Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Allergisk mann, i eng
Foto: Shutterstock

Ubehandlet allergi kan føre til astma

Mellom 20 og 40 prosent av alle med pollenallergi utvikler astma.

Symptomer i nese og lunger må sees i sammenheng

Nesen og lungene er tradisjonelt blitt behandlet som ulike og uavhengige organer. Nå vet vi at de har mange fellestrekk og er tett knyttet til hverandre. Personer med høysnue, nesepolypper og bihulebetennelser har oftere astma enn personer uten slik sykdom. Derfor må øvre og nedre luftveier  sees i sammenheng. For å redusere symptomene ved så vel pollenallergi som ved astma er det derfor viktig at nese og bihuler holdes åpne.

Den allergiske reaksjonen er avhengig av hvor og hvordan allergenet kommer inn i kroppen. Allergener som setter seg i nesen og øynene vil føre til tett og rennende nese, nysing og hovne, røde øyne. Det kalles høysnue.

Pollenallergi blir særlig assosiert med slike symptomer, og ved kraftig pollenallergi kan man også oppleve at det klør i halsen og munnen når det er mye pollen i luften. De nedre luftveier som luftrør, luftveier og lunger reagerer med pusteproblemer, hoste og pipende pust. Det kalles allergisk astma.

Fra høysnue til astma

Luftveisallergi oppstår når vi puster inn proteiner som er i lufta. Det utløser en betennelsesreaksjon i luftveiene som kan gi fra milde til alvorlige symptomer. Reaksjonen fra immunsystemet er der for å beskytte oss mot alt "fremmed" som ikke hører naturlig hjemme i kroppen vår, som ulike bakterier og virus. Når immunsystemet reagerer på proteiner (allergener) som normalt finnes i og rundt oss, som for eksempel i dyrepels, husstøvmidd, pollen, muggsopp eller i maten, er det en overreaksjon som vi kaller allergi.

For de som er allergiske og stadig i kontakt med et allergen fra for eksempel katt eller midd, vil det føre til en langvarig betennelsestilstand i luftveiene som øker sannsynligheten for at tilstanden forverres. Det kan resultere i at man utvikler allergisk astma. LHL Astma og allergi anbefaler derfor alle å behandle høysnuen sin for å redusere risiko for astma senere i livet.

Les mer om vanlige luftveisallergier

Har jeg astma, allergi eller begge deler?

Astma og allergi henger altså tett sammen, og så mange som 40 % av alle personer med sesongallergi eller helårsallergi har også astma. Det kan derfor være nødvendig med en utredning hos lege. Sammen går dere gjennom sykehistorien. Snakk om:

  • Når du fikk du symptomer første gang.
  • Symptomene er sesongbetinget, verre visse tider på døgnet eller om du er på skole, jobb eller hjemme.
  • Nattlige symptomer kan skyldes allergi overfor midd.
  • Tenk over om du blir verre når du har vært steder der det er pelsdyr.
  • Hvor du oppholder deg: Inneklimaet kan spille en rolle.
  • Sesongbetingede symptomer: Det kan være pollen som er den utløsende faktor.

På den måten kan årsaken kartlegges slik at behandlingen kan målrettes og om mulig kan man unngå det man er allergisk overfor.

Les også: 10 tips til deg som har pollenallergi