Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Rehabilitering ved Hjerneslag, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter
Foto: Christopher Olssøn

Aktørnettverket inviterer Kommune-Norge til rehabiliteringssamarbeid

Aktørnettverket som krever en rehabiliteringsreform har tatt kontakt med alle landets ordførere og KS med invitasjon til dialog og samarbeid. Nettverket består av over 20 bruker- og fagmiljøer.

Mens nettverket ber om et møte med KS sin ledelse for å diskutere rehabiliteringsutfordringer og samarbeid, er oppfordringen til alle landets kommuner å støtte kravet om en nasjonal rehabiliteringsreform og forslaget om å nedsette en nasjonal tverrsektoriell ekspertgruppe for å komme med innspill til reformen. Videre ber nettverket i brevet om at alle kommuner, slik mange allerede har gjort, om å utarbeide en helhetlig plan for rehabilitering innen helse- og omsorgstjenesten.

Her oppfordrer vi til at man også legger inn tiltak for å løse de utfordringer som tas opp i KPMGs evaluering av Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 og aktørnettverkets dokument Norge trenger en rehabiliteringsreform, skriver Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, på vegne av nettverket.

Bakgrunnen for kravet om en rehabiliteringsreform er at de siste tiårene har flere evalueringer vist at rehabiliteringstilbudet i Norge har mange og store svakheter og at det vil bli et økende behov for rehabilitering i helsetjenesten.

Når aktørnettverket henvender seg til kommunene og KS, er det fordi Kommune-Norge har ansvaret for å levere en stor del av rehabiliteringstjenestene. Og det er en politisk målsetting om at kommunene skal ta over en økende del av ansvaret.

Aktørnettverket ser for seg at også kommunene og KS vil ha en sentral rolle i det videre arbeidet med en rehabiliteringsreform, blant annet i den tverrsektorielle ekspertgruppa som man har bedt statsråd Ingvild Kjerkol om å oppnevne.

Vi foreslår å starte arbeidet med en rehabiliteringsreform gjennom at Helse- og omsorgsdepartementet oppnevner en slik gruppe, som har representanter fra både i og utenfor helsesektoren.

Nettverket anbefaler at gruppen settes sammen med representanter fra blant annet brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner, KS/kommunene og NAV.

Tommy Skar, LHL Hjerneslag
Tommy Skar, LHL Hjerneslag

Ekspertgruppa skal ut i fra behovet for rehabilitering beskrive hvordan rehabilitering kan tilbys til riktig tid, på riktig nivå med riktig kompetanse - uavhengig av diagnose og hvor i landet man bor - samt modeller for sømløse rehabiliteringstjenester.

Over 20 aktører

Følgende aktører står sammen om kravet om en rehabiliteringsreform:

 1. Afasiforbundet i Norge
 2. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 3. Hjernerådet
 4. Hovedorganisasjonen Virke (Virke Rehab)
 5. Indre Østfold kommune (seksjon for Helse og mestring)
 6. Kreftforeningen
 7. Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)
 8. Landsforeningen for Slagrammede
 9. LHL
 10. LHL Hjerneslag
 11. Norges Handikapforbund (NHF)
 12. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (AiR)
 13. NHO Geneo (landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst)
 14. Norges Blindeforbund
 15. Norsk Ergoterapeutforbund
 16. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
 17. Norsk Fysioterapeutforbund
 18. Norsk Logopedlag
 19. Norsk Parkinsonforbund
 20. Norsk Sykepleierforbund
 21. Oslo kommune (Helseetaten, Forsterket rehabilitering Aker)
 22. Pasient- og brukerombudet
 23. Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 24. Sunnaas sykehus
 25. Sunnaas sykehus (brukerutvalget)
 26. Unge funksjonshemmede
Tommy Skar

Tommy Skar

Spesialrådgiver politikk
90 50 64 49