Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fortsatt unge på sykehjem mot sin vilje

Til tross for politiske løfter gjennom mer enn 20 år plasseres fortsatt unge for langtidsopphold på sykehjem mot sin vilje i Norge. Helsedirektoratets ferske oversikt til Helse- og omsorgsdepartementet viser at så langt for 2016 er det registrert 81 personer. 17 av disse ønsker annen bolig. For 7 av de 17 med flytteønsker finnes det ikke konkrete flytteplaner. Tallene kan øke som følge av at Oslo og Akershus ikke har foretatt innrapportering ennå, til tross for at fristen er ute.

Helsedirektoratet skal hvert år innen 15. juni rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet blant annet hvor mange unge personer som er innskrevet for langtidsopphold i institusjon, hvor mange som ønsker et annet botilbud og hvilke planer kommunene har for flytting av disse. Med unge personer menes personer i alderen 18-49 år. Institusjon er definert som sykehjem eller aldershjem. Statsforvalteren i Oslo og Viken har tross purringer ikke sendt inn oversikt. Hvordan utviklingen er fra 2015 til 2016, vil først bli klar når tallene for Oslo og Viken kommer.

Stortinget har siden siste halvdel av 1990-tallet gitt en rekke pålegg om at unge funksjonshemmede skal ut av eldreinstitusjoner, og dette var en målsetting som skulle nås innen 2005.

– Selv om det i antall ikke er veldig mange, er det alvorlig nok for de det gjelder. Sentrale politikere har i over 20 år hatt en god intensjon, men den er ikke den fulgt opp med en individuell rett til å velge et annet tjenestetilbud enn sykehjem, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Det er kommunene som har ansvaret for å gi nødvendig helsehjelp til den enkelte, men de står imidlertid fritt til selv å vurdere hvordan tjenesten skal organiseres.

Nå må det ryddes opp i dette slik at det blir samsvar mellom nasjonale politiske intensjoner og kommunal praksis, krever Skar.

Kristelig Folkeparti er eneste parti som for kommende stortingsperiode har programfestet å få unge som er ufrivillig på aldersinstitusjoner over på andre og mer egnede tilbud. Partiet vil at unge med nedsatt funksjonsevne, som trenger tilpasset bolig, gis tilbud om dette utenom sykehjem.

For unge som er ufrivillig på sykehjem eller aldershjem håper jeg dette ikke betyr at de andre partiene nå har abdisert på sin over 20 år gamle løfter, sier Skar.