Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Pollen-nese til besvær kan gi astma

Nese og luftveier er knyttet tettere sammen enn de fleste tror. Det er derfor viktig å behandle nesen for å unngå utvikling av astma.

Øvre og nedre luftveier må sees i sammenheng. For å redusere symptomene ved så vel pollenallergi som ved astma er det derfor viktig at nese og bihuler holdes åpne.

Nesen og lungene er tradisjonelt blitt behandlet som ulike og uavhengige organer. Nå vet vi at de har mange fellestrekk og er tett knyttet til hverandre. Personer med høysnue, nesepolypper og bihulebetennelser har oftere astma enn personer uten slik sykdom.

Så mange som 40 prosent av alle personer med sesongallergi eller helårsallergi har også astma.

Hvordan behandle pollen-nesen?

  1. Unngå å klippe nesehårene så pollenkornene ikke får "fri passasje" ned i luftveiene
  2. Skyll med saltvannsoppløsning
  3. Ved letter plager, bruk reseptfrie allergitabletter og nesespray med kortison 
  4. Hvis plagene ikke forsvinner må du kontakte lege for nesespray på resept

Finn alt du lurer på om pollenallergi her.

Har jeg astma, allergi eller begge deler?

Astma og allergi henger sammen. Det kan derfor være nødvendig med en utredning hos lege. Sammen går dere gjennom sykehistorien. Snakk om:

  • Når du fikk du symptomer første gang.
  • Symptomene er sesongbetinget, verre visse tider på døgnet eller om du er på skole, jobb eller hjemme.
  • Nattlige symptomer kan skyldes allergi overfor midd.
  • Tenk over om du blir verre når du har vært steder der det er pelsdyr.
  • Hvor du oppholder deg: Inneklimaet kan spille en rolle.
  • Sesongbetingede symptomer: Det kan være pollen som er den utløsende faktor.

På den måten kan årsaken kartlegges slik at behandlingen kan målrettes og om mulig kan man unngå det man er allergisk overfor.

Symptomdempende medikamenter som øyedråper, nesespray og allergitabletter vil hjelpe de aller fleste.

Les mer om allergimedisiner

Kilde

Tidsskriftet.no: Nese og lunger – to sider av samme sak

Hva er pollenallergi og hvordan arter dette seg for den som har dette? LHL gir deg råd og tips til hvordan du best mulig kan leve med pollenallergi, hvilke alternativer har du til vaksinering?

Les mer om pollen

Gresspollen blomstrer gjennom hele ferien

Husk å ta høyde for at blomstringstiden for gresspollen varierer fra fra landsdel til landsdel, og fra land til land. Vi gir deg oversikten over pollenvarsling i Norge og resten av verden.