Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nøtteallergi i skole og barnehage

Barn med alvorlig matallergi trenger en trygg skolehverdag. God planlegging, samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole er avgjørende. På bakgrunn av alvorlighetsgraden av barnets allergi vurderes forebyggende tiltak og ikke minst hva man skal gjøre om uhellet er ute.

Foreldrene bør kontakte skolen/barnehagen i god tid slik at de kan være forberedt og i samarbeid igangsette nødvendige tiltak før barnet begynner der. Barnehagen eller skolen bør minst én gang årlig ha møte med barn og foreldre/foresatte hvor allergiproblemet er hovedtemaet.

Hva er nøtteallergi og hvordan arter dette seg for den som har dette? LHL gir deg råd og tips til hvordan du best mulig kan leve med nøtteallergi.

Nøtter og peanøtter

Allergi overfor nøtter og peanøtter er en av de vanligst forekommende matallergier og kan være årsak til svært alvorlig allergisk reaksjon selv av små mengder. Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager.

Anbefalingen er bygget på et samlet fagmiljø som mener at et forbud mot nøtter i skolen/barnehagen kun helt unntaksvis er hensiktsmessig og nødvendig. Det bør begrenses til omgivelsene der barnet ferdes eller der et forbud ansees som nødvendig. Et forbud mot nøtter eller peanøtter skal kun skje når det foreligger en erklæring fra legespesialist på at dette er nødvendig. Videre sier Helsedirektoratet at et forbud mot nøtter eller peanøtter kan vurderes i barnehager på den avdelingen som har barn med alvorlig nøtteallergi, men behov for slikt tiltak må dokumenteres. 

Helsedirektoratet sier at skoler og barnehager med nøtteallergikere må sikre:

  1. at personalet har kunnskap om hvor alvorlig det enkelte barnet reagerer, og hvilke doser som kan fremkalle slike reaksjoner
  2. opplæring for personalet i å unngå nøtteeksponering for nøtteallergiske barn
  3. opplæring for personalet om allergiske reaksjoner slik at de kan oppdages, gjenkjennes og behandles så tidlig som mulig
  4. opplæring i når og hvordan adrenalinpenn skal brukes
  5. at adrenalinpenn er oppbevart på fast sted i skolen/barnehagen og merkes med navn, klasse/avdeling/base og eventuelt bilde av eleven
  6. at barn med alvorlig nøtteallergi alltid har adrenalinpenn tilgjengelig - 2 penner skal alltid følge barnet (i sekken – husk utflukter)
  7. at skolen/barnehagen har gode rutiner for sjekk av holdbarhet på adrenalinpenner som oppbevares i skoleadministrasjonen/hos styrer og sørge for at disse skiftes ut jevnlig. Foresatte har ansvar for de medisinene barnet selv har med til skolen
  8. at skolen/barnehagen har en godt synlig handlingsplan og gode rutiner, særlig der hvor mat serveres og inntas, som gjør at ansatte og vikarer lett kan identifisere barn med allergier og som tydelig viser nødvendige tiltak ved allergiske reaksjoner
  9. at mat som serveres i barnehagen/på skolen må være tydelig merket slik at eleven ikke får i seg nøtter eller annen mat de er allergisk mot
  10. barnehagen/skolen bør ha rutiner for å videreformidle hensyn til matallergier ved fester, avslutninger og andre anledninger i privat regi

Les hele Helsedirektoratets Anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i barnehager og skoler her.

Mor og sønn lager mat sammen Foto: Shutterstock

Allergivennlige oppskrifter

Her finner du gode oppskrifter uten melk, egg, gluten og nøtter.

Gå til oppskrifter