Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Dårlig tannhelse gir redusert livskvalitet

Mange slagrammede sliter med dårlig tannhelse, og den påvirker livskvaliteten. Her følger gode tannhelseråd.

Slagrammede opplever ofte økte problemer med tannhelsen som følge av lammelser i ansikt, munn og tunge, samt redusert førlighet i munnhule og svelg. Dette kan påvirke evnen til å vedlikeholde renhold i munnhulen. I tillegg kan redusert funksjon på grunn av lammelse eller redusert førlighet i armer og hender bidra til at evnen til å bruke spisebestikk og tannbørste blir påvirket. Muligheten til å vedlikeholde god tannhygiene påvirkes, og dermed tannstatus som sådan.

En tidligere studie har kartlagt selvopplevd tannhelse og munnfunksjon, samt tannhelse knyttet opp til livskvalitet generelt, og kvalitet på munnhelsen og munn- og tannfunksjon. Studien viser at en tredjedel av de slagrammede opplever redusert tannhelse etter slaget. Slagrammede med tannproteser eller flere manglende tenner opplever størst påvirkning på livskvalitet knyttet opp til munnhelse. De trekker særlig frem munntørrhet som den viktigste negative faktoren, i det nesten halvparten beskrev at de hadde middels eller sterk grad av munntørrhet som påvirket samtale, spising og svelging. I studien kommer det også frem at kun fem prosent av de slagrammede fikk informasjon om tannstell i rehabiliteringsfasen etter hjerneslaget.

De praktiske vanskene blir beskrevet på mange ulike måter. Under måltidene kan den slagrammede ha vansker med å svelge, gape og bite av maten, økte problemer med å tygge og at tungen ikke virker som før. Mange sier også at protesen ikke passer eller sitter som før, slik at de bruker lengre tid på måltidene.

Noen beskriver også vansker med å håndtere maten som ligger på tallerkenen, for eksempel på grunn av redusert håndfunksjon, synsvansker, vansker med forståelse av redskapsbruk. Noen opplever måltidssituasjonen med frykt, usikkerhet, skam og isolasjon. Den sosiale opplevelsen gjennom et måltid blir påvirket. Svelgevansker påvirker også livskvaliteten. Her er det gjerne avgjørende hvilken konsistens maten har.

Tips

  1. Rengjør munnhulen etter hvert måltid. På grunn av redusert sensibilitet kan det være at det ligger matrester igjen uten at den slagrammede er oppmerksom på det. Skylling i fysiologisk saltvann kan være egnet.
  2. Bruk tannbørste både morgen og kveld! Bruk gjerne elektrisk tannbørste, disse er mer effektive, og kan være lettere å holde hvis man har redusert grepsfunksjon i hånd.
  3. Bruk fluortannkrem og/eller annet fluorprodukt daglig. Det kan benyttes Klorhexidinpreparat i form av Corsodyl munnskyllevæske hvis det oppstår sår og soppdannelse.
  4. Be om hjelp om du ikke klarer daglig munnhygiene selv. Munnen er en intimsone og det kan oppleves vanskelig å be om hjelp til rengjøring.
  5. Gå til tannlege og / eller tannpleier regelmessig! Proteser må ofte tilpasses på nytt etter et slag på grunn av endringer i tanngummer og festemuligheter. Husk at du kan ha rett til gratis tannbehandling hos offentlig tannlege om du er innvilget tilbud om hjemmetjenester fra kommunen.
  6. Munntørrhet kan forebygges med godt renhold, nok drikke, sugetabletter eller sukkerfri tyggegummi. Det finnes for øvrig spytterstatninger i form av munnspray eller gel, men denne kan ikke erstatte god munnhygiene.

Kilder

Foto: Shutterstock

Bli medlem i LHL Hjerneslag og Afasi

LHLs medlemstilbud for mennesker med hjerneslag, afasi og pårørende. Mange medlemmer betyr at vi får innflytelse og blir lyttet til av de som har ansvaret for helsevesenet, slik at vi kan påvirke tilbudene som gis og ivareta de slagrammede og pårørendes interesser.

Bli medlem