LHL Hjerneslag

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Fysisk aktivitet for eldre kan forebygge hjerneslag

Tirsdag 10. mai er det både Verdens aktivitetsdag og den europeiske hjerneslagdagen. Det er tilfeldig – men koblingen mellom aktivitet og hjerneslag er ikke det. Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for slag og fysisk aktivitet er viktig for å forebygge hjerneslag.

Rundt 80 prosent av de som får hjerneslag er over 65 år. Nå viser ny forskning at mer fysisk aktivitet og trening også for de over 70 år er forbundet med mindre sjanse for å få blant annet hjerneslag.

Fysisk aktivitet reduserer risikoen også for eldre

– Det er ingen nyhet at aktive mennesker rammes mindre av hjerte- og karsykdom enn inaktive. Betydningen av fysisk aktivitet for risiko hos eldre har imidlertid ikke vært klar, ettersom det meste av forskning har involvert voksne under 60 år, sier spesialfysioterapeut Iselin Løvhøiden i LHL Hjerneslag. – Men mer fysisk aktivitet og trening, slik som det å gå tur, er faktisk forbundet med mindre sjanse for å få blant annet hjerneslag også for de over 70 år.

Løvhøiden opplyser at dette er den første store studien med mange personer over 70 år som viser en sammenheng mellom fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdom (1).

– Den viste at særlig gåing var direkte knyttet til lavere risiko, sier Løvhøiden, og peker på at jo høyere intensiteten og lengden på gåturen var, desto større var den forebyggende effekten. – Gange høres kanskje ut som lav intensitetstrening, men her vil intensiteten være avgjørende. Å gå en tur anbefales nettopp fordi evnen til å utføre fysisk aktivitet minsker med alderen, og gange som da passer for de fleste, kan gjøre det lettere å møte de fysiske anbefalingene, mener Løvhøiden.

Les mer: Physical Activity and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke in Older Adults: The Cardiovascular Health Study.

30 minutter hver dag

Helsedirektoratet anbefaler voksne og eldre å være fysisk aktive minst 30 minutter hver dag.

– Det er viktig å holde minst et moderat intensitetsnivå. For de som er fysisk inaktive, har bare det å komme i gang med fysisk aktivitet stor betydning. Litt trening er bedre enn ingen trening, og mye er enda bedre enn litt. Gi 30 minutter av døgnets 24 timer til helsa di, oppfordrer Løvhøiden.

Du kan lese om kampanjen Dine30 på Helsenorge.no: Dine30.

Løvhøiden forklarer intensitet slik:

 • Lav intensitet: Rolig gange
 • Moderat intensitet: Hurtig gange
 • Høy intensitet: Løping

Hun gir følgende tips for å oppnå 30 minutters trening:

 • Lag en fast turavtale med en venn
 • Meld deg på en trimgruppe
 • Vedhugging er god trening
 • Ta alltid trappen
 • Gå eller sykle til jobben og/eller butikken
 • Hagearbeid, husvask og støvsuging er fin trim
 • Bytt ut en time foran TV-en i helgen med en tur med familie eller venner
 • Seniordans

De samme rådene om fysisk aktivitet anbefales for eldre, men merk at det som anses som lett aktivitet for en 30-åring (for eksempel å gå trappen) kan være hard aktivitet for en 70-åring.

– I tillegg anbefales det at eldre personer med redusert evne til bevegelse - minst tre dager i uken - gjør balansetrening for å bedre balansen og forebygge fall. Dersom man av helsemessige grunner ikke kan være så aktiv som anbefalt, bør man likevel være så aktiv som helsa tillater, fastslår Løvhøiden.

Les mer om balanseutfordringer og balansetrening etter et hjerneslag.

Gir overskudd i hverdagen

– Selv om fysisk aktivitet kan forebygge et fremtidig sykdomsbilde, er det viktig å ikke glemme at aktivitet kan være en vesentlig bidragsyter når det gjelder overskudd i hverdagen, god livskvalitet og ikke minst evnen til å være selvhjulpen i hverdagen, sier Løvhøiden.

Hun opplyser at de som ønsker å drive fysisk aktivitet sammen med andre, har mulighet til det blant annet gjennom LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesykes lokallag.

– Vi har 260 lokallag over hele landet, og vi har rundt 500 trimgrupper med over 10 000 personer som møtes hver uke, forteller Løvhøiden.

Les mer om lokallagene og finn et lokallag nær deg.

Verdens aktivitetsdag

Verdens aktivitetsdag 10. mai: Det var Gro Harlem Brundtland som i 2003 sørget for at WHO etablerte Move for health day som et globalt tiltak for å øke fysisk aktivitet og dermed bedre folks helse.

Den europeiske hjerneslagdagen

Den europeiske hjerneslagdagen i mai: Det er The European Stroke Organisation (ESO), som 10.-12. mai er samlet til kongress i Barcelona, Spania, som står bak den europeiske hjerneslagdagen (flere fra Norge deltar, blant andre leder i Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, deltar (mobil 958 67 270).

Kilde

1) Luisa Soares-Miranda m.fl. Physical Activity and Risk of Coronary Heart Disease and Stroke in Older Adults: The Cardiovascular Health Study. Circulation, 2016