Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Mann og kvinne
Foto: Shutterstock

Hjerneslag - hvert minutt teller, også for kvinner!

Ikke ta for gitt at du som kvinne kommer like raskt til behandling som menn om du får symptomer på akutt hjerneslag. Nå må vi få mer oppmerksomhet på kvinnehelse, også innen slag.

Dette er en livsviktig erkjennelse, som også kom fram i NOU 2023: 5 Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse, som ble presentert for noen dager siden.

Kvinner, særlig de yngste, kan ha andre slagsymptomer enn de klassiske, som mer enn 70 prosent opplever, og som avdekkes ved å teste “prate, smile, løfte”. Å gjenkjenne symptomene tidlig i forløpet er avgjørende for å komme raskt til behandling.

Kvinner debuterer oftere med symptomer i form av generell sykdomsfølelse, angst, hodepine og kvalme samt påvirket bevissthet.

Mens den generelle tendensen viser stabil utvikling eller en svak nedgang i antall tilfeller av årlige hjerneslag, ser vi at det hos unge kvinner er en liten økning globalt av slagtilfeller, uten at vi vet hvorfor.

I en studie fra Australia ser man at kvinner som rammes av hjerneslag, oftere vurderes å ha andre årsaker til de oppståtte symptomene, og dermed forsinkes den akutte, livsviktige behandlingen. To publiserte metaanalyser som kom i fjor, beskriver at kvinner oftere debuterer med symptomer i form av generell sykdomsfølelse, angst, hodepine og kvalme samt påvirket bevissthet.

I anledning kvinnedagen vil vi oppfordre kvinner til å være oppmerksom på symptomene på hjerneslag, både de klassiske og de mer uklare symptomene som oftere oppstår hos kvinner.

Vi trenger også mer kjønnsspesifikk forskning for å øke kunnskapen om kvinner, kvinnehelse og hjerneslag. I tillegg må helsepersonell kjenne til at kvinner kan ha uklare symptomer som kan mistolkes som annen sykdom.

Det haster, også for kvinner!

Kilder

NOU 2023: 5 Den store forskjellen – Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

https://tidsskriftet.no/2022/11/debatt/hjerneslag-hos-kvinner-gir-andre-symptomer-enn-hos-menn