Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Behandling ved alvorlig astma

Ny medisin for behandling av eosinofil astma skal gi en mer stabil astma med færre dårlige perioder.

Biologiske legemidler er en ny medisin til behandling for personer som har en spesiell type alvorlig astma (eosinofil astma) som ikke oppnår tilstrekkelig kontroll av sykdommen med de medisinene som er tilgjengelig i dag. I praksis dreier det seg om en type astma med økt antall eosinofile hvite blodlegemer.

Eosinofil astma

Eosinofile blodlegemer opptrer ofte ved astma, og ved eosinofil astma med et betydelig økt antall. De kan påvises ved undersøkelse av slim fra luftveiene, men enklest vil en vanlig blodprøve avdekke en unormal økning av eosinofile blodlegemer.

Alvorlig eosinofil astma er en form som kjennetegnes ved inflammasjon (betennelse) i luftveiene forårsaket av økt antall eosinofile celler i luftveisslimhinnen. Ved denne tilstanden kan det påvises et høyt antall hvite celler (eosinofile) i blodet. Et høyt antall eosinofile celler er forbundet med tendens til alvorlige astmaforverrelser.

Mer stabil astma med færre dårlige perioder

Ved alvorlig eosinofil astma er biologisk behandling nå tilgjengelig. Noen av dem allerede fra 6 års alder. Disse legemidlene hindrer at de eosinofile cellene blir aktivert, noe som i studier har vist seg å gi en mer stabil astma med færre dårlige perioder.

Dupixent, Fasenra, Cinqaero og Nucala® er eksempler på  biologiske legemidler som gis i sprøyteform hver 2.–8. uke. Injeksjonene settes like under huden (subkutant) vanligvis av helsepersonell. De er alle godkjente for selvadministrering hos voksne pasienter. Pasientene kan ta medisinen sin selv hjemme, hvis deres helsepersonell har vurdert det som hensiktsmessig og opplæring i injeksjonsteknikk er gitt

Kriteriene for å få denne behandlingen er:

  1. At man bruker høye dose av kortison til inhalasjon i tillegg til annen vedlikeholdsbehandling, med eller uten kortison i tablettform
  2. Et høyt nivå av eosinofile celler i blodet.

De mest vanlige rapporterte bivirkningene er hodepine, lokal reaksjoner på innstikkstedet og ryggsmerter. 

Som et forsiktighetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av Nucala® under graviditet, men at det kan vurderes dersom forventet nytte for moren er større enn potensiell risiko for fosteret.

Refusjon fra HELFO

  1. Behandlingen finansieres over sykehusbudsjettene (ikke blå resept og refusjon via HELFO).
  2. Spesialist i lungesykdommer må søke lungeavdelingen på sykehus for refusjon.
  3. Behandlingen settes i gang hos spesialist og siden kan følges opp av fastlegen.

Les mer: Dekning av utgifter til legemidler som ikke kan skrives direkte på blå resept (helsenorge.no)

Kilde

Felleskatalogen.no 

Astma Test deg selv

Kan jeg ha astma? Ta astma-testen

Den hyppigste kroniske sykdommen hos barn. Ca 5 % av den voksne befolkningen har astma.

Ta astma-testen

Har du astma? Ta testen og sjekk din behandling

For å gi råd om best mulig behandling trenger vi å stille deg noen spørsmål.

Sjekk din behandling

Lungespesialist Olav Kåre Refvem om astma. Hva er det? Hvordan behandle og hvordan leve best mulig med astma.