Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL, gjennom LHL Hjerneslag og Afasi. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Vikersund kurbad

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag

Vikersund kurbad er et rehabiliteringssenter som har tilbud om rehabilitering etter hjerneslag. De tilbyr rehabiliteringsopphold direkte etter akuttforløpet eller i senere fase. Et av tilbudene er gruppeopphold med fokus på hånd, språk eller gangfunksjon. Les deres presentasjon og evaluering av tilbudet her.

Vikersund Kurbad (VKB) tilbyr som et av de største rehabiliteringssentrene i spesialisthelsetjenesten intensiv gruppetrening etter hjerneslag. Gruppeoppholdene har fokus på gangtrening, håndtrening eller språktrening.

Gruppeopphold

Gruppeoppholdene er på tre uker for gang- og håndtreningsgruppene og to uker for språkgruppene. Det er fire i språkgruppen og seks personer i gang- og håndtreningsgruppen.

Håndgruppen

Håndgruppen bruker en modifisert utgave av constraint induced movement therapy (CIMT). Metoden går ut på å bruke affisert hånd så mye som mulig, minst fire timer daglig. En avstivet vott brukes på frisk hånd slik at deltakeren tvinges til å bruke affisert hånd. Deltakerne gjennomfører daglig ulike aktiviteter som de ønsker å mestre og gruppene ledes av ergoterapeut. 

Språkgruppen

Språkgruppen er basert på constraint induced speech therapy (CIST). Formålet er å bedre talespråkproduksjonen. Gruppen ledes av logoped 2,5 timer daglig. Det benyttes et bildekortspill hvor man ved hjelp av spørsmål skal samle kortene i par.

Ganggruppen

Ganggruppen har fokus på oppgavespesifikk trening av funksjon. Treningen fokuserer på symmetri, vektoverføring og vektbæring, koordinasjon, balanse og ganghastighet. Gruppeaktiviteter består av bassengtrening, trening i gymsal og uteaktiviteter i tillegg til individuell behandling. Gruppen ledes av fysioterapeut.

Resultater

I løpet av 2016 deltok 18 pasienter på intensiv slagrehabiliteringsgruppe (sju språk, tre hånd og åtte gange).

I håndgruppen så vi en gjennomsnittlig bedring av kraft testet ved Jamar dynamometer på 2,9 pund i affisert hånd. Deltakerne brukte i snitt 10,7 sekunder mindre på Nine-hole peg test som er en test av finmotorikk og det var en gjennomsnittlig bedring på ARAT på sju poeng av 57.

I språkgruppene var det en økning i antall ord per minutt hos fem av sju deltakere. Seks av sju mer enn halverte tiden på å hente fram ord, hvilket vil si at de produserte ordene raskere og hadde flere korrekte svar.

Ganggruppene viste økt gjennomsnittlig gangdistanse på seks minutters gangtest på 27 meter og en gjennomsnittlig forbedring av balanse på 2,75 poeng av 28 på mini BESTest. I tillegg rapportet de om en økt trygghet ved forflytning og gange.

Intensiv gruppetrening etter hjerneslag virker å ha god effekt på bedring av språk, håndfunksjon og gangfunksjon hos motiverte deltakere. Treningen kan oppleves som krevende for deltakerne og riktig funksjonsnivå er en forutsetning for å ha utbytte av treningen. Det har vært vanskelig å rekruttere aktuelle kandidater til gruppene, som kan tyde på at tilbudet er for lite kjent blant innsøkende instanser som fastleger og nevrologer.

Henvisning: Ønsker du å bli henvist til et slikt opphold, må du henvende deg til din fastlege som kan søke for deg.