Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

De vanligste pollenallergiene

Or og hassel

Or og hassel er varmebestandige tresorter som blomstrer på bar kvist, gjerne i februar, mars og april. På grunn av kjølig vårluft spres pollen over korte avstander. Gjennomsnittlig sesongoppstart er i begynnelsen av mars, men ved varmt vær eller mye kulde kan den forskyves med mange uker. I Midt-Norge blomstrer de som regel en uke senere. Sesongen varer 6–7 uker.

Lengst nord er det liten forekomst, og her registreres ikke disse pollentypene.

Or og hassel kryssreagerer med bjørk, noe som betyr at du som har bjørkepollenallergi kan merke symptomer når or og hassel blomstrer.

Salix

Pollen fra selje, vier og pil går under fellesbetegnelsen Salix og kryssreagerer med hverandre. Disse blomstrer på bar kvist rundt to uker før bjørka, i Sør-Norge fra midten av april og i Nord-Norge fra midten av mai. En av fem som reagerer på pollen fra bjørk får også symptomer fra Salix.

Bjørk

I Sør-Norge blomster bjørka i månedsskiftet april/mai samtidig med løvsprett. I Midt-Norge er blomstringen en uke senere mens Nord-Norge får den en måned etterpå. På fjellet er det blomstring senere enn i lavlandet.

Bjørk blir stadig mer utbredt og den avgir store mengder pollen. Allergi mot bjørkepollen er den mest vanlige pollenallergien, og svært mange har store plager i bjørkepollensesongen. Bjørkas pollenkorn er lette og spres svært langt. Derfor kan det noen steder være mye bjørkepollen i lufta selv om det ikke er meldt om lokal blomstring (fjernspredning).

Gress

Gresset i Sør-Norge blomstrer fra begynnelsen  av juni til starten av august, og i Nord-Norge fra slutten av juni til midten av august. Det er 160 forskjellige gressarter i Norge, og rundt 50 av disse finnes over hele landet.

Gressartene er nokså like men har forskjellig blomstringstid og kryssreagerer med hverandre. Derfor kan en person med gressallergi ha plager store deler av sommeren.

Gresspollen spres over korte avstander, 100–200 meter, og spredningen er avhengig av vind og tørt vær. Allergenene i gresspollenkornet er vannoppløselige, og hvis det blir sol og varmt etter et regnvær kan disse avgi damp til luften og forverre den allergiske reaksjonen.

Burot

Parallelt med gresset starter blomstringen av burot i midten av juli og avsluttes i slutten av august. Foreløpig er den ikke så vanlig i fjellet og i Nord-Norge, derfor er den ikke inkludert i pollenvarslingen for disse områdene. Burot er en ugressplante i kurvplantefamilien og vokser på tørre steder som udyrket mark, i grøftekanter, langs vei og gjerder.

Pollenet spres mest tidlig på dagen og over korte avstander. Hvis du luker eller slår burota før den vokser seg moden og begynner og blomstre, reduserer du den lokale spredningen.

Fra airmine.ai Pollenvarsel

LHL samarbeider med Airmine AS for å sikre deg som allergiker et godt pollenvarsel. Airmine er et norsk selskap som lager tjenester for å hjelpe folk som er plaget av pollenallergi og svevestøv.

Airmine logo

Sted

Pollenvarsel for Norden

Se kart for utbredelse av de vanligste pollentypene og varsler for ditt område.

Gå til pollenvarsel

Metode

Pollenvarslene til Airmine er basert på satellittbilder for å kartlegge vegetasjon, topografi og værvarsler. Airmine bruker også pollenmålinger for å kvalitetssikre og forbedre modellene.

Metode

Hva er pollenallergi og hvordan arter dette seg for den som har dette? LHL gir deg råd og tips til hvordan du best mulig kan leve med pollenallergi, hvilke alternativer har du til vaksinering?