Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
Emil Iversen
Foto: Erik Lerbæk

Kartlegger tidstyver ved hjerneslag

Et forskningsprosjekt som utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons-beredskap (KoKom) ved Haukeland universitetssykehus studerer pasienter med hjerneslag sine kontakter med medisinsk nødmeldetjeneste da hjerneslaget inntraff.

Nødmeldetjenestens har en viktig rolle i håndteringen av hjerneslag, men det er behov for bedre kartlegging av denne og for bedre beslutningsstøtte for operatørene i den svært krevende jobben de utfører, sier phd-stipendiat og overlege Emil Iversen.

Medisinsk nødmeldetjeneste er medisinsk nødtelefon 113 og nasjonalt legevaktnummer 116 117. Forskerne vil kartlegge og finne ut hvorfor, og i hvilke ledd, det tapes tid. Man vil også se på sammenhenger med for eksempel kjønn, geografi, tid på døgnet, symptombilde og lignende.

Dette er forholdsvis lite undersøkt tidligere, og siden vi vet at en altfor høy andel av pasienter med hjerneslag ikke når sykehus raskt nok til å motta trombolysebehandling, er det viktig å få undersøkt også denne delen av den akuttmedisinske kjede for disse pasientene, sier phd-stipendiat og overlege Emil Iversen.

En del av et større prosjekt

Kartleggingen av pasient-forløpene er den første delen av et større prosjekt der forskergruppen vil undersøke om det er mulig å kombinere samtaler til nødmeldetjenesten med pasientinformasjon som allerede finnes i sykehusjournalen.

Dette er data som kan si mye om pasientens risikoprofil og vil støtte sykepleieren på 113, som i løpet av sekunder og minutter må ta en riktig avgjørelse. Slik kan verdifull tid spares når noen er rammet av hjerneslag og må raskt til sykehus for behandling, forteller Iversen.

Iversen er med i forskergruppen og holder på med en doktorgrad i forbindelse med prosjektet. Han fremhever hvor viktig det vil være å utvikle enda bedre beslutningsstøtte for operatørene i nødmeldetjenesten når de tar imot henvendelser om denne tidskritiske pasientgruppen.

– Gjennom min erfaring fra legevakt og som overlege på AMK Oslo, har jeg sett at nødmeldetjenestens viktige rolle i håndteringen av hjerneslag er lite kartlagt, og at det er behov for bedre beslutningsstøtte for operatørene i den svært krevende jobben de utfører, sier han, og fortsetter: Dersom operatørene raskt kan få støtte fra et system som innhenter og setter sammen den informasjonen som allerede finnes i sykehusenes datasystem om en gitt pasient, vil dette kunne bety mye for kvaliteten på de tjenestene som medisinsk nødmeldetjeneste skal yte.

Iversen fremhever nytten av å ha med Merethe Landaas fra LHL i forskerteamet. Hun er talsperson for LHL Hjerneslag Ung Hordaland og leder for LHL Bergen. Landaas er sykepleier og har selv har opplevd å bli rammet av hjerneslag.

Om prosjektet

 • Pasientdata hentet fra Norsk hjerneslagregister
 • Over 1 000 pasientforløp undersøkes etter godkjenning fra Regional etisk komité
 • Mottatt støtte fra Laerdal Foundation
 • Samarbeider med LHL Hjerneslag

Samarbeidspartnere

 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
 • LHL Hjerneslag
 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NORCE)
 • Helse Vest IKT
 • Mohn Medical Imaging and Visualization Centre
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Norsk hjerneslagregister
 • Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF
Forsiden til SlagNytt & Afasiposten nr 2, 2023

Les mer i magasinet SlagNytt & Afasiposten

SlagNytt & Afasiposten er LHL Hjerneslag og Afasi sitt magasin om hjernehelse, hjerneslag og afasi. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter.

Se alle utgavene av Slagnytt & Afasiposten