Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Håndeksem

Ved håndeksem blir huden rød, hoven og kløende. Mange får vabler eller små blemmer i huden som over tid kan utvikle seg til å bli kronisk.

Rundt ti prosent av befolkningen er rammet av håndeksem, og hos en av tre oppstår det før de fyller 20 år. Kvinner er mer utsatt for å få håndeksem enn menn.

Hvis du får blemmer og vabler som følge av håndeksem kan det føre til fortykket og flassende hud med sår og sprekker.

Det er fire hovedårsaker til håndeksem:

 • Atopisk håndeksem: Dette er arvelig betinget. Mange har en medfødt tendens til eksem ved at de har sårbar hud på grunn av et aktivt atopisk eksem eller et tidligere eksem.
 • Irritativt håndeksem: Som følge av at hendene blir utsatt for lokalt irriterende stoffer eller hyppig kontakt med vann.
 • Allergisk kontakteksem: På grunn av kontaktallergi mot forskjellige stoffer.
 • Protein kontakteksem: Reaksjon ved kontakt med forskjellige proteiner, for eksempel matvarer.

Hvem får håndeksem?

Jobber du innenfor "våte" yrker hvor du er mye i kontakt med vann eller kjemikalier som irriterer lokalt (se: yrkeseksem) eller med stoffer som fremkaller allergi (se: allergisk eksem), er du ekstra utsatt for å få håndeksem. I enkelte tilfeller kan håndeksemet skyldes en kombinasjon av de to.

Mer om kontakteksem

For å få riktig behandling er det viktig at å få kartlagt om du har irritativt eller allergisk håndeksem.

Hvis du har kronisk håndeksem bør du få henvisning til hudlege for utredning slik at du kan starte med behandling som er riktig for deg.

Behandling av håndeksem

Smør med fuktighetskrem eller salve så ofte som mulig – minst to ganger daglig – og hver gang du har vasket hendene. Siden kremen virker forebyggende skal du benytte fuktighetskremen også i de periodene du ikke er spesielt plaget. Husk å smøre hele hånden og ta med fingertupper og neglebånd.

Selve eksemet behandles med kortisonkrem eller topikale calcineurinhemmere som påføres etter avtale med legen. Kremen skal smøres forsiktig på, og kun på selve eksemflekkene.

Gode råd ved håndeksem

 • Ha alltid fuktighetskrem tilgjengelig.
 • Hold huden fuktig og myk ved hjelp av krem.
 • Unngå uttørking og sprekkdannelser.
 • Ikke ha hendene i vann mer enn nødvendig.
 • Bruk gjerne allergitestede hansker ved husarbeid, i arbeid med vann, hårvask, stell av barn, bleieskift og arbeid i hagen. Hvis materialet i hansken er tett bør du benytte bomullshansker under. Smør gjerne med fuktighetskrem før du tar på hansken. Hanskene bør rengjøres ofte.
 • Bruk minst mulig såpe når du vasker hendene, eventuelt kan du bruke en hudvennlig og uparfymert såpe. Hendene klappes tørre og smøres inn med fuktighetskrem.
 • Ved rengjøring er det viktig at vaskevannet ikke er for varmt, og huden bør ikke komme i direkte berøring med vaskemidler. Bruk hansker!
 • Ved tørt og støvete arbeid bør du benytte hansker og smøre inn hendene med fuktighetskrem.

Fingerringer bidrar ofte til å samle stoffer som kan virke irriterende på huden. Derfor kan du vurdere å begrense bruken av ringer, spesielt i perioder hvor du er mye plaget av eksem.

Få gjerne andre til å bistå deg med å utføre enkelte gjøremål som skopuss, metallpuss, polering med oljeprodukter, løsningsmidler, lut eller sterke såpemidler. Da sparer du hendene dine.

Kilder

Par på tur ute

Bli medlem

LHLs organisasjon for personer med astma, allergi eller eksem.

Bli medlem