Hopp direkte til innhold

Hjertelig velkommen!

Vi er sterkere sammen! Afasiforbundet i Norge er nå del av LHL. Hjertelig velkommen til alle i Afasiforbundet!

Viktig melding
På robotlaben ved teknologisk intervensjonssenter på Sunnaas sykehus tester pasienter spill.
Foto: Bård Gudim

Robotprosjekt ved Sunnaas sykehus vil styrke slagrehabiliteringen

Sunnaas sykehus HF er i gang med et prosjekt for å utvikle en retningslinje for bruk av robottrening for arm og håndfunksjon for pasienter med hjerneslag.

Bildet: På robotlaben ved teknologisk intervensjonssenter på Sunnaas sykehus tester pasienter spill. 

I tillegg til retningslinjen, er målet å gjøre treningsformen lettere tilgjengelig for helsepersonell og brukere som kan ha nytte av det, sier prosjektleder Linda Sørensen, som også leder teknologisk intervensjonssenter og er spesialergoterapeut ved sykehuset.

Sørensen utdyper at det skal utarbeides en treningsprotokoll basert på eksisterende litteratur om robottrening for brukere med hjerneslag. Protokollen skal prøves ut på 30 pasienter som er på Sunnaas sykehus til slagrehabilitering i perioden august 2021–august 2022.

– Utprøvingen skal evaluere gjennomførbarheten av slik trening med fokus på oppmøte, antall korrekt utførte treningsøkter, og optimal treningsvarighet for den enkelte deltaker. I tillegg skal det undersøkes om treningen og testene oppleves som relevante av brukere og behandlere, forteller Sørensen, og fortsetter: Det skal gjennomføres strukturerte dybdeintervjuer med pasientene og deres terapeuter for å kartlegge erfaringer med treningsprotokollen fra både brukers og terapeuts perspektiv.

Retningslinjen skal formidles på internettsiden til Sunnaas sykehus, presenteres på relevante kongresser og seminarer og i tillegg skal det arrangeres et kurs i bruk av robotikk i rehabilitering, i regi av Sunnaas sykehus HF.

Utbredt i utlandet

Det finnes i dag en rekke studier på bruk av ulike roboter for arm og håndtrening, men det finnes ingen retningslinjer som beskriver hvilke maskiner som er aktuelle for hvilke pasienter, eller riktig intensitet og mengde trening. Bruk av roboter i rehabilitering av arm og håndfunksjon hos pasienter med hjerneslag, er en allerede godt implementert metode i land som Tyskland, Sveits og USA.

Robottrening har vist seg å være effektiv og motiverende for pasienter med hjerneslag og flere andre nevrologiske skader, sier Sørensen.

I Norge er det foreløpig bare Sunnaas som tilbyr trening med robotikk til sine pasienter. I 2019 startet "Robotlab for arm og håndtrening" opp ved Sunnaas, basert på tilbudet en har sett i Tyskland og Sveits.

Dataspillbruk

I treningen er robotene festet til pasientens arm og fingre, og pasienten spiller så dataspill med ulike bevegelser som ligner bevegelser pasienten har behov for, til for eksempel å spise og drikke. I dataspillet oppnår pasienten poeng og kan konkurrere med sine egne resultater og se bedring over tid. I «Robotlab for arm og håndtrening» tilbys denne treningen til pasienter som har nedsatt arm og håndfunksjon. I hovedsak er det pasienter med ryggmargsskade, traumatisk hjerneskade, Guillain Barré, hjerneslag og brannskade som har benyttet utstyret.

Det er mulig for en terapeut å trene tre pasienter samtidig med armroboter, noe som har ført til at flere pasienter nå får dobbelt så mye hånd- og armtrening som tidligere ved Sunnaas sykehus.

LHL Hjerneslag brukerorganisasjon

Prosjektet støttes av Stiftelsen Dam, hvor LHL var søkerorganisasjon og hvor LHL Hjerneslag er brukerorganisasjon i prosjektet. Signe Bovolden og Bente Endresen representerer LHL i prosjektgruppa. Christina Thanger representerer Personskadeforbundet. Fra Sunnaas deltar i tillegg til Sørensen, Matthijs Wouda, prosjektleder og leder for klinisk fysiologisk laboratorium, og Truls Johansen, prosjektkoordinator og spesialergoterapeut, i prosjektgruppen.

Andre samarbeidspartnere er Regional kompetansetjeneste for rehabilitering, som er representert ved enhetsleder Mari Klokkerud.

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM

Forsiden til SlagNytt & Afasiposten nr 2, 2023

Les mer i magasinet SlagNytt & Afasiposten

SlagNytt & Afasiposten er LHL Hjerneslag og Afasi sitt magasin om hjernehelse, hjerneslag og afasi. Magasinet inneholder nyheter, temaartikler, kronikker og intervjuer med brukere og eksperter.

Se alle utgavene av Slagnytt & Afasiposten