Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Eksem og yrkesvalg

Når huden utsettes for skadelige stoffer i forbindelse med jobb kan det oppstå yrkesbetinget eksem.

Det er ikke uvanlig at de som har hatt atopisk eksem som barn ikke blir helt kvitt dette eller at de får det tilbake i voksne alder og gjerne i form av håndeksem. Mange kan ha flere allergier i tillegg.

Hvis du har eksem og allergi kan det være lurt å tenke igjennom valg av utdanning og yrkeskarriere. Riktig valg av yrke kan ha stor betydning for egen helse og for muligheten til å være i jobben over tid. 

Yrkesbetinget eksem oppstår ofte som: 

 • Allergisk eksem, som er en immunologisk reaksjon, dvs. at  immunapparatet reagerer spesifikt på ett eller flere stoffer som kommer i kontakt med huden. 
 • En irritasjonsreaksjon som er en uspesifikk skade av huden på grunn av kontakt med irriterende stoffer, f.eks. såpe, mye vann eller løsemidler.

De som har diagnosen atopisk eksem, allergi , eller er arvelig belastet med disse sykdommene, kan være ekstra utsatt for å utvikle kontakteksem eller håndeksem og bør ta hensyn til dette når valg av yrke og utdanningsløp skal bestemmes. 85% av de som har kontakteksem, har utslag på hendene (håndeksem).

Håndeksem som barn gjør at man har risiko for å få dette tilbake når man blir eldre og ved eksponering for kjemikalier og fukt. Derfor bør en unngå yrker hvor man kommer i kontakt med dette. Kontakteksem og håndeksem er mest vanlig i jobber der man blir utsatt for mye fuktighet, tørr og kald luft eller bruk av tette hansker og sterke kjemikalier. Summen av alle eksponeringene er det som til slutt kan resultere i eksemutbrudd.

Hvis du har  atopisk eksem bør du styre unna yrker som inneholder disse elementene:

 • fukt generelt eller yrker med hyppig håndvask
 • kjemikalier eller olje og plaststoffer
 • hudirriterende stoffer
 • metaller som f.eks. nikkel
 • mye luftbårne partikler og støv, f.eks. dyrefor, mel, asfaltstøv
 • irriterende gasser og sterke dufter
 • kontakt med ulike matvarer
 • benytter gummi- eller plasthansker store deler av dagen

Eksempler på yrker og yrkesområder som ikke er gunstige for personer med eksem og allergi, siden man ofte kommer i kontakt med irriterende stoffer eller må vaske seg ofte på hendene:

 • slakter
 • kokk, kjøkkenassist, servering
 • baker, konditor
 • helsearbeider
 • tannhelse
 • dyrehelse
 • frisør
 • garver
 • renholder
 • jordbruk
 • gartner, blomsterhandel
 • bygg og anlegg
 • mekaniker, maskinarbeider, 
 • murer
 • maler 
 • fiskeindustri
 • tekstilindustri
 • farmasi
 • kjemisk industri 
 • metall og jern
 • typograf
 • grafiker

Utredning og behandling:

 1. Atopisk eksem
 2. Håndeksem
 3. Kontakteksem

Trenger du noen å diskutere med når du skal velge utdanningsforløp og yrke,  kontakt:

 • Rådgiver på skolen din

Kilder

Helle Grøttum

Helle Grøttum

Spesialrådgiver astma og allergi
99 62 41 39
Par på tur ute

Bli medlem

LHLs organisasjon for personer med astma, allergi eller eksem.

Bli medlem