillegg kan det oppstå kryssreaksjoner mellom lateks og ulike matsorter fordi disse inneholder proteiner fra samme proteinfamilie, som for eksempel:

 • banan
 • avocado
 • kiwi
 • poteter
 • papaya
 • fiken
 • tomat
 • ekte kastanje

Mennesker med lateksallergi kan også kryssreagere med julestjerne og bjørkefiken. Sistnevnte er en populær og mye brukt innendørs grønnplante. Det er plantesaften (partikler fra plantens melkesaft) fra bladene som spres ut i luften som kan gi plager for pusten og på hud.

Kilder

 • Norsk Elektronisk Legehåndbok – lateks
 • Danske astma - og allergiforbundet