Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Foto: Shutterstock

Kontakteksem

Kontakteksem skyldes enten allergi eller irritasjon. Om det skyldes allergi har du vært i kontakt med noe du ikke tåler, for eksempel nikkel. Irritativ kontakteksem derimot kommer av at huden gjentatte ganger utsettes for irritasjon, som oftest på hendene. Irritativ kontakteksem er den vanligste formen for kontakteksem.

Rundt 20 prosent av befolkningen har kontakteksem. Eksemet oppstår når huden kommer i direkte kontakt med stoffer den ikke tåler og som fører til en betennelsesreaksjon i overhuden. Dette skyldes enten allergi; et allergisk kontakteksem, eller irritasjon (ikke allergisk) i huden; irritativt kontakteksem.

For å se om et eksem er forårsaket av allergi eller irritasjon må du til utredning hos en hudlege. Legen vil blant annet ta en lappeprøve som vil avsløre om du har allergi.

Allergisk kontakteksem

Et allergisk kontakteksem oppstår når du eksponeres for noe du er allergisk mot. Når eksemet skyldes ytre irritasjon fra for eksempel nikkel, vil utslettet være avgrenset til det området hvor irritasjonsmomentet er i direkte kontakt med huden.

Eksemet oppstår gjerne noen timer etter kontakten med allergenet. Det kan derfor ta tid fra du er eksponert til reaksjonen oppstår. Ofte opptrer allergien som et rødt og kløende utslett.

Hvis du først har utviklet allergi for et stoff kan det oppstå allergisk eksem hvor som helst på kroppen når du kommer i kontakt med stoffet, og allergien vil være varig.

Dette er det vanlig å reagere på:

  • ulike proteiner
  • metaller og kjemikalier som blant annet forekommer i kosmetikk/sminke og kroppspleieprodukter/kremer
  • hårfarger
  • rengjøringsmidler
  • tekstiler
  • smykker
  • nikkel
  • parfyme

I noen tilfeller forårsakes eksemen av interaksjon mellom sollys og den allergifremkallende substansen, såkalt fototoksisk og fotoallergisk kontakteksem.

Irritativt (toksisk) kontakteksem

Hvis huden din gjentatte ganger utsettes for en irritasjon, for eksempel rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og vann, kan du få irritativt kontakteksem. Hudens motstandskraft brytes ned, overhudens barriere ødelegges og du får eksem med tørr, rød, flassende hud som sprekker.

70 til 80 % av de som har kontakteksem har et irritativt kontakteksem, og de fleste har eksemet på hendene. Les mer om håndeksem her.