Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Stortingssalen sett fra presidentskapspodiet
Foto: Stortinget

Ba Stortinget ta rehabiliteringsgrep

- Selv i en krevende økonomisk situasjon er det mulig å ta nødvendige politiske grep som på sikt vil ha stor samfunnsøkonomisk verdi. Vi ber derfor Stortinget om å bidra til at det oppnevnes en nasjonal tverrsektoriell ekspertgruppe for å starte arbeidet med en nødvendig rehabiliteringsreform, sa generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag i statsbudsjetthøring i nasjonalforsamlingen mandag.

Skar møtte i Helse- og omsorgskomitéen sammen med generalsekretær Marianne Brodin i Afasiforbundet i Norge. De representerte LHL Hjerneslag, Afasiforbundet og Landsforeningen for Slagrammede.

Skar ga først ros til regjeringen for å prioritere fastlegeordningen, før han tok opp manglende satsing på rehabilitering.

– Rehabilitering er et så forsømt område at Riksrevisjonen igjen utfører forvaltningsrevisjon på dette. Dessverre tar ikke regjeringens forslag til satsbudsjett for 2023 nødvendige grep for å møte de hovedutfordringer vi står foran, sa generalsekretæren og trakk fram følgende:

  • Økende behov for rehabilitering
  • Uønskede variasjoner i tilbud og for lite ressurser og kompetanse på alle nivåer
  • For dårlig samhandling

– Dette krever en fremtidig rehabiliteringsreform, fastslo Skar, og tok opp det konkrete forslaget som over 20 sentrale aktører innen rehabilitering har tatt til orde for:

Vi ber Stortinget om å bidra til at det oppnevnes en nasjonal tverrsektoriell ekspertgruppe, som har representanter fra både i og utenfor helsesektoren.

Skar forteller at ekspertgruppa med utgangspunkt i behovet for rehabilitering skal beskrive hvordan rehabilitering kan tilbys til riktig tid, på riktig nivå og med riktig kompetanse - uavhengig av diagnose og hvor i landet man bor - samt modeller for sømløse rehabiliteringstjenester.

 

Se også:

Aktørnettverket inviterer Kommune-Norge til rehabiliteringssamarbeid

Aktørforventninger og politikerløsninger på rehabilitering

Norge trenger en rehabiliteringsreform