Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Ingvild Kjerkhol
Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Kjerkol: Ny vurdering av pårørendetilbud med kommunen

SlagNytt har forelagt helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kritikken om manglende helsetilbud til de pårørende. Kjerkol svarer at regjeringen skal se på hvordan pårørende med «tyngende omsorgsoppgaver» kan få tilbud om pårørendeavtale med kommunen.

– Det er trist å høre om pårørende som sliter seg ut og opplever at de ikke blir sett eller hørt. Pårørende gjør en formidabel innsats som vi som samfunn må støtte opp om. Pårørende skal få informasjon og kunnskap og de skal få være en ressurs når de kan, men de skal ikke føle at helsen til deres nærmeste hviler på deres skuldre alene. Det er stort behov for en mer tydelig og forutsigbar støtte til pårørende som har omfattende omsorgsoppgaver, svarer Kjerkol i en e-post til SlagNytt.

– Hvilke tiltak vil regjeringen gjennomføre for å bedre situasjonen til pårørende?

– Vi vil jobbe langs flere spor for at pårørende skal få bedre støtte og oppfølging. Vi har styrket kommuneøkonomien med 2,5 milliarder. Det er viktig for at kommunene skal kunne gi et bedre tilbud til pårørende. Vi vil se på hvordan flere med tyngende omsorgsoppgaver kan få tilbud om pårørendeavtale med kommunen. Avtalen skal bidra til at pårørende får dekket sine behov for avlastning og veiledning, svarer hun, og viser også til at regjeringen har videreført tilskuddsordningen «Helhetlig støtte» til pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Alle kommuner kan søke på tilskuddet, og målet for regjeringen er å utvikle kommunale modeller for å bedre pårørendes situasjon og forebygge at pårørende utvikler egne helseplager.

– Det følger også av Hurdalsplattformen at regjeringen vil forbedre regelverket for pårørendes permisjonsmuligheter i arbeidslivet for å sikre likestilling og muligheten til å kombinere arbeid og omsorg, opplyser Kjerkol, som også kan bekrefte at en ny nasjonal pårørendeundersøkelse vil komme i løpet av kort tid.