Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ønsker nasjonal standard for vurdering av slag

Lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov mener det nå må innføres en nasjonal standard for prehospital vurdering av akutt hjerneslag. Forslaget støttes av Nevroklinikken Oslo universitetssykehus (OUS), Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Ambulanseforbundet i Delta og LHL Hjerneslag.

I dag finnes det ikke en nasjonal standard for vurdering av akutt hjerneslag med felles språk mellom den prehospitale tjenesten og sykehuset.

Det er et sterkt og presserende behov for å utvikle og implementere en slik standard, sier Ranhoff Hov.

Mangelfullt akuttilbud

Hun peker på at ved hjerneslag er det avgjørende å komme raskt til diagnostisering og behandling da tid fra første symptom til det er gjenopprettet blodtilførsel til truet hjernevev er avgjørende for utfallet. Ifølge Norsk hjerneslagregister blir over 55 prosent innlagt senere enn hva som er anbefalingen for å kunne vurderes for trombolyse (blodproppløsende medisiner) ved hjerneinfarkt, som utgjør 85 prosent av slagtilfellene.

Maren Ranhoff Hov 

Maren Ranhoff Hov 

Lege og førsteamanuensis Maren Ranhoff Hov er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Det gir en situasjon i Norge der majoriteten av de som rammes av akutt slag ikke har et akutt behandlingstilbud, sier Ranhoff Hov.

Det er ambulansetjenesten som utgjør grunnmuren i norsk akuttmedisin og de som først møter pasienter med mistanke om hjerneslag.

En kompetent klinisk vurdering i ambulansetjenesten er avgjørende både for ressursbruk og prognose, påpeker Ranhoff Hov.

Forskningsprosjekter pågår

De siste årene har det blitt jobbet med utvikling av et standardisert kompetanseverktøy for gjenkjenning av akutte hjerneslagsymptomer i ambulansetjenesten. I dag gjennomføres det et klinisk forskningsprosjekt i ambulansetjenesten i Oslo, forankret i ledelsen i prehospital klinikk og Nevroklinikken OUS. Pasientene inkluderes av ambulansearbeider, og det gjennomføres en standardisert klinisk undersøkelse som er internasjonalt validert. I prosjektet er det utarbeidet en egen e-læringsplattform, spesialutviklet simuleringsdag og en tilhørende applikasjon for operativ bruk. Applikasjonen eSTROKE er laget i samarbeid med Stiftelsen Norsk luftambulanse. Studien er tett knyttet til en pågående AMK-studie om gjenkjennelse av slagsymptomer på alarmsentralen.

Kompetanseløft

Ranhoff Hov ser for seg at arbeidet som nå pågår kan føre til et felles kompetanseløft for hele den prehospitale kjeden (AMK, legevakt, ambulansetjeneste og luftambulansetjeneste) samt et felles operativt digitalt verktøy med mulighet for overføing av pasientdata.

Med et felles språk sikrer man kompetanseoverføring, bedre kommunikasjon og økt pasientsikkerhet, sier Ranhoff Hov.

Ranhoff Hov har tatt opp behovet for en nasjonal standard gjennom en revisjon av de gjeldene retningslinjene for behandling av akutt hjerneslag, og sammen med Oslo universitetssykehus, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Ambulanseforbundet i Delta og LHL Hjerneslag vil hun ha dialog med både helsemyndigheter, helsepolitikere og fagmiljøer om strategien videre for å realisere forslaget.