LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Aktuelt fra LHL Hjerneslag

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag.

Tommy Skars blogg

Pakkeforløp hjerneslag skal være en gave til helsepersonell, slagrammede og pårørende. Men hva skjer om mottakerne ikke forstår innholdet, eller hva nytten av det er?

Les hele blogginnlegget i Dagens medisin, fra 9. februar 2020

Les mer om 

LHL Hjerneslag Ung Østfold er etablert

Nylig ble LHL Hjerneslag Ung Østfold etablert, og dermed er det niende nettverket for unge slagrammede og pårørende igangsatt. Og flere er i...

10 tips for god hjernehelse

– Slagrammede viser jo oss andre hvor mye det går an å utrette. Opptrening etter hjerneslag er i praksis hjernetrening, fastslår hjerneforsker Kaja...

LHL Hjerneslags ærespris til Ranhoff Hov

Lege og stipendiat Maren Ranhoff Hov i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus (OUS) Ullevål er tildelt LHL Hjerneslags ærespris...

Lokal CT-maskin trygger befolkningen

I Ål i Hallingdal finner du landets eneste nærsykehus som har CT-maskin i beredskap for pasienter med akutt hjerneslag.

"Tommel-EKG" avslører atrieflimmer

Nylig ble de første resultatene fra Akershus Hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950) presentert. Gjennom undersøkelse med "tommel-EKG" ble de inkluderte...

Afasiforbundet lanserer e-læring

Afasiforbundet i Norge har nå lansert et nytt e-læringskurs, som er rettet mot alle som har interesse av å lære mer om afasi og som tar opp flere...

Foredrag om vår forunderlige hjerne

Torsdag kveld 15. februar inviterer LHL til temakafé i Oslo Kongressenter, hvor det blir foredrag om vår forunderlige hjerne og hvordan man selv ka...

Norsk verdensrekord i slagenhetsbehandling

Norsk Hjerneslagregister offentliggjorde nylig sin årsrapport for 2016. Den viser god måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer. I Norge får nå...

Interessepolitisk arbeid

LHL Hjerneslag jobber også politisk.

Oppfordring til å EKG-teste pasienter for atrieflimmer

Det antas at 150 000 mennesker har atrieflimmer i Norge. LHL Hjerneslag oppfordrer alle fastleger om å bidra til å avdekke udiagnostisert...

Hjerneslag hos kvinner – er det forskjeller fra menn?

Det er antatt at forekomsten av hjerneslag vil øke med økende gjennomsnittsalder hos mennesker i hele verden – spesielt hos kvinner. I en artikkel...

Planlegger bok om den nye hverdagen

Våren 2014 fikk Ib Knutsen (45) fra Skien hjerneblødning mens han arbeidet som talsmann for FAOs Save Food program i Roma. Nå vil han med sin...

Musikkterapi virker gunstig på hjerneslag

Kan musikk gi forbedret funksjon etter et hjerneslag? I Finland har logoped og ph.d Mari Tervaniemi sammen med flere forsket på akkurat dette, og...

Bok: Hjerneslag - kampen min for eit verdig liv

"Det var ei voldsom redsle. Eg låg lamma på golvet og kunne stille min egen diagnose. Eg visste at livet i verste fall kunne vere over i løpet av...

Først med trombolyse utenfor sykehus

Slagambulanseprosjektet i Østfold har nådd en ny milepæl med internasjonal betydning: De første hjerneslagpasientene er nå behandlet med...

Fortsatt unge på sykehjem mot sin vilje

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektorat...

Antallet ambulanser i Norge fortsetter å reduseres i antall

LHL og ambulansesjåførene frykter for pasienters liv og helse.

LHL Hjerneslag Ung er nettverk også for pårørende

LHL Hjerneslags nettverk for unge utvider stadig. Nå er det nettverk i Rogaland, Oslo, Hordaland og Troms. Nordvestlandet har sitt første møte 9....

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag

Vikersund kurbad er et rehabiliteringssenter som har tilbud om rehabilitering etter hjerneslag. De tilbyr rehabiliteringsopphold direkte etter...

Pårørende sliter med egen helse

I en stor pårørendeundersøkelse utført av Pårørendealliansen svarer 74 prosent at rollen påvirker deres egen helse negativt. Samme undersøkelse vis...