LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold

Aktuelt

Her finner du alle artikler fra LHL Hjerneslag.

Tommy Skars blogg

På Verdens hjerneslag 29. oktober er det grunn til å gjøre opp status på slagområdet. Den korte oppsummeringen er at det gjøres mye bra, men at det kan og må gjøres mer. Ikke minst trenger vi tydeligere politiske ambisjoner og mer politisk handling.

Les hele blogginnlegget i Dagens medisin, fra 28. oktober 2019

Statsbudsjettpenger til hjerneslagkampanje kan redde liv

Når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017 forventer LHL Hjerneslag penger til symptomkampanje om hjerneslag også neste år...

Nytt tilbud til yngre hjerneslagpasienter

Vil du gjøre en innsats for LHL Hjerneslag?

Har du hatt hjerneslag og ønsker å engasjere deg for å hjelpe andre, eller bidra med din erfaring for å få enda bedre tilbud for slagrammede og...

Et pensjonistliv uten hjerneslag

Etter et langt liv som yrkesaktiv, er det mange som ser fram til noen år hvor man kan nyte friheten til å gjøre det man har mest lyst til. For mang...

Fatigue - den usynlige fienden

Opp mot 70 prosent av alle som har hatt hjerneslag opplever fatigue – en stadig tilbakevendende utmattelse eller tretthet. Vi må øke kunnskapen om...

Krever tøffere tobakkspolitikk som slagforebygging

– Når helsepolitikerne gir penger til en kampanje for å spre kunnskap om symptomer på hjerneslag og risikofaktorer for slag, må de også følge opp m...

En ny hverdag med hjerneslag

«Et reddet liv skal også leves!» Dette er et slagord som gjerne brukes for de som har overlevd store ulykker. Men det gjelder like mye for de som h...

Siste time hos psykiateren

Ragnhild Mork er født og oppvokst på Sunnmøre, har arbeidet som forlagsredaktør i Cappelen Damm siden 2001. Hun var på full fart fremover i livet d...

Pasienter med synsvansker etter slag får sjeldent tilbud om rehabilitering

Få pasienter med synsfeltutfall blir henvist til videre vurdering hos øyelege og enda færre får tilbud om synsrehabilitering. Slagrammede som...

Speilterapi

Etter et hjerneslag vil lammelser opptre hos i overkant av 80% av de rammede og det er en av de vanligste funksjonsnedsettelsene som forekommer....

Fysisk aktivitet for eldre kan forebygge hjerneslag

Tirsdag 10. mai er det både Verdens aktivitetsdag og den europeiske hjerneslagdagen. Det er tilfeldig – men koblingen mellom aktivitet og hjernesla...

Atrieflimmer og hjerneslag

Atrieflimmer er en risikofaktor for hjerneslag og mange lever med atrieflimmer uten å vite om det. Riktig behandling med blodfortynnende medisin ka...

Nettverk for unge slagrammede og pårørende i Rogaland

I Stavanger har Janette og Rune Røseth etablert et nettverk for unge slagrammede og pårørende i alderen 20-55 år. Nettverket skal være et...

Ny kunnskap om akutt behandling ved hjerneinfarkt

Behandling av akutt hjerneinfarkt med blodproppfisking (trombektomi) vil forhåpentligvis bli aktuelt for flere pasienter fremover, viser ny innsikt.

Fagråd for LHL Hjerneslag

LHL Hjerneslag – organisasjonen for slagrammede og pårørende - har etablert et eget fagråd som skal gi organisasjonen råd og innspill innen...