Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta
Foto: Martin Müller, Delta

Helsedirektoratet reviderer Kvalitetsindikatoren

Helsedirektoratet reviderer nasjonal kvalitetsindikator for responstid for ambulanser.

Indikatoren viser andel akutte hendelser hvor ambulansen er fremme innen de veiledende responstidene. Tiden måles fra et anrop til medisinsk nødtelefon 113 begynner å ringe i akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) til første ambulanse er på hendelsesstedet. Veiledende responstid i tettbygd strøk er 12 minutter og i grisgrendt strøk 25 minutter. Målet er at i 90 prosent av tilfellene skal ambulansene være framme innen disse tidene.

Kvalitetsindikatoren har ikke vært oppdatert siden 2017, og både det, og at man i flere områder ikke har nådd målene for veiledende responstid, har fått kritikk.

Forbedring

I revisjonsarbeidet peker direktoratet på at som følge av begrensinger i datagrunnlaget har det ikke vært mulig å differensiere mellom tettbygde og grisgrendte områder innad i kommunene. Direktoratet ønsker å forbedre datagrunnlaget og måten data samles inn på. Kvalitetskontrollen skal bli bedre. Man ønsker blant annet å etablere et system for geografisk posisjonering for å kunne skille mellom tettbygde og grisgrendte områder.

Vil bli involvert

Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, følger revisjonsarbeidet, og han ber om at forbundet involveres sterkere i arbeidet med revisjonen.

Det er viktig at også vi som representerer de ansatte i ambulansetjenesten får delta i revisjonen, og ikke bare helseforetakene, som har betydelige økonomiske interesser i saken, sier Yttre, som så langt har hatt ett møte med direktoratet om saken.

Det er få her i landet som kjenner ambulansesituasjonen så godt som Yttre. Ikke bare er han forbundsleder, men han har to ganger reist Norge rundt og snakket med medlemmer, lokalbefolkning og ordførere, som er urolige for at de skal få et svekket tilbud.

LHL Hjerneslag-brev

LHL Hjerneslag har sendt brev til Helsedirektoratet om revisjonsarbeidet som pågår. I brevet heter det: "Vi har forståelse for at man ønsker å revidere eksisterende indikator, og understreke at formålet må være å bidra til en sikker, trygg og effektiv ambulansetjeneste for alle innbyggere over hele landet. Nasjonale standarder, kompetanse hos ambulansepersonell og ressurser, for eksempel antall bile og stasjonering av disse, er avgjørende. Vi vil derfor advare mot å legge en ensidig økonomisk tilnærming til grunn for revisjonen, eller svekke målene fordi man ikke så langt har hatt tilfredsstillende oppnåelse".

Videre skriver LHL Hjerneslag: "For å ha et riktig bilde hvordan responstiden er, er det viktig at det i framtid som utgangspunkt blir publisert data for hver enkelt kommune, både med tall for tettbygde strøk og for grisgrendte strøk i kommunen. For at indikatoren skal kunne brukes til å planlegge ressursbruk og identifiserer det tiltak som kan bidra til å redusere responstiden, er det viktig med årlig oppdatering".

Les også: Viktig, nødvendig og gledelig ambulansevedtak i Stortinget